عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه در دنیای مدرن، تقریباً تمام افراد در معرض تبلیغات و دیگر فعالیت های ارتباطی قرار می گیرند. نقش و اهمیت تبلیغات در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. تبلیغات در تجارت و بازاریابی رشد فزاینده ای داشته است و به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است. تأثیر تبلیغات بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری نیز، یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات است. لذا هدف از تحقیق حاضر این است که میزان تأثیر جاذبه های تبلیغات تلویزیونی همراه اول و ایرانسل بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری این دو شرکت را ب ...