عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: در کلی? عقود معاوضی مانند بیع، انجام تعهد از سوی یک طرف، در مقابل انجام تعهد از سوی طرف مقابل قرار می‌گیرد.به عنوان مثال در عقد بیع، تملیک مبیع، شرط متقابل تملیک ثمن، قرار داده شده است. لیکن همواره این نگرانی برای هر یک از طرفین وجود دارد که با انجام تعهد از ناحی? وی، طرف مقابل از انجام تعهد، در موعد مقرر و یا به طور کلی، خودداری نماید. از این رو، قانونگذار و بویژه متعاملین، هموار? به دنبال راه حل هایی برای تضمین اجرای تعهدات متقابل هستند. جایگاه فروشنده همواره در خطر ...
نمایه ها:
شرط | 
بیع | 
ثمن. | 

سنّت نیکوی وقف، یکی از مصداق های آشکار نیکوکاری و غیرخواهی است که انسان، با بهره گیری از آموزه های پیامبران، از دیرباز آن را بنیان نهاده است. با ظهور اسلام این سنّت حسنه جلای بیشتری یافت و قوانین آن بر طبق اسلام مدوّن گردید. بنابراین بررسی آن از هر جهت خدمتی برای اسلام است. از جمله مباحث مورد بحث در وقف، «شرط رجوع از وقف» می باشد. اجماع فقها بر این است که «شرط رجوع از وقف» به طور مطلق باطل است. اما در مورد «شرط رجوع از وقف به هنگام نیاز» با هم اختلاف دارند. نتیجه بررسی دلایل ...

شرط صفت در ضمن عقد درج می گردد و به موجب آن، متعاقدین یا یکی از آنها کیفیت یا کمیت موجودی را در موضوعات معامله له یا علیه یکدیگر شرط می کنند.این شرط وابستگی خاصی به مورد معامله دارد، بنابراین ماهیتش جدا از موضوع معامله نیست. در شرط صفت طرفین معامله یا یکی از آنها صفت یا صفاتی را در موضوع معامله خواستار می باشندکه وجود صفت موجودی است که در حین معامله مورد شرط قرار می گیرد و حتی ممکن است انگیزه معامله نیز همین وصف بوده باشد، ولی دارای آنچنان نقشی نیست که گفته شود ستون تراضی و ...

«تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِ عدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است. همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌د ...

قدرت بر اجرای تعهد به عنوان یک شرط مستقل و عام برای صحت مطلق معاملات و اعمال حقوق، لازم و غیرکافی است و به مفهوم قابلیت اجرای تعهد است که مربوط به وضعیت و حالت مورد تعهد می‌باشد نه توانایی متعهد. موضوع واقعی آن قدرت مرکب است که مجموعه‌ای از قدرت واقعی یا عملی و احتمال عرفی معقول است . قدرت بر اجرای تعهد در زمان و مکان اجرای تعهد شرط صحت است و حدوث قدرت نمی‌تواند بطلان عقد را مرتفع سازد. عدم قدرت بر اجرای تعهد معادل "تعذر اصلی" است که در معنای موسع و مطلق خود عامل بطلان عقد اس ...
نمایه ها:
شرط | 
حقوق | 
تعهد | 

پای بندی به شروط، براساس ادله‌ای از جمله کتاب که به موجب آیه شریفه "اوفوابالعقود" و روایاتی نظیر "المومنون عند شروطهم" واجب و لازم است . و چنانچه شرط از شرایط صحت برخوردار باشد، از هر سه نوع شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت که باشد، در ضمن (کنار) هر عقدی قرار گیرد، لازم‌الوفا می‌باشد. منتها اثر این شرط در سایر عقود با عقد نکاح کمی متفاوت است . در اثر تخلف از شرط صفت خیار فسخ نسبت به نکاح وجود دارد، اما در اثر تخلف از شرط فعل و شرط نتیجه چنین ضمانت اجرایی وجود ندارد. ش ...
نمایه ها:
عرف | 
فقه | 
طلاق | 
وکالت | 
حقوق | 
عقد | 
شرط | 

در تمام قراردادها موعد انجام تعهدات قراردادی و زمان ایفای تعهد معین می باشد اما در دو بند اضافه شده در عقدنامه ها که یکی از آنها مربوط به عندالاستطاعه بودن مهریه می باشد، زمان انجام تعهد زوج مجهول عنوان شده و زوجه زمانی قادر به مطالبه مهریه می باشد که استطاعت زوج را به اثبات برساند و این برخلاف اصول حقوقی است. از سوی دیگر در صورت وجود اجل معین برای پرداخت مهر زوجه حق حبس خود را از دست می دهد، اما در اینجا ما با اجلی نامعین روبه رو هستیم. از سوی دیگر با وجود اجل نامعین شرط باط ...

از دیرباز در فقه امامیه و حقوق موضوعه، یکی از مصادیق حاکمیت اراده، شرط می باشد در واقع طرفین عقد برای تکمیل اراده خود به جعل شرط در ضمن عقد می پردازند. یکی از مصادیق شروط که کمتر در عرصه حقوق موضوعه به ماهیت، آثار و احکام آن توجه شده است، شروط ابتدائی است. در خصوص ماهیت شروط ابتدائی دو مبنا وجود دارد. یکی مبنای شکلی و دیگری مبنای ماهوی. بر اساس مبنای اول شرط ابتدائی، شرطی است که ضمن عقد شرط نشده باشد اما بر اساس مبنای دوم شرط ابتدائی است که از نظر محتوا و معنا ارتباطی با عقد ...
نمایه ها:
شرط | 

چکیده: در این پژوهش با عنوان (بررسی تطبیقی آراء شیخ انصاری و مراغی در شروط صحت شرط و مقایسه آن با قانون مدنی) سعی شده است که به بررسی شروط صحت شرط و تأثیر شرط باطل در عقد از دیدگاه شیخ انصاری و مراغی و قانون مدنی تا آنجا که مقدور باشد و موجب افزایش حجم بی رویه پایان نامه نگردد و به شکل مبسوط و مطلوب شرح و تحلیل گردد. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و روش تحقیق، توصیفی بوده است. در تهیه این پژوهش، ازکتابها، دایره المعارف ها، و مقالات استفاده شده است. آنچه به عنوان نتیجه م ...
نمایه ها:
شرط |