عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 307

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه گذاران در بورس، برای حفظ ارزش سبد سرمایه گذاری خود نیازمند بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر بازده سرمایه گذاری ها می باشند. از جمله مواردی که تأثیر زیادی بر بازده سرمایه گذاری دارد، ریسک هر سرمایه گذاری است. بنابراین به نظر می رسد اکثر خریداران سهام در بورس اوراق بهادار جهت بهینه سازی پرتفوی خود در جستجوی شناسایی عوامل موثر بر ریسک و کنترل آن می باشند. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر سنجه های بازاریابی بر ریسک سیستماتیک ( بازار ) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین خالص دارایی‌های عملیاتی و محافظه کاری می‌پردازد. برای انجام این پژوهش داده‌های 130 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های 1386 تا 1390 گردآوری و از نظر آماری با بکار گیری مدل‌های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه‌گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق خالص دارایی‌های عملیاتی تحت دو زیر مجموعه‌ی خالص دارایی‌های سرمایه ...

محافظه کاری مفهومی بحث برانگیز از شروع حسابداری تا به امروز می باشد و نقش مهمی را درعمل برای حسابداری بازی می کند. هدف اصلي اين تحقيق، بررسي رابطه بین محافظه کاری و مدیریت سود می باشد. بسياري از تحليل گران مالي معتقدند مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری اندازه گيری میگردد. كه در اين تحقيق، از مدل تعدیل شده جونز برای مدیریت سود استفاده گردید. همچنین برای اندازه گیری محافظه کاری از قیمت ارزش دفتری به بازار استفاده شد(احمد و همکاران،2002، زانگ ،2007). جامعة آماري شامل ...

وجود اطلاعات شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. شفافیت و افشا از اجزای اساسی راهبری شرکتی است و شفافیت و افشای بهتر، اطلاعات بیشتری در خصوص نحوه اداره شرکت برای ذینفعان فراهم می‌کند. آگاهی از تاثیر کیفیت شفافیت و افشا شرکت بر سایر متغیرهای بازار از جمله نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت، حایز اهمیت بسیاری است .از طرفی با توجه به اهمیت روزافزون نقدشوندگی سهام و نقش به‌سزای آن در کشف قیمت دارایی‌ها، توزیع ریسک مالی، افزایش بازده مورد انتظار و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل ...

اهرم مالی از جمله مسائل و موضوعاتی است که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند. اینکه چه حجمی از اهرم مالی بدهی باشد و چه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد، تا در نهایت به عنوان (اهرم مالی بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تامین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از دیر باز به عنوان یک مساله عمده و مهم مطرح بوده است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص ...

امروزه، نقش و اهمیت بازده سرمایه‌هاى فکرى به کار گرفته شده در قابلیت سودآورى و پایدارى مستمر شرکت‌ها، بیش از بازده سرمایه‌هاى مالى به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر، در جوامع دانش-محور کنونى، نقش و اهمیت سرمایه‌هاى مالى در مقایسه با سرمایه‌هاى فکرى در تعیین قابلیت سودآورى پایدار کاهش چشمگیرى یافته است. به دلیل اهمیت روزافزون سرمایه‌هاى فکرى در فرایند برترى راهبردى شرکت‌ها، اکثر شرکت‌ها در پى یافتن روش‌هاى اندازه‌گیرى سرمایه‌هاى فکرى و بررسى ارتباط آن با عملکرد مالى شرکت‌ها ...

امروزه يكي از عوامل موثر در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي براي اشخاص فعال در بازا‌ر‌‌‌هاي سرمايه، دسترسي به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است. نبود اطلاعات و يا اطلاعات فاقد كيفيتِ لازم باعث مي شود تا فرآيند تصميم‌گيري مبهم شود. ویژگی ها و محرک های داخلی مانند بازده دارایی ها، نسبت اهرمی، اندازه و رشد شرکت، می توانند انگیزه ای برای شرکت ها باشند تا افشای حسابداری با کیفیت بالا و پایین را ارائه دهند. افشای حسابداری برای ذینفعان، اطلاعات مهمی مربوط به فعالیت ها و تصمیم گیری م ...

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‏ها به عنوان یکی از مهمترین موضوعات در مدیریت و سرمایه گذاری مالی محسوب می شود. پیش بینی ورشکستگی شرکت ها پدیده ای است که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان،شرکت های استقراض کننده،و دولت به صورت فزاینده به آن علاقه‌مند شده‌اند. مدل‏های تشخیص درماندگی مالی یکی از مهمترین ابزارها در تعیین وضعیت مالی شرکت‏ها می‏باشد لذا در نظر تحلیل گران مالی بسیار با اهمیت هستند. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه قدرت پیش بینی کنندگی دو مدل هوش مصنوعی در تشخیص درماندگی مالی ...

موضوع ساختار مالکیتی در تعین سرنوشت شرکت نقش مهمی ایفا کرده، رعایت و عدم رعایت آن تأثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت دارد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت بر اساس معیارهای نوین عملکرد ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های این تحقیق مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت است. برای آزمون فرضیه ها از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و Q توبین استفاده شده است. نمونه آماری شامل 103 شرکت طی سال های 13 ...