عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1076

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین تحقیق، شرایط موضوع اقرار در دعاوی حقوقی با مطالعه تطبیقی در فقه وحقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرآنچه که بتواند، موضوع دعوای حقوقی قراربگیرد، می‌تواند موضوع اقرارهم واقع شود، لیکن در یک تقسیم بندی کلی، موضوع اقرار یا مال است (حق) یا نسب. شرایط موضوع اقرار به دو بخش شرایط مشترک و شرایط اختصاصی قابل تقسیم است. با این توضیح که برخی از شرایط موضوع اقرار بدون در نظر گرفتن نوع موضوع، بین همه آنها مشترک است که عبارتند از:1- مستحق بودن 2- قانونی بودن 3- معلوم ومعین بودن 4 ...

آهن یک عنصر حیاتی تقریباً برای تمام ارگانیسم‌های زنده می‌باشد که به عنوان یک فاکتور مهم در بسیاری از فرایند‌های حیاتی و در ساختار بسیاری از آنزیم‌ها شرکت دارد. این عنصر اگرچه چهارمین عنصر فراوان پوسته زمین است اما تحت شرایط هوازی و pH فیزیولوژیک( شرایط غالب بر اکثر اکوسیستم های کره زمین) به صورت هیدروکسید‌های نامحلول تبدیل می‌شود که برای میکروارگانیسم‌ها قابل دسترس نیست. برای مقابله با این محدودیت باکتری‌ها همانند سایر موجودات، مکانیسم‌های فعالی را برای کسب آهن از محیط توسعه ...

شرط ضمن عقد، تعهدی است که ضمن عقد دیگری درج می گردد و در اثر این امر وابستگی و رابطه بین آن دو پیدا می شود، که شرط صورت تعهد تبعی به خود می گیرد و جزء مورد معامله اصلی می شود. آنچه به عنوان شرط ضمن عقد شهرت یافته، شرط در معنای التزامی است که ضمیمه تعهدات اصلی عقد دیگر قرارگرفته و حدود و شرایط آن تعهدات را کامل ساخته یا تغییری در آن ایجاد می کند. شرط نیز از آن جایی که همانند عقد، یک عمل حقوقی محسوب می شود، صحت و اعتبارش منوط به تحقق شرایطی است. یک دسته شرایط عمومی است. منظور ...

راه اندازها نقش اساسی در رونویسی و بیان ژنها دارند. تا زمانیکه راه انداز ژن توسط RNA پلیمراز مورد شناسایی قرار نگیرد، رونویسی و در نتیجه بیان ژن به وقوع نمی پیوندد. بعضی از ژنها دارای بیان اختصاصی در اندام، بافت و یا شرایط محیطی متفاوت هستند، کلید این بیان اختصاصی در دست راه اندازهای اختصاصی قرار دارد که در اندام، بافت و یا شرایط محیطی خاص فعال می گردند، همین امر ضرورت شناسایی و جداسازی راه اندازهای اختصاصی را نشان می دهد. به دلیل اهمیت چغندرقند به عنوان یک گیاه صنعتی و اقتصا ...

اثر نور طبیعی و مصنوعی بر یادگیری سرویس چکشی والیبال: آزمودن اصل اختصاصی بودن تمرین زمینه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین در شرایط نور طبیعی و مصنوعی براساس فرضیه اختصاصی بودن تمرین در سرویس چکشی والیبال بود. روششناسی پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. نمونه پژوهش ۳۰ نفر از دانش‌آموزان مبتدی مقطع متوسطه اول شهرستان صحنه با میانگین سن ۷۱/۱۳ سال بودند که بر اساس امتیاز پیش آزمون به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول (۱۵ نفر) در محی ...

طراحی تکنولوژی تکثیر و ارزیابی یک قطعه STR (واحدهای تکرار شونده کوتاه نوکلئوتیدی) برای شناسایی هویت ژنتیکی انسان در این پژوهش بررسی شد. قطعه‌ی STR مورد بررسی D6S957 با واحد تکرار شونده cacag است. تعداد دفعات تکرار این توالی DNA برای STR مورد نظر بین افراد مختلف متفاوت است. تعداد تکرارهای مختلف این نشانگر STR در بین افراد معیاری برای شناسایی هویت و نشان دادن میزان تفاوت در کدهای ژنتیکی بین افراد مختلف است. شناسایی طول تکرار این قطعه در یک نمونه الگو نیازمند تکثیر آن است که در ...

هدف: بررسی و مقایسة اثر دشواری شناختی بر اجرای واکنش تعادلی در برابر اغتشاش بین بیماران مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی تکرار شونده و افراد سالم پیشینه تحقیق: مطالعات متعددی به بررسی ویژگی های کنترل پوسچر در بیماران مبتلا به کمردرد پرداخته اند. اما نقش بالقوة فرآیند پردازش اطلاعات (توجه) در کنترل پوسچر این بیماران هنوز ناشناخته است. روش انجام کار: در پژوهش حاضر از روش تکلیف دوگانه جهت بررسی تأثیر تکلیف شناختی از نوع استروپ شنیداری بر پاسخ پوسچرال بیماران با سابقة کمردرد غیراخت ...

تحول قانونگذای در سه سال گذشته خصوصاَ در عرصه حقوق کیفری و جرم‌شناسی باعث شده است نوآوری‌های جدیدی در نهادهای ارفاق‌آمیز که به سود متهم است بنیان‌گذاری شود، خصوصا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید؛ لذا با تحول صورت گرفته می‌توان به این نتیجه رسید که قانونگذار، دیدی مثبت به متهم در روند دادرسی کیفری از کشف جرم تا زمان اجرای حکم داشته است که به عنوان نهادهای ارفاق‌آمیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد؛ از جمله تعویق صدور حکم، آزادی مشروط، تخفیف مجازات ...

با توجه به این موضوع که منابع هیدروکربوری تا سال 2050 میلادی، به عنوان عمده‌ترین منابع تامین انرژی باقی خواهند ماند و کشور ایران یکی از معدود کشورهای تامین کننده این منابع می باشد، تبدیل صنعت نفت و علی‌الخصوص پتروشیمی به صنعتی پیشتاز، امری ضروری می نماید. در این راستا با تغییر رویکردهایی همچون صادرات نفت خام و نیز اتکا به درون گرایی اقتصادی و بازارهای محدود، به صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و درون گرایی اقتصادی و گسترش بازارها، پتروشیمی به عنوان یکی از محورهای اساسی این ...