عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6092

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قراردادهای پیمانکاری حیطه گسترده ای از فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی دولت را در برمیگرد. بنابراین به منظور حفظ منافع عمومی و منابع ملی و جلوگیری از ایجاد وقفه و خلل در روند اجرای این قراردادها، در شرایطی به کارفرما اجازه داده شده که قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید و به همین جهت فسخ یکجانبه که موضوع دعاوی بیشماری را در دادگاه ها به خود اختصاص می‌دهد جزو مهمترین قسمت های پیمان می‌باشد. در حالی که اسناد و مدارک قرارداد خصوصا شرایط عمومی پیمان بایستی به نحوی تهیه و تنظیم ...
نمایه ها:
فسخ | 

نقش و حوزه مداخله دولت در اقتصاد یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در اقتصاد است. یکی از عرصه‌های مداخله دولت در اقتصاد مالیه عمومی است. پژوهش حاضر حول دو مفهوم اصلی یعنی «ماهیت دولت» و «مالیه عمومی» بسط می‌یابد و قصد دارد ارتباط میان این دو مفهوم را مورد بررسی قرار دهد. زمانی ماهیت دولت به عنوان عاملی تاثیرگذار وارد مباحث اقتصادی شد که نهادها و ساختارها به عنوان عوامل تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی مطرح شدند و از این حیث دولت به عنوان عاملی که عملکردش می تواند به افول یا توسعه ...

هدف از بررسی موارد تعارض بین شرایط عمومی پیمان با قواعد عمومی قراردادها، بررسی نقش این دو دسته قواعد در پیمانکاری می باشد.قراردادهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، اهدافی چون حفظ منافع عمومی و ارائه خدمات به جامعه را دنبال می کنند. در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص حقوقی یا حقیقی خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی می باشد. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین، پیمانکار، کارفرما ملزم به تعهداتی میشوند. شرایط عمومی پیمان بخش عمده ای از مقررات حاکم بر قراردادهای پ ...

بسیاری از مواد شیمیایی زیست محیطی در غلظت های معین و شرایط خاص عملکرد سمی دارند؛ گروهی از آنها با نام دی استرهای اسید فتالیک (فتالات ها)، از طریق استنشاق در هوا، آبهای چاه نزدیک لندفیل های زباله، غذای آلوده و نیز ابزارآلات پلاستیکی وارد بدن انسان ها می شود؛ از انواع فتالات های شاخه دار دی (2- اتیل هگزیل) فتالات (DEHP) است که مایعی بی رنگ، تقریبا نامحلول در آب (کمتر از µg/l 3 در C˚ 20) و به راحتی در مایعات بدن حل می شود، متابولیت منو استر آن منو اتیل هگزیل فتالات (MEHP) مسئول ...

در نتایج سرشماریها به دو علت مقداری خطای غیرنمونه‌ای وجود دارد ، اولا" همواره منابع ناشناخته خطاهای غیرنمونه‌ای در یک سرشماری وجود دارد که از نظر طراحان طرح به دوری ماند.ثانیا" با توجه به امکانات و شرایط حاکم همواره اصول طراحی شده در یک سرشماری به مرحله اجرا در نمی‌آید و یا بطور کامل اجرا نمی‌شود.آگاهی یافتن از دقت نتایج سرشماری و اشراف بیشتر راجع به منابع بروز خطا در جهت بهبود کارهایی که در این زمینه در آینده انجام خواهد شد از دستاوردهای طرحهای ارزشیابی است . ...

یکی از اسناد مهم و لاینفک قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که تمام کارفرمایان و پیمانکاران مکلف هستند تا طبق مفاد آن عمل کنند. کارفرما که همواره دولت است همیشه شخص حقوقی است ولی پیمانکار می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. عقد منعقده بین کارفرما و پیمانکار مسلماً نمی‌تواند بر یکی از عقود معین احصا شده در قانون مدنی منطبق باشد زیرا پیچیدگی روابط طرفین قرارداد پیمانکاری مانع از آن است که بتوان آن را در قالب یکی از عقود احصا شده توجیه نمود. با این وجود تعدادی ا ...

این تحقیق با عنوان بررسی میزان آگاهی پزشکان عمومی سطح شهر زاهدان از حقوق جزایی و مسئولیتهای مدنی خویش انجام شد . نوع تحقیق توصیفی و از نوع مقطعی بود و جامعه مورد مطالعه پزشکان عمومی سطح شهر زاهدان و نمونه ها بصورت تصادفی از میان این جمعیت انتخاب گردید. دراین تحقیق به بررسی توزیع فراوانی میزان آگاهی پزشکان عمومی از قوانین حقوقی مربوط به مسائل نوین پزشکی، توزیع فراوانی میزان آگاهی پزشکان عمومی از مصادیق تخلف انتظامی ، توزیع فراوانی میزان آگاهی پزشکان عمومی از شرایط عدم مسئولیت ...
نمایه ها:
آگاهی | 

حوزه عمومی واژه ای نو در سپهر سیاسی به شمار می رود که از زمان عصر روشنگری مطرح گردید. دلیل اهمیت یافتن آن این است که امروزه، این حوزه به عنوان خاستگاه افکار عمومی بوده و بر حوزه سیاست اعمال نفوذ می کند. حوزه عمومی در غرب ابتدا در دربار پدید آمد و پس از انتقال قدرت از دربار به مردم، به جامعه منتقل گردید و حوزه عمومی سیاسی از بطن حوزه عمومی ادبی سر برآورد. روند شکل گیری، توسعه و تکامل حوزه عمومی در ایران متفاوت از غرب طی شده است. هر چند که در ابتدا، همزمان با پدید آمدن این حو ...

به‌منظور بررسی اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقات شوری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال 1386به اجرا درآمد. در کرت‌های اصلی تراکم بوته در چهار سطح (10، 20، 30 و 40 بوته در متر‌مربع) و در کرت فرعی برداشت در دو مرحله (رسیدگی کامل و 50 درصد گل‌دهی) قرار گرفتند. اثر تراکم بر عملکرد دانه، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن و عمل ...
نمایه ها: