عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییرات کاربری اراضی در اثر فعالیت‌های انسانی یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزیهای منطقه‌ای می‌باشد. با توجه به مزیت‌ها و قابلیت‌های مدل‌های هیدرولوژیکی توزیعی، این مدل‌ها جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی و برآورد کمی این تغییرات مناسب می‌باشند. در این تحقیق به ارزیابی اثرات سناریوهای تغییر کاربری اراضی (افزایش مناطق مسکونی) بر روی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل WetSpaدر حوزه زیارت با مساحت 15/95 کیلومترمربع پرداخته شده است. این مدل می‌تواند فرآیندهای هیدرولوژیکی مانند بارش، ...

رودخانه‌ها از مهم‌ترین منابع تامین آب دریاها، دریاچه‌ها و در اکثر موارد اصلی‌ترین شریان‌های تامین و انتقال آب مصرفی بخش‌های صنعتی، کشاورزی و مصارف شهری می‌باشند. ازآن‌جا که همگان می‌دانیم بیش از 97% کل منابع آب در دریاها و اقیانوس‌ها قراردارد که به دلیل بالا بودن میزان نمک‌های محلول مستقیما برای مصرف مناسب نمی‌باشد. به این ترتیب انسان‌ها جهت ادامه حیات و رفع نیازهای صنعتی، کشاورزی و شرب به کمتر از 3% باقی‌مانده که در دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی قرار دارد می‌توانن ...

در برقوکاری دو عنصر ابزار و قطعه‌کار به عنوان عوامل برش، اثرات متقابل بر یکدیگر دارند، بطوریکه بسیاری از پارامترهای ماشین‌کاری از جمله سرعت برشی، سرعت پیشروی و عمق بار بدین اثرات وابسته‌اند. فرآیند برقوزنی به طور خاصی به اندازه کردن سوراخ، پرداخت سطح سوراخ با دقت ابعادی مناسب و تلرانس‌های هندسی دقیق با استفاده از ابزاری با تعداد لبه‌های بیشتر نسبت به ابزارهای ماشین‌کاری معمولی می‌پردازد. بهبودی تلرانس در برقوزنی به این دلیل است که لبه‌ی برش اولیه عمل برش و لبه‌های برش ثانویه ...

تولید آهن و آلیاژهای آن به ویژه فولاد به دلیل کاربرد گسترده‌ی آن همواره مورد توجه بوده و فرایندهای مربوط به آن، موضوع پژوهشی بسیاری از محققین بوده است. مهم ترین روش تولید فولاد خام جهان از مسیر کوره بلند می باشد. سینترسازی یک فرایند مهم و کلیدی در تولید آهن خام از طریق کوره بلند محسوب می‌شود به طوریکه بنا به تکنولوژی کوره بلند بین 50 تا 70 درصد از بار مواد آهن دار در کوره بلند را سینتر تشکیل می دهد. در این تحقیق یک مدل دو بعدی غیر دائم با در نظر گرفتن مکانیزم های شیمیایی مبسو ...

هدف از این تحقیق شبیه‌سازی عددی آشکارساز‌های نوری ?"Hg" ?_"1-x" ?"Cd" ?_"x" "Te" به کمک دسته معادلات رانش-نفوذ به منظور بررسی مشخصات درونی از جمله توزیع حامل‌های بار الکتریکی و بار کل فضا، توزیع میدان، ساختار تراز هدایت و تراز ظرفیت است؛ این شبیه‌سازی همچنین بررسی مشخصات خروجی آشکارساز نوری از قبیل منحنی ولتاژ جریان، منحنی آشکارسازی، جریان تاریک، بازده کوانتومی و غیره می‌پردازد. در ابتدا به معرفی مدل رانش-نفوذ پرداخته شده است و سپس برای حل مدل رانش-نفوذ از الگوریتم گا ...

فرسایش و انتقال رسوب یک فرآیند پیچیده است که تحت تأثیر بافت خاک، توپوگرافی منطقه، اقلیم، کاربری اراضی، فعالیت‌های انسانی نظیر سیستم‌های کشت و اقدامات حفاظتی خاک می‌باشد. در مناطقی که دارای خاک، توپوگرافی و اقلیم مشابه هستند اختلاف میزان فرسایش عموماً به نوع کاربری اراضی بر‌ می‌گردد. تغییرات رسوبات متحرک نظیر کنده شدن و فرسایش کنار و بستر کانال‌ها، ته‌نشینی رسوبات نرم و معلق گردیدن مجدد رسوبات موجود در ستون آب می‌تواند اثرات قابل توجهی روی سلامت اکوسیستم‌های آبی داشته باشد. در ...

در این مطالعه برج تثبیت پالایشگاه گاز پارسیان شبیه‌سازی شده است. خوراک این واحد شامل 17 جزء می‌باشد و در دو محل وارد برج می‌شود. %67 خوراک پس از عبور از مبدل پیش‌گرمکن وارد سینی هفتم شده و مابقی خوراک با همان اجزای مولی به صورت سرد وارد سینی اول می‌شود. در این تحقیق، شبیه‌سازی به وسیله نرم‌افزار ASPEN و برنامه‌نویسی کامپیوتری با استفاده از نرم‌افزار MATLAB انجام شده است. به منظور پیش‌بینی خواص ترمودینامیکی از معادله حالت SRK استفاده شده است. در محاسبات انجام شده برای تعیین ان ...

در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در رابطه با ساخت فوم‌ها، طراحی بر اساس ویژگی‌های کاربردی آن‌ها می‌باشد. بنابراین اولین قدم در زمینه طراحی آن‌ها، می‌تواند مشتمل بر انجام فرایند شبیه‌سازی و یا به عبارتی حل دقیق معادلات انتقال باشد که در واقع به دلیل پیچیدگی ساختار هندسی فوم‌ها، با دشواری‌های فراوانی همراه می‌باشد. از اینرو اغلب بررسی‌های عددی روی هندسه‌های ایده‌ال و غیر واقعی فوم، از جمله مدل کلوین صورت گرفته است. دلایل این امر را می‌توان در مشکل بودن ساخت هندسه واقعی فوم و ...

به منظور مطالعه صحت ارزش اصلاحی و پیشرفت ژنتیکی در صفات آستانه، ژنومی متشکل از 6 کروموزوم، هر یک به طول 100 سانتی‌مورگان شیبه‌سازی شد. برای ایجاد عدم تعادل پیوستگی کافی و تعادل رانش- جهش بعد از 50 نسل آمیزش تصادفی در یک جمعیت با اندازه موثر 100 نفر، تعداد افراد به 1000 نفر شامل 500 نر و 500 ماده افزایش یافت. سه مقدار وراثت‌پذیری (0/05، 0/30 و 0/80) و چهار تعداد متفاوت برای نشانگرها (100، 200، 400 و 800) در نظر گرفته شد. هر شبیه‌سازی ده بار تکرار شد و نتایج میانگینی از این تکر ...