عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع سلامتی بنیادی ترین عنوانی است که حیات انسان بر آن استوار است و امروزه با دگرگونی شرایط زندگی و تغییر ساختار جامعه،ابعاد جدیدی برای سلامتی مطرح شده است که از آن جمله سلامت اجتماعی است.سلامت اجتماعی در واقع مفهومی است که در بستر اجتماع و روابط بین افراد در شبکه های اجتماعی نمود پیدا می کند و شرایط گوناگونی در شکل گیری آن نقش اساسی ایفا می کند که یکی از این شرایط اجتماعی چگونگی گذران اوقات فراغت و بهره بردن از آن است.هرچند که خود اوقات فراغت نیز حاصل تغییر شرایط و ساختارجو ...

فرمانروایی دودمانی اتابکان لر بزرگ از 550 ق /1155 م آغاز و تا سال 827 ق/1423م به مدت حدود سه سَده تداوم یافت. این حکمرانان محلّی بر بخش وسیعی از مناطق غرب و جنوب غربی ایران حکومت کردند، موقعیت ویژه جغرافیایی سرزمین لر بزرگ از نظر قرار گرفتن در مسیر هجوم مغولان و تیموریان ، وجود دژهای طبیعی و تسخیر ناپذیر ،کوه های صعب العبور و دشت های حاصلخیز ، به همراه پیشینه ی باستانی این منطقه و خصوصاً پایتخت آنان - مال امیر- سبب اهمیت فراوان آن شد. مبانی و محورهای که حکومت اتابکان لر ...

خصلت کلیدی تولیدات سینمایی از دیدگاه ما ویژگی تعاملی و اجتماعی آنها است. تحقیق حاضر به بررسی این مسأله می پردازد که یک شخصیت سینمایی چطور متولد شده و به حیات خود در ذهن مخاطبان خویش ادامه می دهد. بر این اساس، کوشیده ایم لحظات تعیین کننده فرآیند خلق شخصیت سینمایی را برجسته نماییم. در لحظه اول، به ویژگی های شخصیتی و محیط اجتماعی فیلمساز نظر افکنده ایم، به اینکه چگونه تخیل فیلمساز در انطباق با این ویژگی ها و شرایط شکل گرفته و چگونه با بهره گیری از استراتژی های مختلف و از خلال فر ...

دولت به مفهوم قدرت عمومی فائق بر اتباع است که نظم و استمرار زندگی سیاسی را تضمین می کند. دولت به تنهايي انحصار كاربرد قدرت را داراست و آنرا بر رعاياي خود تحميل مي كند. «نظریه دولت» عبارت است از توضیحاتی درباره ماهیت مفهوم «قدرت عمومی» و پاسخ گویی به مسائل ماهوی آن. برای شناخت ماهیت قدرت عمومی و پاسخ گویی به مسایل ماهوی آن باید عناصر و شاخصه های آنرا بازشناخت. شاخص هایی چون اهداف (غایات) ، ارزشها (ایدئولوژی) ، مشروعیت و اقتدار ، نظام مالکیت ،طبقه و پایگاه اجتماعی ، ساختار قدرت ...

پایان نامه حاضر با عنوان «تاثیر تحولات اجتماعی بر آثار سینمایی رخشان بنی اعتماد» با هدف بررسی و تحلیل جامعه شناختی فیلم های سینمایی اکران شده بنی اعتماد به مثابه بازتابی از شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چهار دوره اجتماعی تاریخ ایران پس از انقلاب اسلامی، انجام شده است. در این پژوهش تحولات اجتماعی پس از انقلاب به عنوان متغیر مستقل و آثار سینمایی بنی اعتماد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با روش اسنادی با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و نشانه شناسی 7 فیلم ا ...

پژوهش حاضر به بررسی زمینه های اجتماعی فرهنگی تک زیستی دختران مجرد در کلان شهر تهران پرداخته و با طرح سوالاتی در این خصوص به استخراج دلایل تک زیستی آنها پرداخته است.در این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد مردم نگاری و تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته برای گردآوری اطلاعات مورد نظر استفاده شد. شیوه نمونه-گیری این پژوهش نیز نمونه‏گيري هدفمند(براي گزينش دختران مجرد تک زیست) و در نهایت نمونه‏گيري نظري(براي تعیین تعداد دختران مورد مصاحبه، مکان‏یابی معنایی داده‏هاي مورد نياز و يافتن ...

هدف کلی این تحقیق بررسی وجوه اشتراک و افتراق مؤثر در بعد خانواده در دو بافت مختلف اجتماعی و اقتصادی در تهران می باشد. برای سنجش عوامل فوق، پس از بررسی ادبیات تجربی و نظری تحقیق، شاخص های درآمد خانواده، اشتغال زنان و هزینه های خاص فرزندان جهت سنجش عوامل اقتصادی و همچنین شاخص های تحصیلات زنان و مردان، آگاهی خانواده ها از وسایل پیشگیری، ترجیح جنسی، تعداد مطلوب فرزندان و سن در هنگام ازدواج جهت سنجش عوامل اجتماعی استخراج و مورد تعریف عملیاتی قرار گرفت تا بتوان از طریق سنجش آنها به ...

مسئله‌ي اين رساله، درك سرگشتگي سوژه‌ي مدرن ايراني در بطن مدرنيزاسيون آمرانه از رهگذر اكتشاف و توصيف چگونگي رويارويي او با تناقضات ذاتي زندگي مدرن بر بستر منازعات تاريخي ـ اجتماعي و از منظر ادبيات است. به‌عبارت بهتر، مي‌خواهيم بدانيم چرا سوژه‌ي بازنمايي‌شده در ادبيات داستاني ايران سرگشته است و اين سرگشتگي او چه نسبتي با تجربه‌‌اش از زندگي در شهر مدرن پيدا مي‌كند؛ تجربه‌اي كه در دوره‌ي مورد نظر بر بستر كشاكش دو گفتمان مدرنيزاسيون آمرانه و بازگشت به اصل شكل مي‌گيرد و حاصل شكل‌گي ...

هدف کلی این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی، امام صادق(ع) و الزهراء(ص)، نسبت به شرایط علمی- پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه محل تحصیل می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش توصیفی- پیمایشی یا از منظری دیگر (کمی- کیفی) استفاده شده است. به منظور گردآوری داده‏ها از مصاحبه نیمه سازمان‌یافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده که روایی آن‌ها از طریق نظرات استادان راهنما، مشاور، کارشناسان، متخصصان و دانشجویان و پایایی پرسش‌نامه از طریق ضریب آلف ...