عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه نیروی انسانی به عنوان یک منبع ارزشمند در یادگیری سازمانی در نظر گرفته شده و پرورش قابلیت های عاطفی آنها خیلی مهم است ، یکی از قابلیت های مهم در این رابطه هوش هیجانی است .این پژوهش با هدف تاثیر هوش هیجانی برتوانمندی رهبری سازمانی به عنوان یکی از مولفه های سازمان یادگیرنده د رشرکت پایانه های نفتی بررسی شده است .جامعه آماری این پروژه شامل تمامی مدیران و کارشناسان با مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا در شرکت پایانه ها ی نفتی ایران است. . حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکرا ...

اهمیت صنعت نفت و گاز در مناسبات جهانی بر همگان آشکار است. در این پروژه تلاش شده است با بررسی مدل کسب و کار در صنعت نفت و گاز به چارچوبی برای خلق ارزش در این صنعت دست یافت. در ابتدا با بررسی ادبیات موضوعی مدل‌های کسب و کار، تعریفی از اصطلاح مدل کسب و کار ارائه می‌شود که بیشترین اجماع بر روی آن وجود دارد. سپس با بررسی زنجیره‌ی ارزش در صنعت نفت و گاز، عوامل تاثیر گذار بر مدل‌های کسب و کار این صنعت بر‌شمرده می‌شود. پس از آن مدل‌های پیشین و پژوهشات گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند ...

طراحي نظام ارزشيابي طراحي نرم افزار نظام جامع آموزش ...