عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده این تحقیق عملکرد زبان آموزان کمالگرای سازگار و ناسازگار بر اساس شرکت آنها در بحث های کلاسی و همچنین صحت لغوی و دستوری آن ها در مکالمات را مورد بررسی قرار می دهد. مضافا در این تحقیق مدت زمان صحبت استاد و زبان آموزان و همچنین مدت زمان صحبت زبان آموزان در قالب های مختلف (انفرادی/ دونفره / گروهی) در دو گروه زبان آموزان کمالگرای سازگار و ناسازگار مقایسه می شود. بیست انگلیسی آموز زن ایرانی در سنین هجده الی سی از موسسه زبان انگلیسی سفیر گرگان انتخاب شدند. همه ی شرکت کنندگان فا ...