عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اساسی در این طرح استفاده از خاکستر پوست برنج که یکی از زوائد کشاورزی است و باعث آلودگی محیطزیست می شودو بسیار غنی برای تهیه کوارتز و آجرهای نسوز و فورفورل میباشد تا از این راه ضمن بررسی امکانات سرمایه گذاری براای تولید در سطح تجارتی و صنعتی تحقیقات این پروژه در حال حاضر از سطح آزمایشگاه خارج شده بررسیهای لازم برای هرگونه توجیه سرمایه گذاری بین مرکز و شرکت ملی نفت ایران و کارخانجات رفراتکنیک آلمان در حال انجام میباشد. ...

حوائج مادی . رفع مشکلات و گرفتاریها . ارضای تمایلات اجتماعی . توجه به بهبودو شرایط کار .رسیدگی به تقاضاهاو نظرات . توجه به امور آموزشی . امور درمانی . مقررات انضباطی کارگران و در پایان پیشنهادات اصلاحی در این پایان نامه بیان گردیده است . ...
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب ایران به تصویب رسید انعقاد قراردادهای نفتی را در غالب امتیازی و یا به صورتی که برای شرکت های خارجی حق مالیکت مستقیم بر مخازن نفتی ایجاد گردد را ممنوع اعلام نمود. ولی در هر صورت قانون نفت مصوب 1366 ایران این اجاازه را به وزارت نفت می دهد که با شرکت های خارجی به منظور توسعه و بهره برداری از مخازن نفت ایران وارد مذاکره گردیده و قرارداد منعقد نمایند. با توجه به محدودیت های مقرر در قانون اساسی مصوب 1358 جمهوری اسلامی ایران و ممنوعیت ...

هدف اساسی این تحقیق بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران است . در این راستا اهمیت هریک از عوامل اثربخشی همچنین رعایت هر یک از این عوامل در حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت ایران مورد آزمون قرار خواهد گرفت . هدف دیگر این پژوهش ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع موانع احتمالی موجود بر سر راه اثربخشی حسابرسی داخلی در شرکت ملی نفت ایران است . ...

در این مقاله مروری بر سرمایه گذاری بعضی از کشورهای صادر کننده نفت خام مانند عربستان سعودی و کویت در تاسسیات نفتی جهان انجام گرفته و سپس مشارکتهای شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور شامل پالایشگاه مدرس ، کارخانجات کود شیمیایی مدرس ، پالایشگاه ناترف در آفریقای جنوبی، پالایشگاه کیکو در کره جنوبی و دیگر پروژه‌ها شرح داده شده است . ...

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی صنعت نفت تهران (شامل مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایر ان ، مرکز اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، کتابخانه پژوهشگاه صنعت نفت ) می باشد . روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده. جامعه مورد مطالعه شامل 6250 نفر عضو مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس برای جلو گیری از پراکندگی پاسخ های مختل ...
 
نیروی انسانی در راه رسیدن به اهداف هر سازمان، مهم ترین سرمایه محسوب می شود و صنعت نفت نیز برای استحصال و تولید ذخایر نفت و گاز، با اتکا بر این عامل بسیار مهم طی صد سال گذشته توانسته در اقتصاد کشور پیشرو باشد. نگاهی کلی به وضعیت نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که با وجود آینده امیدوار کننده این صنعت در کشور ما و وجود ظرفیت ها و پتانسیل ها بالفعل سرمایه انسانی، چالش هایی این بخش را تهدید می کند که مستلزم اقداماتی در جهت حفظ و ارتقای وضعیت منابع انسانی صنعت نفت می با ...