عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پروژه مشکلات اساسی که باعث کاهش ظرفیت تولید در شرکت پارسیلون که تولید کننده نخ نایلون 6 می باشد ، شناسایی و راهکارهای مناسب جهت رفع این مشکلات ارائه می شود که منجر به افزایش ظرفیت اسمی تولید خواهد شد . در این تحقیق دو عامل مواد اولیه و تکنولوژی تولید از محدودیت های تحقیق بوده و بررسی نشده اند اما ابزار و تجهیزات ، نیروی انسانی و مدیریت از اهداف اصلی تحقیق بوده و مورد بررسی قرار گرفته اند . تعریف مشکلات تجهیزاتی از طریق نمودارهای عملیاتی جریان مواد و ارقام استخراج شده ، ...

هدف از این تحقیق یافتن راه های بهبود بهره وری در این شرکت به طور اخص و بهبود بهره وری مدیران به طور اعم می باشد تا بدین وسیله بتوان با شناسایی عوامل اساسی موثر در ارتقا بهره وری و بهبود عملکرد مدیران زمینه را برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سطوح مختلف اقتصادی کشور فراهم آورد. در واقع هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت عوامل و شاخص هایی است که بر اساس آن بتوان فرد صالح و کاردان را در جهت مدیریت بخش های مختلف به کار گرفت و بدین ترتیب می توان موجبات افزایش کارایی و اثربخشی را ...
نمایه ها:
مدیر | 

در این پایان نامه ضمن اینکه عوامل مهم و تاثیر گذار در کیفیت محصولات صنعت الیاف مصنوعی از طریق روشهای مختلف شناخته شد، متغیرهای پاسخ بامشخصه های قابل اندازه گیری درصد افزایش طول نخ، مقاومت نخ و درصد نایکنواختی نخ تعیین شدند که پس از مشخص شدن عوامل تاثیرگذار و متغیرهای پاسخ طرح عاملی کامل انتخاب و آزمایشات در شرکت پارسیلون انجام گرفتند، سپس نتایج از طریق محاسبات دستی و استفاده از نرم افزار مینی تب 13.32 استنتاج شده و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته شد. نتایج آزمایشات در فصل چهار ...

چکیده ندارد.