عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23037

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مساله بهبود کارایی انرژی به ویژه با توجه به افزایش قیمت انرژی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ به گونه ای که پژوهشگران برای اندازه گیری کارایی انرژی از روش های تفکیک شدت انرژی متفاوتی استفاده کرده اند، تا تغییرات کارایی انرژی را بررسی نمایند. در این پژوهش برای رتبه بندی تخصیص اعتبارات جهت افزایش کارایی مصرف انرژی و سرمایه گذاری از دیدگاه توسعه ی بخشی صنعت، از روشی به نام تحلیل اسنادی شاخص در تحلیل تجزیه ای شاخص(IDA) و مطالعات انرژی استفاده شده است. با استفا ...

رواناب سطحی یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین مراحل چرخهء هیدرولوژیکی به شمار می‌رود. ایجاد رواناب سطحی و هرز رفتن آبها، عمدتا از بهره‌وری غیراصولی از حوضه‌های آبریز ناشی می‌شود. مقدار رواناب سطحی به خصوصیات ریزشهای جوی و ویژگیهای فیزیوگرافی حوضه آبریز بستگی دارد. اندازه‌گیری و برآورد مقدار رواناب ناشی از بارش و بخش نفوذ یافتهء آن، مساله‌ای است که در بسیاری از بحث‌های هیدرولوژیکی، بهره‌برداری از آبهای سطحی و زیرزمینی، کنترل و مهار سیلابها و مطالعه و طراحی پروژه‌های عمرانی نظیر سد ...

از آنجائیکه بهره‌برداری موجود از مراتع به تخریب مراتع و از بین رفتن سرمایه اصلی کشور یعنی خاک و آب منجر گردیده است بنابراین باید تغییراتی در روشهای بهره‌برداری داده شود. برداشت علوفه به اندازه ظرفیت مراتع بسزایی بر فرسایش و حفظ و خاک و نگهداشت آب دارد. بمنظور نیل به هدف بهره‌برداری داده شود. برداشت علوفه به اندازه ظرفیت مراتع بسزایی بر فرسایش و حفظ و خاک و نگهداشت آب دارد. بمنظور نیل به هرف بهره‌برداری متناسب باظرفیت مرتع علاوه بر احیاء و اصلاح آن از طریق کاهش جریانهای سطحی م ...
نمایه ها:

مقدمه: فرایند درمان و افت آمادگی هوازی در بیماران مبتلا به سرطان پستان می تواند وضعیت ضد اکسیدانی بدن را تضعیف نماید. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 6 هفته تمرین اینتروال کم حجم با شدت زیاد و تمرین ورزشی هوازی مداوم با شدت متوسط بر سطح سرمی MDA، TAOC و توان هوازی زنان نجات یافته از سرطان پستان انجام شد. روش شناسی: در این تحقیق، 29 زن نجات یافته از سرطان پستان بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شده و به طور تصادفی در سه گروه شامل: کنترل (10 نفر)، تمرین اینتروال کم ...

بررسی نسبت کمیت به شدت پتاسیم و رابطه آن با بعضی از خصوصیات خاک در دو ایستگاه تحقیقاتی طرق مشهد و فیض‌آباد نیشابور و ده مزرعه آزمایشی چغندرقند در شهرهای قوچان ، مشهد ، تربت‌حیدریه ، فریمان و نیشابور در استان خراسان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت . مطالعه نشان می‌دهد که پتاسیم در لبه‌ها و سطوح کانیهای رسی قرار دارد. پرتوگیری با اشعه ایکس نشان داد که کانیهای غالب نمونه‌های مورد مطالعه از کانیهای پتاسیم دار ، ایلایت و اسمکتایت تشکیل گردیده‌اند. پتاسیم قابل جذب اندازه‌گیری شده به ...

با توجه به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش صنعت در این میان، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق به تجزیه شدت انرژی در صنایع کارخانه ای با استفاده از شاخص ایده‌آل فیشر و روش ضرب‌پذیری می‌پردازد و شدت انرژی را به دو اثر ساختاری و شدتی تجزیه می‌کند. سپس با استفاده از روش داده‌های ترکیبی تأثیر قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی و تکنولوژی بر شدت انرژی در این صنایع طی دوره‌ی 1389-1374 مورد سنجش قرار می‌دهد. نتا ...

هر بیمار مبتلا به سل ریوی پس از درمان ممکن است به دیگر بیماریهای ریوی نیز مبتلا شود. از آنجا که ممکن است افتراق ضایعات رادیولوژیک بیماری جدید از ضایعات باقیمانده از سل درمان شده قبلی در تشخیص و درمان اهمیت داشته باشد بر آن شدیم تا میزان ضایعات رادیولوژیک سل ریوی را در CXR این بیماران بررسی کنیم. بدین منظور CXR قبل از درمان و CXR پایان درمان 100 بیمار دچار سل ریوی که اسمیر خلط آنها مثبت بود را از نظر کدورت ، لنفادنوپاتی، کاویته و پلورال افیوژن با یکدیگر مقایسه کرده و رابطه میز ...
نمایه ها:
سل | 
ریه | 

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین شدت تجارت دوجانبه و همزمانی ادوار تجاری ایران و دیگر اعضای اکو(به استثنای افغانستان) می باشد، که بدین منظور از "مدل مرکزی با مرکزیت ایران" و داده های تابلوئی مربوط به بازه زمانی سالهای 1993 تا 2007 در سه دوره 5 ساله استفاده شده است. به منظور وارد کردن اثر عدم تقارن ساختار تولید میان کشورهای عضو اکو بر همبستگی ادوار تجاری از شاخص تخصص گرائی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مزبور دلالت براین دارد که شدت تجارت دوجانبه و شاخص عدم تقار ...

مطالعه تأثیر شدت‌های مختلف نور بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی نخود همانندسایرگیاهان زراعی، ازاهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، به منظور بررسی اثرسایه‌اندازی بر رشدرویشی وزایشی نخود و همچنین اثر شدت‌های مختلف نور برعملکرد واجزای عملکرد، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 درمزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سایه‌اندازی درمراحل مختلف رشد (مرحله رویشی، م ...