عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 161

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نقش مهمی که شرکت‌های کوچک و متوسط در توسعه‌ی صنعتی و اقتصادی ایران دارند، پرداختن به مسایل مرتبط با این شرکت‌ها در محیط‌های پرتلاطم امروز بیش از پیش دارای اهمیت می‌باشد. توجه به فرایند مدیریت استراتژیک برای مقابله با اثرات ناگهانی محیطی یا به عبارتی داشتن رویکرد استراتژیک به کسب و کارهای کوچک کمک می‌کند تا شایستگی‌های خود را در محیط متلاطم افزایش دهند. شدت رقابت در هر صنعتی به عنوان محیط نزدیک، عاملی اثرگذار بر عملکرد شرکت‌های فعال در آن صنعت است. بر این اساس هدف ا ...

فناوری اطلاعات پدیده ای نسبتا جوان و بسیار متحول است. افزایش قدرت رقابتی در بازار از مهمترین اهداف بکارگیری گسترده فناوری اطلاعات در سازمانها و بنگاهها می باشد. عامل اساسی موفقیت های بلند مدت یک شرکت دستیابی به مزیت رقابتی و نگهداری آن است. در مزیت رقابتی شرکت باید بتواند نسبت به صنعتی که در آن مشغول به فعالیت است دارای عملکرد بهتری نسبت به رقبا باشد. در بحث های مربوط به مدیریت، مسئله رقابت به طورکلی بر اساس دسترسی به اطلاعات شکل گرفته است. فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک تا ...

دستیابی به عملکرد مطلوب از سوی سازمان ها و شرکتها در شرایط رقابتی و پویای امروز، به ویژه در صنعت ساختمان که دارای ماهیتی پویاست و محیط عملیاتی، ساختارهای آن، فناوری‌های بکارگیری در ساخت و ساز و ویژگی‌های محصولاتش با سرعت فزاینده‌ای در حال تغییر است، دشوار بوده و مستلزم مجهز شدن شرکتها به قابلیتهای محوری و اتخاذ استراتژی رقابتی از سوی مدیران آنهاست؛ زیرا قابلیتهای محوری مجموعه مهارتهای متمایزکننده، دارایی های مکمل و رویه هایی اند که مبنایی برای ظرفیتهای رقابتی شرکت و عملکرد مط ...

بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، نقش اساسی در بهبود و ارتقای شاخص‌های اقتصادی در کشورهای مختلف دارند و به همین دلیل اتخاذ روش‌ها و ابزارهای نوآورانه و نوین در انجام فرایندها و امور کسب و کار مانند بکارگیری تکنیک‌ها و ابزارهای فناوری اطلاعات نقش مهمی در موفقیت این گونه بنگاه‌ها خواهد داشت و از مباحث مورد توجه در کشورهای مختلف می‌باشد. در این پژوهش ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته در زمینه الگوهای توسعه صنعتی و بکارگیری فناوری اطلاعات در کسب و کارها در ایران و جهان با بررسی کارگاه‌ه ...

امروزه سازمان‌ها دریافته‎‌اند که برای بقا در محیط پرتلاطم پیرامون خود نیاز به برنامه‌ریزی استراتژیک دارند. می‌توان مدیریت استراتژیک را بدینگونه تعریف کرد "هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد" همانطور که از تعریف استنباط می شود فرآیند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می باشد: تدوین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراژی ها. سازمانهای نوپا و کوچک برای برنامه ریزی استراتژیک نیاز به رو ...

تحقيقات نشان مي دهند که شرکت هاي کوچک و متوسط، اغلب سريعتر از شرکت هاي بزرگ رشد مي کنند. اين شرکت ها به دليل افزايش روزافزون تعداد آنها و نقشي که در اقتصاد کشورها دارند، مورد توجه بسياري از محققان و پژوهشگران قرارگرفته اند. اما بيشتر تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده است، در مورد عواملي بوده که در زنده ماندن و حيات اين گروه شرکت ها نقش داشته اند. اما اين پژوهش در مورد درک عواملي است که در موفقيت و مزيت رقابتي شرکت هاي کوچک و متوسط دخالت دارند. در واقع استراتژي اين تحقيق در م ...

امروزه شرکت های کوچک و متوسط نقش مهمی رادر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بازی می کنند .کشور های در حال توسعه نیز به منظور دست یابی به رشد پایدار و رونقی که در اقتصاد کشور های صنعتی دیده می شود چاره ای جز حمایت از این شرکت ها و برنامه ریزی برای توسعه هر چه بیشتر این شرکت ها ندارند.گسترش دامنه فعالیت شرکت های کوچک و متوسط و راهیابی آنها به بازار های خارج از کشور و به اصطلاح "بین المللی سازی "یکی از مهمترین شیوه های رشد و دستیابی به موفقیت برای شرکت های کوچک و متوسط بوده است.د ...

تغییرات در سمت وسوی رشد فناوری به همراه تغییرات در اقتصاد جهانی باعث شده اند که شرکتهای کوچک و متوسط از اهمیت روزافزونی در توسعه اقتصاد کشورها برخوردار شوند. بنابر این هدف از این پژوهش ایجاد یک بینش جامع از پذیرش فناوری اطلاعات در موسسات کوچک و متوسط است.در این راستا مرور پژوهش های صورت گرفته نشان میدهد عوامل مزایای دریافتی،قابل مشاهده بودن نتایج ،عملیات رقبا، آمادگی مشتریان موسسه، حجم اطلاعات و ارتباطات موسسه در پذیرش فناوری اطلاعات توسط مدیران این بنگاه ها موثر میباشد.بن ...

در برون سپاری از دیدگاه شایستگی محوری دو مساله مهم می تواند مدنظر قرار گیرد. مساله اول شناسایی فعالیتهای محوری در زنجیره ارزش شرکت و مساله دیگر شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری برونسپاری فعالیتهای شرکت می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل و متغیرهای موثر بر تصمیم گیری برونسپاری خدمات در شرکتهای مشاور معماری کوچک و متوسط و اولویت بندی این عوامل و متغیرها می باشد. هدف فرعی تحقیق شناسایی فعالیت های محوری در زنجیره ارزش شرکت های مشاور معماری کوچک و متوسط از دیدگاه خبرگان و ...