عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه شرکتهای سهامی، از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماشینی شدن کارها جهت پیشرفت تجارب و امور مهم، لزوم جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و بزرگ و بکار بردن آن، مخصوصا در شرکتهای تجارتی بیش از پیش احساس می‌شود زیرا تشکیل موسسات عمده‌ای مانند کارخانجات بزرگ ذوب آهن، موسسات کشتی‌سازی و هواپیماسازی و امثال آن، از جمله اعمالی است که اشخاص حقوقی بهتر از عهده انجام آن برخواهند آمد. این امر در مورد شرکتهای سهامی با توجه به ویژگی‌های آن یکی از آنها محدود بودن میزان مسئولیت شرکاء به میزا ...
نمایه ها:
سهام | 

شرکت سهامی اعم از عام و خاص مهمترین نوع شرکت تجاری است که نقش بسیارمهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند به گونه ای که فعالیتهای مهم اقتصادی و تجاری کشور در قالب تاسیس این نوع شرکت انجام می‏‎‎‏گیرد. در مقابل شرکتهای تعاونی نیز در انواع مختلف و با حوزه‏‎‎‏های فعالیت به عنوان یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور، امروزه توسعه فراوان و چشمگیری یافته است . در تشکیل شرکتهای سهامی و تعاونی ، این ارکان نقش اساسی و تشکیل دهنده را ایفا می کند :‌ اراده سازنده - اداره دو یا چند شخص ...

این پایان‌نامه تحت عنوان "تغییر سرمایه در شرکت‌های سهامی (در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس)" به بررسی یکی از مهمترین بحث‌های حقوق تجارت می‌پردازد. اهمیت بحث از لحاظ عملی و نظری، از کثرت شرکت‌های سهامی به عنوان شرکت سرمایه و نیاز به تغییر سرمایه در طول حیاتشان روشن می‌گردد. شیوه تحقیق در تمامی بحث‌ها، شیوه‌ای مقایسه‌ای و تحلیلی است و سعی شده با بررسی حقوق فرانسه - که مورد توجه قانونگذاری ما در تدوین و وضع قانون تجارت و قانون اصلاح موادی از قانون تجارت بوده - و حقوق انگلیس - به ع ...
نمایه ها:
ایران | 
حقوق | 
 
طبق ماده 24 لایحهء قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت ، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است . در حقوق انگلیس نیز سهم رابطه یک شخص با شرکت سهامی تلقی گردیده که بوسیلهء مبلغی پول ارزیابی می‌شود. بنابر تعاریف مزبور، سهم رابطهء حقوقی سهامدار با شرکت است که متضمن حقوق و تعهدات متقابل شرکت و سهامدار می‌باشد. اگرچه طبق تعریف مزبور، سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است معذالک سهم حاکی از مال مشخصی از سرمایه شر ...
نمایه ها:
سهام | 
حقوق | 
ایران | 

مدیران شرکتهای سهامی در اداره شرکت و بازرسان در کنترل و نظارت بر اداره امور شرکت ، حفظ حقوق شرکت ، سهامداران و اشخاص ثالث نقش مهمی دارند. لذا تعیین حدود اختیار، وظایف و مبنای آن و تبیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران و بازرسان در رابطه با شرکت و سهامداران که نتیجتا در تعیین اختیارات وظایف و حدود مسئولیت آنها و شرکت موثر می‌باشد ضروری است . در مورد رابطه مدیران و بارزسان با شرکت این سوال مطرح است که آیا مدیران و بازرسان وکیلی شرکت هستند یا نماینده قانونی آن و یا از ارکان شرکت می‌باش ...
نمایه ها:
نظارت | 

بطلان شرکت‌های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می‌شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت‌های به وجود آمده و یا خسارت‌های ایجاد ش ...

چکیده: تردیدی نیست که امروزه شرکت‌های سهامی نقش مهم و موثری در عرصه اقتصادی و مناسبات بازرگانی کشورها به ویژه در بخش خصوصی دارد. اهمیت سرمایه در این شرکت‌ها از یکسو و مسئولیت محدود سهام‌داران به میزان سرمایه آن‌ها و نیز سهولت واگذاری سرمایه از سوی دیگر موجب گردیده که شرکت سهامی از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار شوند. بنابراین تغییرات سرمایه نقش اساسی در توسعه فعالیت‌های این شرکت دارد و موجب گسترش یا محدود شدن موضوع فعالیت شرکت خواهند شد به عبارت دیگر با افزایش سرمایه و با ب ...

نوشتاری که پیش رو دارید بررسی مسئولیت مدنی مدیران و بازرسان شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلستان و قانون حاکم بر آن می‌باشد. توجه به مسئولیت مدنی و علاقه به مباحث حقوق تجارت با عنایت باینکه در این رشته از حقوق کمتر تحقیق صورت گرفته است . انگیزه گزینش موضوع بوده است . در حقوق ایران مدیران نماینده شخص حقوقی بوده، بدور از اعمال نفوذ سهامداران، اختیارات لازم برای اداره شرکت را دارا هستند. همچنین است در حقوق انگلیس گر چه در خصوص این مطلب که مدیران نماینده شخص حقوقی محسوب می شون ...