عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 276

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مشابه سازی کامپیوتری جریانهای دو و سه فازی هیدرو کربنها جهت پیش‌بینی شرایط موجود در خطوط لوله و بالنتیجه انجام اقدامات اصلاحی در جهت بهبود شرایط ناخواسته و نامساعد از مواردی است که در صنایع نفت و گاز در سطح جهانی به آن اهمیت فوق‌العاده‌ای داده می‌شود و پژوهش در مورد یافتن بهترین و مناسبترین مدلها برای پیش‌بینی رفتار این جریانها بطور مستمر ادامه دارد. علیرغم اینکه صنایع نفت و گاز کشور نیز با مشکلات اینگونه جریانها مواجه می‌باشند. لیکن تاکنون اقدامات موثری در جهت رفع یا تقلیل م ...

تطابق و تقارب دو فرآیند مهم در سیستم چشم انسان هستند که بینایی واضح و دوچشمی را ایجاد می‌کنند. تطابق عبارتست از عملکرد سیستم عصبی حرکتی چشم که قدرت اپتیکی عدسی را طوری تنظیم می‌کند که برای شیء در هر فاصله‌ای، تصویری واضح روی شبکیه بوجود آید. تقارب عبارتست از حرکت افقی و چرخشی چشمها در جهات مخالف یکدیگر بمنظور ایجاد تصاویر یکسان روی شبکیه‌های دو چشم و در نتیجه درک یک شیء واحد توسط مغز. هریک از این سیستم‌ها دارای کنترل کننده‌های عصبی برای رساندن میزان خطا به مقدار خطای ماندگار ...
نمایه ها:
چشم | 
تطابق | 
تقارب | 

به منظور افزایش دقت اندازه‌گیری نسبت‌های ایزوتوپی عناصر مورد مطالعه در اسپکترومتری جرمی، برای نمایش تغییرات شدت یون‌های تابشی مربوط به هر ایزوتوپ بر حسب زمان، شبیه‌سازی کامپیوتری شده است . این شبیه‌سازی با استفاده از معادلات استوکس انجام گرفته است . در برنامه کامپیوتری نوشته شده برای این منظور، پس از تعیین ضرایب مناسب‌ترین مدل ریاضی که حداکثر انطباق را با داده‌های تجربی دارا می‌باشد، خطای کلی مدل به صورت جمع مربعات خطاها محاسبه گردیده و مدل بدست آمده همراه به داده‌های تجربی ت ...

تکنیک شبیه‌سازی ذره‌ای کوششی است برای مدل کردن سیستم‌های - n جسمی، بوسیله حل کردن معادلات حرکت یک دسته از ذرات یا شبه ذراتی که برای نشان دادن سیستم استفاده می‌شوند. شبیه‌سازی ذره‌ای با استفاده از کامپیوترهای با سرعت بالا برای پلاسما با تعداد زیادی درجه آزادی می‌تواند بینش و معلوماتی را که مکمل شناخته‌های تئوری و تجربی ما در مورد پلاسما است ارائه کند. در این روش مسیر حرکت یک گروه بزرگ از ذرات بارداری را که در اثر میدان الکتریکی و مغناطیسی خود حرکت می‌کنند در طی ...

رفتار مایعات و جامدات را در مقیاس میکروسکوپیکی می‌توان با روش دینامیک مولکولی شبیه‌سازی کرد.این روش در مطالعه جامدات غیربلوری و مایعات که محدودیتهایی در مطالعات نظری و تجربی آنها وجود دارد موفقیت بیشتری داشته است دراین مقاله ابتدا روش دینامیک مولکولی مرور می‌شود وسپس سه مورد خاص در این زمینه بررسی خواهد شد.مورداول که محاسبات آن را می‌توان بایک ریزکامپیوتر نیز انجام داد به مقایسه روشهای عددی برای حل معادلات دیفرانسیلی حرکت اختصاص دارد.دو مورد دیگر مربوط به شبیه‌سازی ذوب Kcl و ...

در این طرح پژوهشی، یک شبیه‌سازی از نوع واقعه محوری روی خط تولید نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه صورت می‌گیرد. تغییرات انجام شده که در زمان وقوع هر واقعه رخ می‌دهد، رفتار سیستم را تعیین می‌کند. یک برنامه تولید به مدل شبیه‌سازی داده می‌شودر و مدل که کاملا براساس واقعیات و داده‌های گذشته ساخته شده است ، نشان می‌دهد که چگونه برنامه تولید مذکور مورد پردازش قرار می‌گیرد و عملیات انجام می‌شود. هدف اساسی، بررسی زمانهای عملیات لازم در هر ایستگاه می‌باشد و نهایتا متوازن نمودن خط تولید به‌ط ...

این طرح به منظور تجزیه تحلیل و مدل سازی مکانیزم یک نوع سیلندر و پیستون که با هوای فشرده تغذیه می نماید تعریف گریدد. با انجام این طرح و امکان مشاهده تاثیر عوامل مختلف در طرح مورد مطالعه امکان بهینه سازی آن فراهم می شود. در این طرح از قوانین حاکم بر سیالات قابل تراکم و قوانین دینامیکی استفاده شده است. خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارت است از: - تهیه یک مدل ریاضی از مکانیزم سیلندر و پیستون مورد نظر - تهیه یک مدل کامپیوتری به زبان ‏‎((Quick Basic))‎‏ در کامپیوتر ‏‎((IBM-PC)) ...

واحد آمونیاک یکی از قدیمیترین واحدهای صنعت پتروشیمی است که در آن از تر نیتروژن و هیدروژن طبق واکنش زیر آمونیاک تولید میشود . در این شرایط تولید آمونیاک منحصر به مجتمع پتروشیمی شیراز، طرح گسترش شیراز و پتروشیمی شیمیائی رازی ماهشهر واقع در بندر امام خمینی میباشد. موضوع این رساله شبیه سازی کامپیوتری سه نمونه مختلف از راکتور آمونیاک با استفاده از ریزکامپیوتر میباشد . در این مطالعه از معادله اصلاح شده سرعت که توسط TEMKIN و همکارانش برای این واکنش ارائه شده است استفاده میشود. و با ...

در این پروژه از زبان برنامه نویسی C جهت شبیه سازی استانداردهای مختلف LAN استفاده شده است . بطوریکه در هر حالت بتوان کارآیی (Performance ) سیستم از قبیل های Throughput - Load و Delay - Load و غیره را بدست آورد. انجام این طرح علاوه بر برقرار کردن امکان مقایسه بین استاندارد های مختلف می شود که آلگوریتمها و برنامه های نرم افزاری جهت پیاده کردن سیستم از قبل تست شود. لذا مرحله ساخت می تواند با اطلاعات قبلی کاملتری شروع شده و با سرعت بیشتری به پایان برسد. ...