عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه برجسته سازی و چارچوب بندی اخبار و مطالب جنبش اشغال وال استریت در دو روزنامه شرق و کیهان به عنوان روزنامه های وابسته به دو جناح مطرح سیاسی در ایران، انجام شده است. محدوده زمانی این تحقیق، بازه زمانی بین 27 شهریور ماه سال 1390 که اولین خبر مربوط به جنبش وال استریت در روزنامه کیهان به چاپ رسید، تا 6 دی ماه،1390 به مدت 100 روز است. جامعه آماری این پژوهش، تمام مطالب مربوط به جنبش اشغال وال استریت در دو روزنامه شرق و کیهان است، که به طورهدفمند تمام مطا ...

این پژوهش درپی بررسی نحوه‌ برجسته سازی «بیداری اسلامی» در مطبوعات ایران؛ با مطالعه دو روزنامه شرق و کیهان از ديماه 1389 (ابتدای ژانویه 2011 ميلادي) تا ديماه 1390 (اول ژانویه 2012 ميلادي) می‌باشد. به عبارت دیگر هر یک از دو روزنامه مورد بررسی چگونه (کیفیت) و به چه میزان اخبار (کمیت) مربوط به بیداری اسلامی (تونس، مصر، لیبی، اردن، یمن، سوریه، بحرین و عربستان) را پوشش داده‌اند و چه تفاوتی بین نحوه بازتاب اخبار این کشورها در این دو روزنامه وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش‌های این پژوهش ...

یکی از عوامل کلیدی قحطی رسانه ها هستند به همین دلیل شناسایی فعالیت آنها در این حوزه، مبانی و عرصه هایی که تاکنون درآن وارد نشده اندو همچنین شناسایی نقاط ضعف و قوت آنها ضروری است. دراين تحقيق انعکاس مطالب کمک به قحطی زدگان سومالی در ده روزنامه سراسری ایران (کیهان، اطلاعات، ایران، همشهری، جمهوری اسلامی، جام جم، رسالت، آرمان، اعتمادو شرق) در شش ماهه اول سال 90به صورت تمام شمار کدگذاری شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. سوال اصلی تحقیق عبارت است از نحوه انعکاس مطالب کمک ب ...

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی منابع خبری و اصول منبع نویسی در 4 روزنامه پر تیراژ صبح تهران می باشد. در این پژوهش 7 فرضیه مطرح شده است. جامعه آماری 4 روزنامه شرق- همشهری- جام جم و ایران می باشد. روش نمونه گیری طبقه ای کارآمد و تصادفی ساده است که به صورت دو هفته آماری از شش ماه انتخاب گردیده است. 12 شماره به صورت تصادفی (2 شنبه، 2 یکشنبه، 2 دوشنبه، 2 سه شنبه، 2 چهارشنبه، 2 پنج شنبه) انتخاب شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که میزان استفاده از خبرنگاران به عنوان منبع ا ...

محقق در این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل انتقادی گفتمان و رویکرد فرکلاف، در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین با تکیه بر نظریۀ چارچوب سازی، ایدئولوژی خبر(گلاسکو) و نظریۀ هنجاری رسانه ها، نظام گفتمانی دو روزنامۀ شرق و رسالت را بررسی کند. محقق به دنبال یافتن پاسخی برای این سؤال است که پایگاه قدرت مالکان هر یک از این دو روزنامه به قدرت حاکم در جامعه چه سمت و سویی می بخشد؟ متون مورد نظر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند که شامل 6 سرمقاله و 7 خبر از روزنامۀ رسالت و 7 خب ...

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی پوشش‌خبری مسائل زیست‌محیطی در نشریات کثیرالانتشار (همشهری، جام‌جم، شرق) می‌باشد. پنج فرضیه و دو سئوال اصلی در این پژوهش مطرح شده است. جامعه آماری این پژوهش نشریات کثیرالانتشار در کشور است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند سه روزنامه کثیرالانتشار (همشهری، جام‌جم، شرق) به‌عنوان نمونه‌های مطبوعات (نیمه‌دولتی، دولتی و مستقل از دولت) که نسبت به سایر نشریات به موضوع محیط‌زیست می‌پردازند، انتخاب شده‌اند و به‌صورت تمام‌شماری، مطالب زیست‌محیطی (اعم ا ...

در این تحقیق سعی شده است که بر اساس نظریه تحلیل گفتمانی به بررسی و تحلیل منازعات معنایی دو گفتمان سیاسی اصلاح طلبی و اصول گرای عدالت خواه در نهمین انتخابات ریاست جمهوری (1384)در ایران بر مبنای دو روزنامه شرق و کیهان پرداخته شود و در این راستا نشان داده شود که چگونه این دو گفتمان بر اساس دو فرآیند ((برجستهسازی)) و ((حاشیه رانی)) نظام معنایی گفتمان ((یگانه خودی))را تثبیت و مسلط کرده و نظام معنایی گفتمان ((غیر خودی )) را بعد از ساختار شکنی به حاشیه می برد. در این رابطه ابتدا ع ...

در این تحقیق به چگونگی بازتاب اخبار سه کشور بحرین، یمن و سوریه در مطبوعات کشور پرداخته شده است. سوال اصلی تحقیق این است که مطبوعات ایران با دیدگاههای سیاسی مختلف، رویدادهای سه کشور منطقه خاورمیانه را با توجه به ویژگیهای خاص هریک از آنها با چه تفاوتها وتشابهاتی منعکس کرده اند؟ در بخش نظری این تحقیق پس از مروری بر نظریه برجسته سازی، با استفاده از نظریه برساخت گرایی اجتماعی به پدیده ساخت خبر اشاره شده و سپس با استفاده از نظریه سازه انگاری به نقش ارزش، هویت و هنجار در جنبشهای اجت ...

از آن‌جا که زبان‌شناسی مطالعه‌ی "علمی" زبان تلقی می‌شود، باید "زبان" را به صورت یک کل بررسی کرد. این پژوهش تلاشی است برای توضیح چگونگی درک زبان. چگونه است که یک واژه در متن نمود آوایی ندارد ولی معنای آن درک می‌شود؟ در این رساله ما به بررسی فرایند کاهش معنایی در سر عنوان‌های (تیتر) روزنامه‌های فارسی زبان می‌پردازیم. از آنجا که یکی از اصول سر‌عنوان‌نویسی کوتاه بودن آن و پرهیز از دراز گویی است پس تعدادی از واژه‌ها به ضرورت باید از قلم بیافتند اگر معنای این واحدهای واژگانی توسط خ ...