عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر چند در سالهای اخیر پیشرفتهایی در جهت احقاق حقوق زنان کارگر حاصل شده است . اما هنوز راهی طولانی در پیش است . عوامل زیادی موجب تبعیض شغلی علیه زنان می‌شوند. جای تردید نیست که وظایف مادری زن یعنی وظایف بارداری و زایمان و تربیت فرزندان او را از مرد متمایز ساخته و بر فعالیتهای اقتصادی او اثر می‌گذارد اما این دلیل به تنهایی کافی نیست . موانع قانونی نیز به نوبه خود همین اثر را دارند و سایر عوامل تبعیض را تقویت و تشدید می‌کند. در جوامعی که زنان دارای حقوق مساوی با مردان نباشند طبع ...
نمایه ها:
زن | 
ایران | 

با تحولات به وجود آمده در جامعه امروزی و حضور بانوان در عرصه کار و تلاش، پرداختن به موضوع کار زنان از جنبه فقهی و حقوقی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. یکی از مسائل مهم و مورد توجه اسلام حفظ و رعایت حقوق زنان و مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر-اساس جنسیت در عرصه ی کار و اشتغال است. دیدگاه اسلام در مورد اشتغال زنان و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی آنان تابع نگاه جامع این دین به جایگاه انسانی، نیاز ها و مصلحت های فردی و اجتماعی انسان با در نظر گرفتن اهداف کلی خلقت و سازگ ...
نمایه ها:
کار | 
زنان | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
کار | 
آموزش | 

چکیده ندارد.
 
چکیده هدف کلی در این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر جذب، نگهداشت و بکارگیری افراد توانمند ومستعد درسازمان تامین اجتماعی شهرستان شاهرود می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان شاهرود به تعداد 150 نفر می باشند که در سال 1393 مشغول خدمت می باشند و از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. روش نمونه گیری پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 36 سوال ...
 
1 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین افزایش پاداشهای مادی کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 2 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین ارتقاء کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 3 - باور مدیران و انتظارات کارکنان بر این اساس شکل می‌گیرد که بین امنیت شغلی کارکنان و تلاش آنان در جهت انجام وظیفه بر اساس نظر مدیر رابطه مثبت وجود دارد. 4 - باور ...
نمایه ها:
مدیر | 
کرمان |