عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می‌باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می‌پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و ...

این رساله با هدف مطالعه و بررسی میزان کارآئی و تاثیر اراده زن و شوهر در امر انعقاد عقد نکاح به رشته تحریر در آمده است . به دیگر سخن، در این رساله پیمانهایی که زوجین جهت تعیین یا تغییر آثار و نتایج عقد ازدواج خود، با یکدیگر منعقد می‌کنند تحت تحلیل حقوقی و فقهی قرار گرفته‌اند. چنین عهودی یا بصورت وجودی تبعی و وابسته به عقد نکاح بروز می‌کنند که به آنها "شروط ضمن عقد نکاح" گویند و یا ممکن است به عنوان شرط در ضمن سایر عقود لازم درآیند. گاه نیز زن و شوهر نیات و مقاصد مشترک خود جهت ...

یکی ازموضوعات مهم ومورد ابتلاء که درفقه وحقوق موضوعه مورد بحث وبررسی قرارگرفته،وکالت زوجه درطلاق است.قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده 1138 قانون مدنی می باشد که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده 1119 قانون مدنی می باشد که، خاص وکالت زوجه در طلاق است.سوال اساسی که دراین پایان نامه به دنبال آن هستیم وبه آن پاسخ خواهیم داد،این است که،مشروعیت شرط وکالت زوجه درطلاق وقلمرو آن به چه صورت است؟چرا که، قانون مدنی ایران در این زمین ...