عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 65

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درصد بالایی از هزینه های ساختمان مربوط به اجزای غیرسازه ای می باشد. تخریب این اجزا در اثر وقوع زمین لرزه ممکن است کاربری ساختمان را مختل و حتی برای ایمنی ساکنان نیز مخاطراتی ایجاد نماید. در مطالعات صورت گرفته روش هایی از جمله روش طیف پاسخ طبقه برای محاسبه نیروی وارد بر اجزای ثانویه ارائه گردیده است. این روش بر مبنای انجام تحلیل تاریخچه زمانی می‌باشد. از موارد تاثیر گذار در این تحلیل انتخاب شتاب نگاشت های مناسب است. این عمل معمولا با انطباق میانگین طیف شتاب نگاشت ها بر طیف هدف ...

امروزه برای دستیابی به سازه‌های مقاوم در برابر زلزله‌، انجام یک تحلیل دینامیکی اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به ناتوانی تحلیل طیفی در ارائه‌ی اطلاعات زمانی پاسخ حداکثر و نیز لزوم انجام آنالیز تاریخچه زمانی در مواردی خاص و برای برخی سازه‌های مهم از جمله نیروگاه‌های هسته‌ای، آسمانخراش‌ها و سدها، نیاز به شتاب‌نگاشت‌های زلزله است. از آنجاکه شتاب‌نگاشت‌های واقعی موجود، خصوصاً برای انجام مطالعات مبتنی بر آمار و احتمال کافی و مناسب نمی‌باشند، لذا تولید شتاب‌نگاشت‌های مصنوعی یکی از موضو ...

در این پژوهش به تعیین طیف طراحی شتاب افقی زمین برای خاک نوع II و III(بستر سنگی) براساس زلزله‌های ایران پرداخته شده است. عوامل فراوانی از جمله شرایط خاک محل، بزرگی و مدت دوام زلزله، فاصله تا محل وقوع و ویژگی‌های چشمه زلزله همگی بر طیف پاسخ زلزله اثر می-گذارند. چون همه موارد فوق در زلزله‌ها و شرایط ساختگاه مختلف، متفاوت است، نمی‌توان به طیف پاسخ یک زلزله تنها بعنوان مبنای کار طراحی سازه اکتفا کرد و منطقی به نظر می‌رسد برای هدف-های طراحی از میانگین طیف‌های پاسخ زلزله‌های مختلف ا ...

در این مطالعه با استفاده از داده های زیاد حرکات قوی ثبت شده توسط شبکه ملی شتاب نگاری ایران (NSMNI) به دنبال رابطه ای بودیم که بتواند طیف پاسخ را برای محدوده پریودی 0/1 تا 3 ثانیه و برای میانگین دو مولفه افقی حرکات قوی، پیش بینی کند. روابط کاهیدگی طیف پاسخ برای میرایی بحرانی 5% به صورت تابعی از پریود، بزرگی زلزله و فاصله کانونی در شرایط ساختگاهی مختلف برآورد گردید. برای این منظور دو مولفه افقی 908 رکورد شتاب نگار مورد پردازش قرار گرفت تا مدل پیش بینی کننده حرکات قوی برای ایران ...

انتخاب شتاب نگاشتهای زمین لرزه در دهه اخیر به عنوان یکی از موضوعات مهم در تحلیل لرزه‌ای سازهها به شمار میرود. بدین منظور باید مجموعه‌ای از شتاب نگاشت‌های زلزله با ویژگی‌های خاص که متناسب با شرایط ساختگاه باشد انتخاب شوند. یکی از چالشهای اصلی در برآورد ظرفیت فروریزش سازهها که از تحلیل دینامیکی غیرخطی به دست میآید، انتخاب و مقیاس کردن شتاب نگاشتهای مختلف برای استفاده در این تحلیل است. تحقیقات اخیر نشان دادهاند که شکل طیف یک ویژگی کلیدی از تاثیر شتاب نگاشتها روی پاسخ سازهها میبا ...

روش تحلیل تاریخچه زمانی به دلیل تاثیر بازتاب‌های سازه در هر مقطع زمانی در مدت وقوع زلزله، یک روش قوی و موثر در ارزیابی سازه‌ها در برابر زلزله است. برای انجام این تحلیل، نیاز به شتاب نگاشت‌هایی است که منطبق بر خصوصیات لرزه خیزی منطقه باشد. اما در بعضی از مناطق، داده‌های لرزه‌ای مناسبی به ثبت نرسیده است. یکی از راه‌های حل این مشکل، استفاده از شتاب نگاشت‌های مصنوعی تطبیق یافته برخواص لرزه خیزی منطقه می-باشد. در این مسیر مشکلاتی وجود دارد که از آن جمله می‌توان از بین رفتن محتوای ...

خسارات وارد شده به سازه های طراحی شده با روش‌های مرسوم تحلیل و طراحی و نیز توسعه چشم گیر فناوری اطلاعات و ابزار های تحلیلی، محققین و مهندسین را به توسعه روش‌های منطقی‌تر برای مهندسی زلزله ترغیب می‌کند. بدین منظور روش‌های جدیدی از آنالیز لرزه‌ای بر اساس عملکرد در سال‌های اخیر نظیر روش تحلیل دینامیکی افزایشی و روش زمان دوام ارائه شده است. در روش زمان دوام تلاش می‌شود رفتار سازه‌ها تحت یک شتاب نگاشت مصنوعی افزایشی که تابع شتاب نامیده می‌شود از ناحیه خطی تا مرز خرابی مورد بررسی ق ...

امروزه تولید شتاب نگاشت های مصنوعی مناسب، با توجه به کمبود نگاشت های ثبت شده زلزله و همچنین محدودیت و اشکالات موجود در آنها از یک سو و استفاده روزافزون از آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی جهت محاسبه پاسخ سیستم ها از طرف دیگر، امری ضروری به نظر می رسد. با توجه به اینکه شتاب نگاشت های ثبت شده در هر منطقه، شرایط لرزه خیزی همان منطقه را در بر داشته و احتمال تکرار چنین نگاشتی در مناطق دیگر بسیار پایین می باشد، لذا استفاده از چنین نگاشت هایی در مناطق مختلف مناسب نمی باشد. در چنین شرای ...

همزمان با توسعه تحليل ديناميكي غيرخطي و افزايش كاربرد آن به عنوان عضو اجتناب ناپذير طراحي بر اساس عملكرد، مطالعه تاثير فرايند انتخاب شتاب نگاشت در پيش بيني پاسخ سازه ، امري ضروري به نظر مي رسد. با توجه به اينكه شتاب نگاشت هاي ثبت شده در هر مكان، برگرفته از فرايندي كاملا تصادفي مي باشند، كه عملا بازتوليد آنها غير ممكن است، در سال هاي اخير تلاش هاي قابل توجهي به منظور انتخاب و بهينه سازي شتاب نگاشت هاي واقعي، به گونه اي كه بتوانند نماينده شتاب نگاشت هاي آتي بوده و همچنين به ك ...