عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 547

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج به دست آمده از تابع مالیات بر شرکت ها و وضعیت های 64 گانه نشان داد به جز مواردی که قانون گذار مالکیت عمومی و شرکت ها صادراتی و خصوصی را مورد تشویق قرار داده است، در مورد سایر شرکت ها (تولیدی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، پزشکی و شرکت هایی که مالیات آن ها از روی دفاتر تشخیص داده می شود) نظر قانون گذار در عمل اعمال نشده و بعضاً عکس آن نیز عمل شده است. تشویق شرکت های خدماتی در مقابل شرکت های تولیدی، شرکت های غیرمرتبط با فعالیت های بهداشتی و درمانی در مقابل شرکت های بهداشتی و د ...

با آغاز انقلاب صنعتی، از قرن هجدهم، بحران‌ها و تخریب‌های محیط زیستی شتاب روزافزون یافتند. از نیمه دوم قرن بیستم، به پیامدهای محیط زیستی فعالیت‌های صنعتی توجه شد و از دهه پایانی این قرن، گام‌های عملی به سوی مدیریت محیط زیستی فعالیت‌های صنعتی برداشته شد. تدوین و انتشار استانداردهای طراحی و استقرار سیستم‌های مدیریت محیط زیستی از جمله گام‌های عملی برای نیل سازمان‌های صنعتی به بهبود عملکرد محیط زیستی به شمار می‌رود. در حال حاضر، استانداردهای ایزو 14000 فراگیرترین استاندارد سیستم‌ه ...

بسیاری از شرکت ها در ساده کردن و افزایش کارایی فرایندهای درون سازمان خود تا آنجایی که ممکن بوده، به پیروزی هایی چشمگیری رسیده اند. ولی در زمینه همتراز کردن فعالیت های میان سازمانی ( بین خود و دیگر شرکت هایی که با آنان ارتباط دارند) کمتر چنین بوده است. هنگام تبادل داده ها میان شرکت های مختلف ناسازگاری ها، اشتباه ها و بدفهمی هایی رخ می دهد که پاره ای بررسی ها و کارهای بیهوده را در پی دارد. برای مثال، ممکن است یک فروش، یک درخواست، یا داده های مربوط به یک مشتری، در چند نظام (سیست ...

برای تامین و عرضه ی قطعات به مشتریان به ویژه مشتریانی نظیر شرکت های خودروساز، شرکت های قطعه سازی که بتواند مجموعه ای از قطعات را تولید و عرضه نماید، موفق تر هستند. برای انجام این خواسته شرکت قطعه ساز می بایست توانایی طراحی بالایی داشته باشد و بتواند قطعات پلاستیک و لاستیک را تولید، سر هم بندی و عرضه نماید. کمتر شرکتی پیدا می شود که توانایی طراحی بالا داشته باشد و در ضمن بتواند همه گونه قطعات نظیر بادی، تزریقی، اکسترودری، اسفنجی را از مواد پلاستیک و لاستیک تولید و عرضه نماید. ...
نمایه ها:
شرکت | 
ادغام | 

این تحقیق از دو مرحله اصلی تشکیل شده که عبارتند از: مرحله اول: طراحی، تبیین و برآورد مدل اندازه گیری ریسک مرحله دوم: آزمون مدل صاحبنظران علوم مالی معتقدند ریسک ناشی از سه دسته عامل است، که عبارتست از عوامل داخلی شرکت، عوامل صنعت و عوامل بازار. در مرحله اول ما درصد تبیین و برآورد مدلی برای اندازه گیری ریسک از دیدگاه ساختاری هستیم. در این دیدگاه یک نگرش ؛تفصیلی یا جزئی نگر؛ نسبت به عوامل داخل و عوامل صنعت حاکم است، بدین معنی که محقق برای شناسایی تاثیر عوامل داخلی و عوامل صنعت، ...

با توجه به نتایج واطلاعات کسب در طول تحقیق پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد-1 مدیران مالی در ایجاد ساختار مالی مناسب برای شرکت باید ویژگیهای درونی شرکت (نوع صنعت ، دارائیها وثیقه ای و000) را مد نظر قرار داده وبا توجه به آنهادر پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند- 2 موسسات اعتباری وفروشندگان مواد اولیه وسایر اعتبار دهندگان دراعطای اعتبار به ویژگیهای درونی شرکت خصوصا به دارائیهای وثیقه‌ای توجه نمایند 0 تا در رابطه با وصول مطالبات خود با ریسک کمتری مواجه شوند0 -3درانتخاب ساختار ما ...

با توجه به فرآیند آزمون فرض که در فصل قبل به طور کامل و جامع تشریح گردید، استفاده از ضریب همبستگی منجر به حصول نتیجه در باب تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر استفاده از اهرم مالی برسودآوری بوده است به شرح ذیل گردیده است که استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌ها تاثیر نداشته است همچنین شرکت‌ها نتوانسته‌اند با استفاده از اهرم سود هر سهم را افزایش دهند. همچنین مقایسه انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارائیها نشاندهنده کاهش خطر ناشی از اهرم مالی در طی سالهای مورد رسیدگی ...

نمایشگاه‌های بازرگانی به عنوان یکی از ابزار ترویج در بازرایابی صنعتی با گرد هم آمدن فروشندگان و خریداران در یک مکان، نمایش مستقیم و سه بعدی کالاها و خدمات ، کشف و آشکارسازی عناصر موثر ولی مخفی خرید (نظیر مدیران / مهندسان و ...) مرتفع ساختن اهداف فروش و غیرفروش و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت محصولات شرکت‌ها، نقش بسزایی در بازاریابی کالاها و خدمات شرکت‌ها ایفا می‌کنند. نمایشگاه بین‌المللی بازرگانی تهران نیز با بهره‌گیری از مدیران و متخصصین کارآمد و حضور فعال شرکت‌های داخلی قادر ...

در مورد رابطه درجه مشارکت با وضعیت اقتصادی و اجتماعی با توجه به شاخص‌های مورد مطالعه (نظیر وضع سواد، سن، بعد خانوار، دستمزد و درآمد کل خانوار) در تحقیق حاضر نشان داده شد که رابطه معنی‌داری بین این دو متغیر وجود دارد. بطوری که در شرکت تعاونی مصرف کارگری کیهان با توجه به وضع خوب اعضاء از لحاظ سواد، درآمدها و همچنین جوانی اعضاء و کمی بعد خانوار مشارکت اعضاء در امور تعاونی در مقایسه با دو تعاونی دیگر مورد مطالعه بیشتر است . بررسی که درباره رابطه درجه مشارکت با رضایت اعضاء از تعاو ...