عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پروژه تجهیز آزمایشگاه الکترونیک و تعمیر و نگهداری دستگاههای شتابنگار ‏‎SSA2‎‏ د رمراحل زیر انجام گردید: 1- تجهیز آزمایشگاه الکترونیک به منظور پشتیبانی فنی دستگاههای شابنگار ‏‎SSA2‎‏. 2- تعمیر 10 دستگاه شتابنگار ‏‎SSA2‎‏ و راه اندازی آنها در شبکه شتابنگار کشور . 3- تهیه شناسنامه از دستگاههای شتابنگار تعمیر شده . ...

نصب و راه‌اندازی بیست و یک دستگاه شتابنگار SSA-2 در ساختمانها و سدهای مختلف در مناطق زلزله‌خیز ایران . این دستگاهها بطور دائم در ساختمانهایی که بعدا انتخاب می‌شوند ، نصب شده تا درهنگام وقوع زلزله بتوان از اطلاعات ضبط شده توسط این دستگاهها استفاده نمود. اطلاعات ضبط شده از این طریق بسیار مفید بوده و می‌توان بصورت مختلف در زمینه‌های مختلف تحقیقاتی از آنها استفاده نمود. از جمله استفاده‌های چنین داده‌هایی پی‌بردن به خصوصیات دینامیکی سازه‌ها در محدوده الاستیک و غیرالاستیک و چگونگی ...

با پایان گرفتن مرحله اول توسعه شبکه شتابنگاری (450 محل)، مرحله دوم توسعه شبکه که هدف آن کامل کردن شبکه بود آغاز و با مطالعات لرزه زمینساختی و زمین‌شناسی و با در نظر گرفتن ضوابط از پیش تعیین شده، 350 محل در استانهای مختلف انتخاب گردید، تابحال حدود 300 دستگاه شتابنگار در محلهای مورد نظر نصب گردیده است . ...

هدف شبکه‌های شتابنگاری با نصب دستگاه‌های شتابنگار، بدست آوردن داده‌ها، پردازش و انتشار رکوردهای جنبش قوی زمین لرزه‌های مخرب در ناحیه مورد نظر می‌باشد. رکوردهای جنبش قوی زمین لرزه‌های مخرب در مناطق شهری پرجمعیت برای بهبود در طراحی سازه‌های مقاوم در برابر زمین لرزه و تلاش برای کاهش خسارات جانی و مالی در برابر زمین لرزه‌های آینده بسیار با اهمیت هستند. این رکوردها برای درک و سرشت تولید و انتشار امواج، خصوصیات چشمه زمین لرزه و عملکرد سازه‌ها در برابر جنبش زمین از داده‌های پایه می‌ ...

کلیه اطلاعات مربوط به شتابنگاشتهایی که در زمان شروع به کار شبکه شتابنگاری کشور (1352) تاکنون بدست آمده‌اند مانند: نام ایستگاه، مختصات جغرافیائی ایستگاه، شماره رکورد، مختصات مرکز زمینلرزه مسبب رکورد، بزرگی زمینلرزه مسبب رکورد، تاریخ رویداد، زمینلرزه، زمان رویداد (ساعت ، دقیقه و ثانیه)، حداکثر شتاب ، سرعت و جابجائی ثبت شده، ارتفاع ایستگاه، زمان دوام زمینلرزه Duration و ویژگیهای شتابنگار مورد استفاده در یک جدول گردآوری و بصورت یک کتاب منتشر شده است (به دو زبان انگلیسی و فارسی). ...
نمایه ها:
شتاب | 

به کمک دستگاههای شتابنگار شتاب حرکات قوی زمین در هنگام وقوع زمین لرزه ثبت می‌شوند، در دستگاههای شتابنگار آنالوگ موجود در شبکه شتابنگار کشور ، فیلم 70 میلیمتری وجود دارد که رکورد مربوط به شتاب حرکات زمین در 3 جهت طولی و عرضی و قائم بر روی آنها ثبت می‌شود پس از وقوع زلزله مامورین اعزامی از سوی مرکز اقدام به باز نمودن دستگاه و جمع‌آوری رکوردهای ثبت شده می‌نمایند سپس این فیلمها به مرکز منتقل شده و پس از ظهور آماده قرائت می‌باشند. قرائیت این فیلمها از طریق دستگاه Scanner در کامپیو ...

یکی از اساسی‌ترین نیازهای علم مهندسی زلزله اطلاعات مربوط به حرکات درون زمین می‌باشد این اطلاعات توسط دستگاههای شتابنگار ثبت می‌گردند. شبکه شتابنگاری کشور در سال 1352 تاسیس شده و سپس گسترش یافته است در حال حاضر ایران دارای بیش از 770 دستگاه SSA2 و 173 شتابنگار SMA1 می‌باشد. هدف اصلی این پروژه استخراج داده‌های زمینلرزه از شبکه شتابنگار کشور ارائه آنها به مهندسان و محققین جهت استفاده در شاخه‌های علم مهندسی زلزله می‌باشند. ضمنا نگهداری و ساماندهی شبکه تامین شتابنگاری کشور همراه ب ...

شبکه شتابنگاری کشور در پایان سال 1379 دارای 923 دستگاه شتابنگار ‏‎SSA2‎‏ و 104 دستگاه شتابنگار ‏‎SMAI‎‏ می باشد . اطلاعات حاصل از عملکرد این دستگاهها نقش مهمی در علم مهندسی زلزله داراد . کنترل و نگهداری دستگاههای شتابنگار و تخلیه اطلاعات آنها از مهمترین وظایف شبکه شتابنگاری است . این اطلاعات بعد از پردازش نهایتا تاریخچه زمانی ، شتاب، سرعت و جابجایی ، طیفهای پاسخ و طیفهای فوریه از آنها بدست می آید و در اختیار محققین قرار می گیرد. ...

در مهندسی زلزله مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای طراحی لرزه‌ای سازه‌ها، از طریق دستگاههای شتابنگار بدست می‌ب‌یند. در این راستا شبکه شتابنگاری کشور در سال 1352، تاسیس و تا سال 1370 حدود 270 دستگاه شتابنگار در سراسر کشور نصب گردید. اما به دلیل گستردگی و زلزله‌خیزی ایران طرح توسعه شبکه شتابنگاری تهیه گردید. در این مرحله طبق ضوابط از پیش تعیین شده، 450 محل برای نصب دستگاهها انتخاب گردید. ...