عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سیستم تولید کارگاهی در هر کارگاه چیدمان ماشین‌آلات بصورت سلولی (چیدمان ماشین‌آلات بر اساس گروه‌های مشابهی از قطعات از لحاظ نوع عملیات) بوده و نحوه انجام کارها درون هر سلول نیز بصورت کارگاهی منعطف (ماشین‌های موازی با قابلیت جایگزینی) صورت می‌پذیرد. سیستم تولید سلولی، سیستمی مناسب جهت تولید اقتصادی خانواده قطعات است . زمانبندی تولید سلولی نقش موثری در اجرای موفقیت آمیز سیستم های تولید سلولی به عهده دارد. زمانبندی گروهی روشی برای برنامه ریزی و زمانبندی در سیستم تولید سلولی اس ...