عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت تولید و کنترل عملیات از مسائل پیچیده و مهم دنیای صنعتی امروزه می‌باشد. در تحقیق حاضر یک مدل سلسله مراتبی تولید در 2 سطح جهت برنامه‌ریزی میان مدت و زمانبندی کوتاه مدت ارائه شده است . این مدل برای یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو فراهم گشته است ولی می‌توان از آن برای موقعیت های دیگر استفاده نمود. در تهیه مدل حاضر از مدلهای موجود در ادبیات تحقیق، بویژه مدل Anshu Mehra (1995 ) استفاده شده است ، ولی بهبودهایی نیز در پاره‌ای از قسمتهای آن داده شده است . تابع هدف مدلهای پیشنهاد ...
نمایه ها:
تولید |