عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 489

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شخصیت به معنای قابلیت برخورداری شخص از حقوق و تکالیف، اساسی‌ترین ویژگی لازم و ضروری در انجام اعمال حقوقی می‌باشد. قرارداد یکی از مهم‌ترین منابع ایجاد و انتقال حق و تکلیف و انعقاد آن از شایع‌ترین و متداول‌ترین اعمال حقوقی است و ایجاد آن مستلزم وجود اعتباری دو شخص به عنوان طرف‌های عقد می‌باشد. اگرچه بر اساس مکتب مادی یا موضوعی تعهد، عنصر اصلی تعهد منفعت مادی است که عاید طلبکار می‌شود و آن‌چه اساساً باید محل تحقق و ثبو0ت آثار مالی عقد باشد، اموال طرف عقد است نه شخصیت او؛ اما شخص ...

در دهه های اخیر زن و مسائل مربوط به او، مورد توجه بسیاری از نویسندگان و شاعران ایرانی قرار گرفته است. در آثار بسیاری از بزرگان این دو عرصه، شاهد پرداختن به مسائل این جنس ظریف هستیم اما آن چه که بیشتر حائز اهمیت است آن است که اکثر ادیبان و شاعران به صورتی کاملاً کلیشه ای و سطحی به بررسی زن و مشکلات او پرداخته اند، محمود دولت آبادی به عنوان نویسنده ای توانا و معاصر در این زمینه توانسته است گوی سبقت را از دیگر بزرگان این میدان برباید و دست به خلق آثاری بزند که از حیث پرداختن به ...

شخصیت و شخصیت‌پردازی یکی از عناصر برجسته‌ی داستان محسوب می‌شود؛ تا آن‌جا که حیات داستان بدان وابسته است. در رمان‌های رضا امیرخانـی، شخصیت اهمّیّت ویژه‌ای می‌یابد. این پژوهش تلاش می‌کند این عنصر برجسته را با رویکرد به شخصیت و انواع آن، نمودهای شخصیت، شیوه-های شخصیت‌پردازی، پروتوتیپ شخصیت‌ها و نقش آن‌ها در طرح داستان، پیوند شخصیت با دیگر عناصر داستانی و ابتکار موجود در رمان‌نویسی امیرخانی، بررسی و تحلیل نماید؛ بدین ترتیب خواننده‌ی این پژوهش با تکنیک‌های شخصیت‌پردازی امیرخانی ...

یکی از عناصر کلیدی و بسیار تعیین کننده در داستان و داستان‌نویسی، پرداختن به شخصیت و شخصیت‌پردازی است. پژوهش حاضر، به بررسی شخصیت و شخصیت‌پردازی در سه رمان دفاع مقدّس: "فال خون" از داوود غفارزادگان، "نخل‌ها و آدم‌ها" از نعمت الله سلیمانی و "شطرنج با ماشین قیامت" از حبیب احمدزاده، پرداخته تا چگونگی پردازش شخصیت را در این رمان‌ها نمایان سازد و خوانندگان را با تکنیک‌ها و شگردهای شخصیت‌پردازی آشنا کند. شخصیت در این سه رمان، از جایگاه و اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است و بیانگر افکار و ...

فراخوانی شخصیت های گذشته از جمله مواردی است که مورد توجه شاعران معاصر قرار گرفته و بازتاب گسترده ای در آثارشان داشته است. بسامد این پدیده در شعر معاصر عربی تا حدی است که بدون شناخت زوایای پنهان آن، درک مفهوم شعر و مقصود شاعر برای مخاطب امری دشوار و پیچیده خواهد بود. شاعر معاصر در پی آن است تا از رهگذر فراخوانی، میراث گذشته خود را زنده و پویا نگه داشته و علاوه بر آن با الهام گیری از آن در شعر خود، اهداف و تجربه های نوین شعری‌اش را به تصویر بکشد. مهم‌ترین انگیزه شاعر معاصر از ...

در داستان‌نویسی مدرن بسیاری از شیوه‌های سنتی روایت از میان رفته و معمولاً صناعت داستان بیش از محتوای آن در کانون توجه قرار گرفته است. بررسی و تحلیل شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی از دیدگاه‌های متفاوت از بحث‌های جدید نقد ادبی در جهان است که امروزه به عنوان شاخه‌ای مستقل و مهم در مباحث داستان‌نویسی به آن پرداخته می‌شود. عنصر شخصیت و شیوه‌ی شخصیت‌پردازی داستان نیز از نکات قابل توجه داستان‌نویسی امروز است. در این رساله دو رمان «بال‌های شکسته» و «خلیل کافر» اثر جبران خلیل جبران انت ...

شخصیت مهم‌ترین عنصر ادبیات داستانی است، که همواره مورد غفلت واقع شده‌است. در علوم مختلفی چون روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و غیره در این زمینه کار شده‌است؛ امّا در مطالعات ادبی و به‌خصوص ادبیات داستانی، نگاه به شخصیت عمیق نیست. شخصیت در گسترة ادبیات، محدود به شناسایی نام‌ها و توصیف ظاهر و حرفه شده، و این عنصر در ادبیات کاویده نشده است. شناخت شخصیت در هر اثر ادبی یعنی فهم هر اثر؛ بدین منظور که هر اثر نمایندة تفکری است که شخصیت آن دنبال می‌کند. کاری که در این پایان‌نام ...

از‌جمله سبک‌های تربیتی قرآن، سبک تربیتی مبتنی بر تکریم شخصیت است. با راهکارهای قرآنی این سبک تربیتی تحقق می‌پذیرد. سعادت انسان در گرو تربیت قرآنی است. انبیا هدف خود را تعلیم و تزکیه معیّن کرده‌اند. یکی از شیوه‏های مهم تربیت و هدایت «شخصیت دادن» به افراد است چنان‌که تحقیر و کوچک‌شمردن انسان زمینه دنیاپرستی و گرایش به امور پست و یکی از عوامل مهم انحراف اوست. هرکس از افراد ملاک منش و شخصیت ایده‌آل خویش را در چیزی به اشتباه یا به واقعیت می‌جوید، بعضی‌ها داشتن ثروت، شوکت، مقام و ل ...

ساختار روایت‌های تحول شخصیت از این نظر که باز‌گو‌کننده‌ی تجربه‌ی شخصیت‌هایی است که یا چنین تغییری پیدا‌کرده‌اند،‌ یا چنین تجربه‌ای به آنها نسبت‌داده‌شده‌است،‌ به قصه نزدیک‌می‌شود. از طرف دیگر، از آنجا که یکی از مهم‌ترین هدف‌های آمدن چنین روایت‌هایی تأثیر‌گذاری بر مخاطب است، متن روایی به شگرد‌هایی رو‌می‌آورد، که ساختار روایت را به ساختار‌های مدرن روایت نزدیک‌می‌کند. شکل‌گیری این سنت‌ها در بستر سنت صوفیانه، گاه موجب‌می‌شود،‌ روایتگری از منطقی جدای از منطقی که در ساخت قصه‌ها یا ...