عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 182

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شبیه‌سازی به روش المان گسسته (راگ) از جمله روش‌هایی است که در سال‌های اخیر برای شبیه‌سازی حرکت جریان ذرات در سیستم‌های کانه‌آرایی کاربرد وسیعی پیدا کرده است. اساس این روش مدل کردن نیروی متقابل میان ذرات در هر برخورد است تا در نهایت موقعیت جدید ذرات در هر لحظه محاسبه گردد. تعداد زیاد المان‌ها و روابط باعث شده است که زمان انجام محاسبات راگ بسیار طولانی گردد. بنابراین بازه‌ی زمانی انجام محاسبات جهت کاهش زمان محاسبات اهمیت زیادی دارد. اگر بازه‌ی زمانی کوچک در نظر گرفته شود، حجم م ...

آسیای گلوله‌ایخط چهارم تولید کنسانتره (پلی­کام) مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر برای خردایش مواد قبل از جداکننده‌های مغناطیسی شدت متوسط استفاده می‌شود. خوراک ورودی به این آسیا دارای d80معادل 8/4 میلی متر و محصول آن دارای d80 معادل 310 میکرون و تناژ ورودی 450 تن بر ساعت است. هدف از این تحقیق،شبیه‌سازی محصول این آسیا است.برای این کار از نرم افزار MODSIMو مدل MILLبرای آسیا استفاده گردید. توابع انتخاب و شکست و همچنین توزیع زمان ماند پارامترهای اصلی شبیه‌سازی در نرم‌افزار MODSIMهستند. ...

شبیه سازی جریان های پایدار و گذرا در یک موتیر توربوفن توسط یک مدل شبه یک بعدی در پروژه حاضر مورد بررسی قرار گرتفه است. مدل مرحله به مرحله جهت شبیه ساز ی فن کمپرسور و توربین های کم فشار و پرفشار در نظر گرفته شده با اعمال شریاط مرزی مناسب اتاق احتراق به صورت یک المان صفر بعدی شبیه سازی می شود برای حل همزمان معادلات حاکم بقا جرم بقاء مومنتوم و بقا انرژی از روش های حجم محدود و مشخصه ها استفاده می شود نرم افزار تهیه شده قابلیت مدل سازی انواع آرایشهای موتور را دارد یک موتور توربوفن ...

پیچان رود در شکل ظاهری، ترکیبی از پیچ‌های متوالی است که در پایین‌دست حوضه و سیلاب دشت‌های با شیب کم حضور دارد. در این‌چنین بازه‌هایی اندرکنش جریان با نیروی گریز از مرکز موجب به وجود آمدن پدیده‌هایی مانند جریان‌های چرخشی می‌شودکه بر فرآیند‌های رودخانه‌ای و معیارهای طراحی اثرگذار است. آبگیری از رودخانه یکی از مباحث کاربردی دانش هیدرولیک بوده که تاکنون مطالعات گوناگونی در خصوص آن صورت گرفته است. بیشتر این مطالعات بر روی مدل‌های آزمایشگاهی با بستر صلب یا به صورت عددی و با در نظر ...

جفت‌شدگی ناهماهنگ بین مدهای خمشی و کششی در ورقه‌ گرافینی باعث به‌وجود آمدن موج‌های ایستا و به نوبه خود ایجاد ناهمواری ذاتی در گرافین می‌شوند. یکی از راه‌های تغییر در میزان این ناهمواری، انباشت ذرات مختلف روی سطح آن است. در این پژوهش انباشت اتم‌های کربن بر روی گرافین دو لایه را توسط شبیه‌سازی دینامیک مولکولی در دما‌های متفاوت مورد بررسی قرار داده‌ایم. این شبیه‌سازی توسط نرم افزار لمپس انجام شده که در آن از پتانسیل برنر برای برهم‌کنش بین اتم‌های گرافین و از پتانسیل لنارد-جونز ب ...

چکیده آزمودن سیستم‌های مخابرات رادیویی به صورت میدانی، به دلیل مواجهه با پدیده‌های غیر قابل کنترلی مانند آب و هوا، زمان و محیط آزمایش نیاز به صرف زمان و هزینه بسیار دارد. به همین دلیل، شبیه‌سازهای کانال رادیویی به طور گسترده و به منظور دستیابی به آزمون‌های سیستم ارزان‌تر و قابل تکرارتر، در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این پایان‌نامه، به معرفی یک مدل برای شبیه‌سازی کانال‌های محوشدگی رایلی بر مبنای مدل بسط پایه‌ای می‌پردازیم. این مدل علاوه بر دنبال کردن تقریبی خص ...

پارامترهای زیادی بر پخش شدگی آلودگی تاثیر دارد. پارامترهای هواشناختی از عوامل مهم انتشار آلاینده‌ها محسوب می‌شود. کوهساری، باد و پایداری جوی از عوامل مهم هواشناختی موثر بر پدیده‌های نشر و انتقال شناخته شده است. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار فلوئنت جریان پخش‌شدگی آلودگی شبیه‌سازی شده است و اثرات برخی عوامل هواشناختی از قبیل ارتفاع کوه‌ها، فاصله بین دو کوه، دمای محیط و شرایط پایداری و سرعت باد بر جریان پخش آلودگی بررسی شده است. پس از بررسی سه مورد برای هر کدام از پارامتر ...
نمایه ها:
تهران | 

علم بر نحوه‌ی انتقال املاح در خاک در تخمین میزان آبشویی و شستن نمک‌ها از محیط ریشه، انتقال آلاینده‌های نفتی و مواد سمی در خاک، زمان و میزان آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و نیز استخراج و تغذیه آنها، زمان و مکان و نحوه‌ی جایگذاری عناصر غذایی در خاک و تلفات آنها، نقش محوری و تعیین کننده دارد. گزارش‌های زیادی از تأثیر قابل توجه توزیع اندازه خلل و فرج بر منحنی جابجایی املاح وجود دارد. شواهد تجربی، فیزیکی و ریاضی بسیاری نیز دال بر وجود رابطه و شباهت بین شکل منحنی رطوبتی و منحنی جابجایی ...

توزیع پواسون چندمتغیره در بسیاری از کاربردهای دنیای واقعی مانند سلامت، بازاریابی، مدیریت و سایر زمینه‌هایی که داده‌های شمارشی چندمتغیره مطرح می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های زیادی برای شبیه‌سازی توزیع پواسون چندمتغیره معرفی شده است. پیچیدگی محاسبات و عدم کاربرد برای هر دو نوع وابستگی مثبت و منفی، نقطه ضعف بسیاری از این روش‌ها است. در این پایان‌نامه پس از مرور روش‌های تولید و شبیه‌سازی متغیرهای پواسون وابسته، روشی بر اساس تابع مفصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این ر ...