عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحولات سیاسی و اجتماعی خوزستان در دوره صفاریان تا آمدن آل‌بویه موضوع این رساله است. خوزستان در سال نوزدهم هجری قمری توسط سپاهیان مسلمان فتح گردید و با سقوط ساسانیان این ایالت به مانند تمام ایران تحت تسلط مسلمانان قرار گرفت. در زمان امویان، خوزستان از سوی والی عراق اداره می‌شد.دولت عباسی نیز در چگونگی اداره خوزستان تغییری نداد و همچنان والیانی از سوی عراق به این دیار فرستاده می-شد و تا نیمه قرن سوم هجری قمری مستقیماً زیر نظر خلافت عباسی بود و نمایندگان خلافت این منطقه را اداره ...

این پژوهش به بررسی "نقش هنرپروران در حمایت از خلق آثار نگارگری عهد صفوی" می پردازد، که در گستره‌ی پژوهش‌های تاریخی-تحلیلی قرار می‌گیرد. در این راستا دو فرضیه مطرح است؛ اول، هنرپروری و حمایت از نگارگری در اوایل دوره صفویه بیشتر از دربار سرچشمه می‌گرفت، اما در میانه دوره صفوی این حمایت به درون جامعه ایران نیز کشیده شد. دوم، انگیزه‌های سیاسی-اجتماعی، مهمترین دلایل حمایت هنرپروران از هنرمندان نگارگر این عصر بوده است. برای رسیدن به نتیجه با روش استقرایی، از جزئیات به کلیات و با تو ...

هدف این تحقیق بررسی ومطالعه مضامین مختلف رمان سگ سفید نوشته ی رومن گری.در حقیقت ما می خواهیم در این پژوهش جنبه های مختلف زندگی این نویسنده ی یهودی فرانسوی تبار رابررسی کنیم.زندگی خصوصی فردی،اجتماعی وسیاسی و تاثیرات وارتباط هر یک در پیدایش این اثر اتوبیوگرافی تخیلی. این پایان نامه شامل سه بخش می باشد : فصل اول به زندگی واقعی نویسنده وجنبه سیاسی اجتماعی فردی اختصاص داده شده است و نقش خاطرات و تاثیرات هر یک از این جنبه ها در خلق این اثر.در این اثر تخیلی و واقعیت گرایی، نویسنده ...