عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پروژه تلاش شده است تا شرایط رشد دو میکروارگانیسم Azotobacter beijerinckii و Azohydromonas lata در محیط کشت حاوی مواد لازم برای تولید پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB ) بهینه شود. تأثیرات دما، سرعت همزن، سن تلقیح، غلظت منبع کربن و نیتروژن بر روی رشد سلولی و تولید PHB مورد بررسی قرار گرفتند. گلوکز و آمونیوم کلراید به ترتیب به عنوان منبع کربن و نیتروژن مورد استفاده قرار گرفتند. شرایط بهینه تخمیر برای میکروارگانیسم Azotobacter beijerinckii نشان داد که دمای بهینه برای رشد سلولی و ...

برای بررسی شرایط بهینه سنجش فعالیت بیگانه خواری گرانولوسیت ها یا سلولهای پلی مرفونوکلئر ماهی و یا (PMNs) L-15 قزل آلا، نخست سلولهای مزبور به وسیله سانتریفوژ و استفاده از محلول فایکول از دیگر سلولهای خونی جدا گردید. سپس، سوسپانسیونی از گرانولوسیتها در محیط کشت با غلظت سلولی RPMI سوسپانسیون سلولی (Leibovitz) 106- 105 سلول/ میلی لیتر تهیه شد. حجمی از این سوسپانسیون با مخمر به غلظت 107- 106 * 5/1 روی لام مخلوط شد. پس از رنگ آمیزی لامها با مای گرین والد و گیمسا، (PI) شماره ذرات مخ ...

هدف از اجرای این طرح جداسازی میکروارگانیسم‌های تولید کننده "آنزیم آلفا" آمیلاز از خاک و انتخاب مناسب‌ترین "سوش " باکتری در بین آن‌ها می‌باشد. شرایط بهینه تولید آنزیم با ملاحظه اثر "PH"، درجه حرارت و قندها و منابع نیتروژنی و املاح معدنی در تولید آنزیم تحت مطالعه قرار گرفت . با استفاده از کلید شناسایی جنس و گونه باکتری جدا شده، تعیین گردید. همچنین اثر درجه حرارت و PH بر فعالیت آنزیم مورد مطالعه قرار گرفت و نوع قندهای حاصل از تجزیه نشاسته توسط آنزیم به کمک "کروماتوگرافی" تعیین ش ...

هدف از اجرای این طرح جداسازی میکروارگانیسم های تولیدکننده ((آنزیم الفا)) آمیلاز از خاک و انتخاب مناسب ترین ((سوش)) باکتری در بین آنها می باشد. شرایط بهینه تولید آنزیم با ملاحظه اثر ‏‎"PH"‎‏ ، درجه حرارت و قندها و منابع نیتروژنی و املاح معدنی در تولید آنزیم تحت مطالعه قرار گرفت. با استفاده از کلید شناسایی جنس و گونه باکتری جداشده، تعیین گردید. همچنین اثر درجه حرارت و ‏‎PH‎‏ بر فعالیت آنزیم مورد مطالعه قرار گرفت و نوع قندها ی حاصل از تجزیه نشاسته توسط آنزیم به کمک ((کروماتوگراف ...

در این انتخاب روش فعال سازی شیمیایی اثر پارامترهای مختلف نظیر غلظت، درجه حرارت و دانه بندی جهت تولید کربن اکتیوا زبرا ده چوب با قدرت جذب بالا اندازه گیری میشود و شرایط بهینه تولید تعیین می شود. ...

این تحقیق به منظور تعیین شرایط مناسب نگهداری گل زعفران (درجه حرارت ، ضخامت انباشتگی گل و زمان) در شهرستان قاین به مدت 2/5 سال انجام می‌پذیرد. ابتدا گلها به صورت غنچه و باز (مخلوط) چیده شده و در 4 درجه (محیط 0/5+0، 0/5-4، 8+0/5) و روی طبقهای با 2 ضخامت انباشتگی 15، 10 سانتیمتر) و به مدت 3 هفته نگهداری خواهد شد. درجه رطوبت نسبی محیط (90+5) خواهد بود. نمونه‌برداری از گلها در روزهای 2، 4، 147 و 21 انجام شده و میزان گلهای غنچه و درصد پژمردگی مشخص گردید. همچنین زعفران در هر یک از ر ...

در این مقاله پس از معرفی و کاربردها به تاریخچه پارابنزوکینون که مقدار مصرف ان بیش از سیصد تن در سال است و از خارج کشور وارد می گردد، پرداخته شده است. بررسی روشهای مختلف تهیه پارابنزوکینون، انتخاب روش تهیه پارابنزوکینون از اکسیداسیون آنیلین در حضور دی اکسید منگنز، مواد و تجهیزات مورد نیاز و مراحل اجرای فرایند تشریح شده است. تاثیر پارامترهای Mno2 اضافی، زمان اختلاط، غلظت اسید سولفوریک و اثر خیساندن اولیه Mno2 بر بازده واکنش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و مقدار بهینه این پ ...

در این تحقیق روغن برگ درخت انجیر هندی (انجیر معابد) به‌وسیله‌ی دستگاه استخراج با دی اکسید کربن فوق بحرانی استخراج شد. برای بررسی تأثیر شرایط عملیاتی بر روی بازده استخراج از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی استفاده شد. فشار، دما و زمان استخراج استاتیک به‌عنوان متغیرهای ورودی و بازده استخراج روغن به‌عنوان متغیر پاسخ انتخاب شدند. آنالیزهای انجام شده نشان داد که تمامی متغیرهای ورودی و همچنین برهم کنش فشار و زمان بر روی بازده استخراج تأثیرگذارند و در این بین فشار بیشترین اثرگذاری را ...

برای ایجاد شرایط بهینه در مسائل مکانیک ، غالبا از روش مشتق گیری استفاده می‌شود. راههای دیگری نیز وجود دارد. یکی از آنها استفاده از روش غیر دیفرانسیلی است که برای به دست آوردن مقادیر آوردن مقادیر ماکزیمم و یا می‌نیمم در مسائل مکانیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از این مسائل با معادلاتی که شامل توابع سینوسی و کسینوسی است ، شرح داده می‌شوند. این عبارتها در مواردی می‌توانند به معادلات درجه دوم ساده تری که تنها شامل توابع سینوسی و یا کسینوسی است تبدیل شوند. اگر در این معادلات ...