عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

هدف ما در این تحقیق بررسی علل و عواملی بوده است که در اجرای طرح بهبود مدیریت در شرکت ملی فولاد ایران تاثیر گذاشته و در نهایت باعث توقف اجرای طرح گردیده‌اند. بدین منظور در ابتدای بحث و در فصل اول جهت آشنایی با نوع فعالیت شرکت ملی فولاد ایران و همچنین جهت آشنایی با صنعت فولاد در ایران و جهان اطلاعات جامعی بیان گردیده است . فصل دوم تحقیق اختصاص دارد به مفاهیم تئوری و نظری مدیریت استراتژیک که از کتب و مراجع عمدتا انگلیسی استخراج گردیده است . تاریخچه بحث مدیریت استراتژیک ، ویژگیها ...

شرکت ملی فولاد ایران یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی - صنعتی کشور است . طرح بررسی و بهبود مدیریت شرکت ملی فولاد ایران دو هدف را دنبال می کرد. اول طراحی هدفها و استراتژیهای مناسب برای شرکت مزبور . دوم، طراحی سیستم های مدیریتی برای ستاد مرکزی شرکت جهت پیگیری و اجرای هدفها و استراتژیهای طراحی شده . موسسه مدیریت اجرای طرح و انجام برخی از قسمتهای آن را بر عهده گرفت . ...

شرکت ملی فولاد ایران یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی- صنعتی کشوراست. طرح بررسی و بهبود مدیریت شرکت ملی فولاد ایران دو هدف را دنبال می کرد. اول طراحی هدفها و استراتژیهای مناسب برای شرکت مزبور. دوم، طراحی سیستم های مدیریتی برای ستاد مرکزی شرکت جهت پیگیری و اجرای هدفها و استراتژیهای طراحی شده. موسسه مدیریت اجرای طرح و انجام برخی از قسمتهای آن را بر عهده گرفت. ...

موضوع پروژه مطالعاتی حاضر تعیین جهت گیریها و راههای استراتژیک شرکت ملی فولاد ایران است. چگونگی تهیه و تنظیم این گزارش طبق فرایند زیر انجام و ارائه گردیده است. در بحث مقدمه بطور اختصار شرکت ملی فولاد ایران تعریف و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک آن شرح داده شده است. در قسمت اول مطالعات فوق چشم انداز بنگاه در سه بخش به ماموریتهای اصلی، تعریف واحدهای مستقل استراتژیک و هدفهای اساسی شرکت ملی فولاد ایران پرداخته شده است. در قسمت دوم نقاط قوت و ضعف بنگاه مورد مداقه قرار گرفته است. در قس ...

گاهی برخلاف انتظار، بکارگیری تکنولوژی پیشرفته اداری به جای تاثیر مثبت اثر منفی بر بهره‌وری نیروی انسان می‌گذارد. علت اصلی این امر عدم توجه به ساختار سازمانی و طراحی شغل در زمان استفاده از تکنولوژی پیشرفته اداری است . علت دیگر مقاومت در برابر تغییر است . مقاومت در برابر تغییر ممکن است به دلایل متعددی از قبیل احساس خطری که در افراد نسبت به موقعیت شغلی، امنیت اقتصادی، روابط شخصی، محتوای شغل، شیوه تصمیم‌گیری، قدرت سازمانی و اطمینان - شناخت - اطلاعات خود هنگام بروز تحول به وجود می ...

باتوجه به برنامه های فعلی وآتی وتوسعه صنعت فولاد که توسط شرکت ملی فولاد ایران مورد مطالعه واجرا قرارمی گیردواحجام عظیم موادمعدنی موردنیازاین کارخانجات که مستلزم شناسایی وسیع موادمعدنی مختلف ومتنوع درسطح کشورو طراحی وتجهیزات معادن بزرگ با تولیدات انبوه می باشدایجاداین مرکز مطالعاتی وتحقیقاتی که شروع برنامه ها وامکانات آن درگزارش مقدماتی این طرح خواهدآمدازجمله وظائف عمده شرکت ملی فولادایران دراین مقطع می باشند. ...

رشد و موفقیت بنگاهها با ارتقای سطح تکنولوژی امکان‌پذیر است . چون سطح تکنولوژی در واحد تحقیق و توسعه ارتقاء پیدا میکند، لذا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نقش به سزایی در موفقیت بنگاهها دارد. برای آنکه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه موجب رشد بنگاهها شود، باید یک سیستم مدون برای مدیریت فعالیتهای تحقیق و توسعه در شرکتها وجود داشته باشد. این سیستم با برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیتهای تحقیقاتی موجب خواهد شد علاوه برآنکه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه دارای بازده مطلوب باشد، مقدمات اف ...

وقتی که از تمرکز بعنوان جزیی از مدیریت صحبت می شود، منظور همان تفویض اختیارات و یا حبس تمرکز اختیارات است. عدم تمرکز از یک جهت علاوه بر ارتباط با تفویض اختیار فلسفه سازمان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و به تصمیماتی دقیق نیازمند است که باید سطوح دیگر سازمان آنها را انجام دهند عدم تمرکز تمامی جنبه های مدیریت را تحت تاثیر قرار میدهد و درواقع یک عامل مهم و اساسی برای یک سیستم مدیریتی تلقی می شود. با توجه به اینکه، کارآمد کردن همکاری انسانها دلیل وجود سازمان می باشد، لذا دلیل ایجاد ...