عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اجرا طرح رضایتمندی کارکنان در شرکت ملی گاز ایران. ...

تصمیم گیری برای استفاده کارا از نیروی انسانی، تجهیزات و دیگر منابع سازمانی برای هر مدیری، امری ضروری است. از این رو، مدیر همیشه درصدد است تا بیشترین بهره وری را از امکانات و منابع خود برای دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده، محقق سازد. استقرار نظام های اطلاعاتی، به عنوان پشتوانه ای برای تصمیم گیری مدیریت کلان سازمان، امری ضروری می باشد. سیستم اطلاعات مدیریت یک سیستم اطلاعات مبتنی بر فناوری اطلاعات است که می تواند مدیران را در امر تصمیم گیری، حمایت نماید. افزایش قابلیت هایی نظ ...

با توجه به اهمیت روزافزون برنامه ریزی استراتژیک ووجود عواملی که موفقیت فرایندبرنامه ریزی استراتژیک را تحت تاثیر قرار میدهند پیش نیاز تدوین و اجرای درست استراتژی برای شرکت ملی گاز ایران شناسایی این عوامل و لحاظ نمودن آنها در فرایند برنامه ریزی است دراین تحقیق تلاش شده است با تکیه بر تجربیات مدیران و کارشناسان شرکت ملی گاز و سایر منابع اعم از کتب، مجلات، مقالات جدید و ... این عوامل قبل از پرداختن به برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شده و به منظور موفقیت دراین فرایند مهم و حیاتی ا ...

مدذیریت دانش در صنعت نفت و گاز، با وجود پیشرفتهای سریع تکنولوژی و ادغام شدن بسیاری از شرکتها، پراکندگی جغرافیایی و تنوع تاسیسات، تعداد زیاد کارکنان آنها و اهمیت سرمایه دانش، نقش بسیار مهمی را بازی می کند. هم اکنون بسیاری از شرکت های نفتی جهان مانند استات اویل هیدرو (Statoil Hydro)، شل (Shell)، اکسون موبیل (Exxon mobile)، پتروناس (Petronas) و ... فعالیت های مربوط به مدیریت دانش را انجام می دهند و تیمهای مدیریت دانش را در ساختار سازمانی خود، نهادینه کرده اند. با کمی دقت به ماهی ...

پژوهش حاضر، با هدف سنجش میزان مهارتهای مدیریتی در زنان شاغل شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکاری جهت ارتقا این مهارتها، با روش توصیفی ـ پیمایشی و با هدف کاربردی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در سمت های هفده و بالاتر شرکت ملی گاز ایران در سال 1395 است که تعداد آنها 102 نفر بود و به دلیل محدود بودن جامعه آماری پژوهش، نمونه برابر با جامعه انتخاب شد. پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مبانی نظری به شکل بسته پاسخ طراحی و بر اساس مقیاس لیکرت، امتیازبندی شد. برای تعیین ...

مدل های تعالی سازمان ، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند . با بکارگیری این مدل ها ، سازمان می تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند . این مدل ها نشان می دهند که برتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابل سنجش می باشد. بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است . پژوهش حاضر به منظور بررسی ارزیابی ...

یک جز اساسی در مدیریت مدرن ژاپنی، ((هوشین کانری یا برنامه ریزی هوشین))می باشد. در این پژوهش که با هدف مطالعه نظام برنامه ریزی در شرکت ملی گاز ایران و ارزیابی میزان انطباق پذیری آن با نظام برنامه ریزی هوشین به منظور ارتقا سطح برنامه ریزی در این شرکت انجام شده است، تعاریف و مراحل اساسی هوشین کانری و اینکه چگونه در یک سازمان مدیریت می شود را بعنوان یک نظام برنامه ریزی موفق با مطالعه و بررسی بیش از بیست مقاله علمی ارائه و تشریح کرده است که می تواند بعنوان معیاری برای سنجش مدل های ...

امروزه استرس در محیط های کاری بیش از اندازه شیوع و گسترش یافته و هزینه های سنگینی به سازمان ها وارد نموده است ، این امر مدیران را بر آن داشته است که به تحلیل گسترده این موضوع در سازمان و تاثیر آن بر بهره وری کارکنان بپردازند. لذا در این خصوص این مطالعه در جهت ارتقای عملکرد نیروی انسانی و همچنین برنامه ریزی آتی سازمان در جهت کاهش هزینه های ناشی از استرس کارکنان صورت می گیرد. هدف اصلی پژوهش بررسی عوامل موثر در ایجاد استرس در کارکنان شرکت ملی گاز ایران و نمود آن در میزان بهره و ...

نیروی انسانی موجود در هر جامعه عامل اساسی و تعیین‌کننده‌ای است که با شرکت مستقیم در تولید و خدمات یا بصورت اعمال تراوشات فکری در انواع فعالیتها موجبات توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می‌سازد. از بین عوامل تولید، عامل نیروی انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از کارسازترین ابزار هر سازمان جهت نیل به اهداف تعیین‌شده، نیروی انسانی توانمند آن است ، زیرا بهره‌گیری از سایر عوامل از قبیل سرمایه، تکنولوژی، تجهیزات و مواد اولیه در گرو وجود نیروی انسانی دلسوزی ...