عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 250

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دینامیک سیالات عددی ابزاری برای شبیه سازی جریان سیال بوده که در چنددهه اخیر توانسته هزینه های مربوط به آزمایشات تجربی و ساخت را کاهش دهد . دراین تحقیق بانوعی روش المان های محدود به شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک نازل همگرا-واگرا با استفاده از شبکه بی سازمان مثلثی پرداخته شده است . گسسته سازی میدان فیزیکی (تولیدشبکه) اولین گام درهر شبیه سازی عددی جریان سیال می باشد .با توجه به پیچیدگی هندسه در مسائل واقعی و همچنین نیاز به عملیات تطبیق درهرفرایند حل عددی در کار حاضر شبکه ...

در این رساله مسئله انتقال حرارت جریانهای درهم در خم های سه بعدی به کمک یک کد تجاری عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در ابتدا اعتبار مدلهای توربولانس دو معادله ای برای تخمین پارامترهای هیدرودینامیکی در جریانهای با انحنای زیاد در خطوط جریان با مقایسه نتایج عددی و تجربی مورد بررسی قرار می گیرد.تاکید این پایان نامه بر روی دو مدل ‏‎K-E‎‏ و ‏‎RNG K-E‎‏ است . نشان داده خواهد شد که جزئیات جریان ثانویه ایجاد شده در خم به کمک مدل ‏‎RNG K-E‎‏ بخوبی شبیه سازی می شود. سپس تغییرات عدد ...

در این تحقیق به منظور تحلیل جریان سیال مافوق صوت و ابر صوت اطراف یک مخروط محاسبه توزیع فشار روی بدنه مخروط و تعیین ضرایب آیرودینامیکی آن معادلات حرکت حاکم (معادلات ناویر-استوکس) بصورت عددی حل شده است . ابتدا شبیه سازی عددی جریان متقادن محوری حول مخروط تحت شبکه با سازمان جهت محاسبه توزیع فشار وضریب پسای برآ صفر انجام شده است . در حل این مسئله از کوپل کردن معادلات حرکت و انرژی سیال لزج با الگوریتم عددی مرتبه اول و ضمنی به روش تکرار حل شده است . در بعضی موارد از روش صریح و شبکه ...

شبیه‌سازی رایانه‌ای فرآیندهای متالورژی استخراجی امروزه بصورت ابزاری قدرتمند در جهت بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و کاهش ضایعات مرتبط با فرآیند تولید درآمده است . شبیه‌سازی سیلان سیال مذاب در درون راکتورهای متالورژیکی با استفاده از پیشرفت قابل ملاحظه‌ای که در بیان ریاضی رفتار سیلان سیال و روشهای حل عددی این الگوها بدست آمده، موضوع بسیاری از تحقیقات کاربردی امروزی است . فرآیند تبدیل یکی از مهمترین کاربردهای تزریق گاز بدرون مذاب محتوی ادوات متالورژیکی می‌باشد. مش ...
نمایه ها:

در این مقاله، یک شبیه سازی عددی برای تحلیل فرآیند کشش عمیق محصولات دارای تقارن محوری ارائه شده است. از خصوصیات این شبیه سازی، ترکیب روشهای اجزای محدود و تفاضل محدود بوده که موجب ساده شدن تحلیل فرآیند و کاهش زمان محاسبات می گردد. در این تحلیل ، اثرات خم و راست شدن ورق روی قالب، اصطکاک، نیروی برشی و تغییر ضخامت در نظر گرفته شده اند. معادلات تعادل نیروها در جهات نصف النهاری و ضخامتی، شامل اثر نیروی تماسی با ابزار و تعادل گشتاور محیطی در سراسر ورق ارضا می گردند. یک مدل تماسی برای ...

در این مقاله از روش المان مرزی با المانهای خطی و درجه دو برای شبیه سازی فرآیند انجماد و سرد شدن فلز خالص (آلومینیم) ریخته گری شده در قالب ماسه ای استفاده شده است. در این روش‏‎‎‏، نقاط گرهی روی مرز دامنه قرار داده می شوند. در مسایل مرز متحرک، موقعیت این گره ها در هر گام زمانی اصلاح شدند؛ زیرا موقعیت آنها تابع زمان است. اصلاح گره بندی در روش المان مرزی به مراتب ساده تر از سایر روشهای عددی متعارف است. معادله رسانش گذرا همراه با تغییر فاز را به یک معادله انتگرال مرزی تبدیل کرده و ...

نوسان اجسام سیلندری شکل ناشی از پدیده ‏‎‏‎(Vortex- induced vibration)VIV‎‏ بواسطه تشکیل گردابه ها در منطقه دنباله‏‎(Wake)‎‏ آنها بوجود می آید و در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارده بر اجسام سیلندری بدلیل کاربرد وسیع آنها در صنعت ، همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و درک کامل این رفتار نوسانی کمک بسیار زیادی به طراحی دقیق سازه های دریائی و خطوط انتقال برق و مواردی از این قبیل می نماید. از طرفی در جریانهایی با رینو ...

مطالعات گذشته در زمینه‌ی‌ پدیده جوشش در رژیم‌های مختلف، متمرکز بر روش‌های تحلیلی و تجربی بوده است. به علت وجود مؤلفه‌های غیرخطی حاکم بر جریان، حلی جامع به صورت تحلیلی تاکنون امکان‌پذیر نبوده است. در این مطالعه به بررسی عددی ویژگی‌های انتقال حرارت در جوشش اشباع استخری و بحث روی مکانیزم رژیم‌های مختلف آن و بکارگیری یک مدل عددی مناسب برای شبیه‌سازی پدیده جوشش اشباع استخری پرداخته‌ شده است. انتقال حرارت در رژیم‌های هسته‌ای و انتقالی در بحث جوشش استخری با هدف پیش‌بینی شار گرمای بح ...

انواع سرریزهای مورد استفاده شامل سرریزهای لبه پهن، لبه تیز، سرریزهای استوانه ای و ا وجی شکل می باشند. ر این مقاله جریان بر روی سرریز استوانه ای استفاده از نرم افزار فلوئنت بصورت دو بعدی شبیه سازی شده و سطح آزاد جریان با روش عددی VOF تعیین گردید. نتایج نشان داد که روش VOF برای پیش بینی پروفیل سطحاً بود بیجریان بر روی سرریز استوانه ای مناسب بوده و نرم افزار فلوئنت توانایی شبیه سازی عددی جریان روی سرریز استوانه را دارد. ...