عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 122

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تجدید ساختاردرصنعت برق یک رقابت آزاد و مناسب را دراکثر کشورهای جهان بوجود آورده است درابتدا تولید کنندگان توزیع کنندگان و دیگربازیگران بازار درباره تغییراتو تکامل درآینده بازار ازحالت انحصاری به رقابت بخصوص درزمینه قیمت برق نامطمئن بودند درنتیجه مطالعات بسیاری درکلیه قسمت ها به ویژه دربحث طراحی سیستم های جدید و قیمت انرژی انجام شد تا بتوان کارایی سیستم قدرت و سوددهی سرمایه گذاران را بالا برد امروزه ازتکنیکهای جدیدی که مبتنی برالگوریتم های هوشمند می باشد به منظور پیش بینی قیمت ...

شبکه با توپولوژی linear، شامل 4 نرون و هر نرون دارای 3 وزن آنالوگ مرتبط با ورودی 3-بعدی است. ورودی و خروجی شبکه بصورت ولتاژ می باشد که موجب سادگی در اتصال به سایر ادوات می گردد. برای پیاده سازی این شبکه یک مدار محاسبه فاصله(DMC) برای سنجش میزان شباهت نرون به دیتای ورودی آنالوگ، بر اساس یک راهکار جدید ارائه شده است. برای یافتن نرون برنده از ساختار(WTA) و همچنین برای به روز رسانی وزن های نرون برنده از مکانیزم آپدیت (AWC) استفاده شده است. با استفاده از بلوک های آنالوگ در طراحی ...

شبکه‌های عصبی مصنوعی و طراحی پردازشگرهای موازی که به نوعی شبیه مغز انسان عمل می‌کنند در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . به دلیل اینکه مباحث شبکه‌های عصبی با رشته‌های مختلف علوم از جمله بیولوژی ، روانشناسی ، بیونیکس ، علوم کامپیوتر ، الکترونیک ، و کنترل و ریاضیات درارتباط تنگاتنگ می‌باشند متخصصین از رشته‌های مختلف در مباحث مربوطه فعال بوده‌اند و در نتیجه مطالعات شبکه‌های عصبی مصنوعی را به یک رشته علمی نمونه و بسیار فعال تبدیل نموده است . به طور کلی ، شبکه‌ها و یا سیستمه ...

امروزه موج شکن های مستغرق بطور فزاینده ای در نواحی ساحلی جهت محافظت از خطوط ساحلی در برابر فرسایش مورد استفاده قرار گرفته اند. کارکرد اصلی موج شکن های مستغرق در نواحی ساحلی، کاهش انرژی موج در اثر شکست موج و مستهلک نمودن انرژی آن پیش از رسیدن به ساحل همراه با حفظ منظره طبیعی ساحل می باشد. بهبود دانش موجود در مورد تاثیرات موج شکن های مستغرق روی امواج و جریانهای دریایی سبب انجام محاسبات دقیق تر در زمینه های تعیین نحوه و میزان جابه جایی رسوبات دریایی در حضور اینگونه سازه ها می ش ...

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش شبکه های مصنوعی عصبی ضریب اصطکاک مورد استفاده در محاسبات مربوط به افت فشار در لوله ها را بدست آورد . در مسائل مکانیک سیالات ضریب اصطکاک معمولاً از نمودار مودی استخراج شده و یا از فرمولهای نیمه تجربی محاسبه میشود . در این مقاله با استفاده از بخشی از اطلاعات استخراج شده از نمودار مودی یک شبکه عصبی مصنوعی را آموزش داده و پس از آن با استفاده از اطلاعات دیگری که در بخش قبلی از آنها استفاده نشده است به برآورد ضریب اصطکاک می ( را به عنو ...

یک مدل شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی روزانه و ماهیانه مصرف گاز طبیعی در استان کهگیلویه و بویر احمد استفاده شد. اطلاعات هواشناسی و مصرف گاز شهر یاسوج در مدت چهار سال(از سال 1385 تا سال 1388) جمع آوری و برای مدلسازی استفاده گردید. در مدل روزانه، متغیرهای درجه روز، رطوبت نسبی، میزان بارندگی، سرعت باد و مصرف گاز پنج روز قبل از روز پیش بینی، به عنوان ورودی های شبکه و متغیر میزان مصرف گاز طبیعی به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شد. در مدل ماهیانه، متغیرهای درجه ...

در سالهای اخیر صنعت بیمه جایگاه ویژه ای در زندگی مردم پیدا کرده است. از اینرو دست اندرکاران این رشته سعی بر بهبود روشهای مورد استفاده در بیمه یا ابداع روشهای نوین نموده اند.برای انجام تحقیق، در ابتدا تغییراتی بر روی سیستم اطلاعاتی یکپارچه صنعت بیمه ایران انجام شد و داده ها آماده سازی شدند.از آنجا که شبکه های عصبی ابزار مناسبی برای پیش بینی و استخراج داده ها (دسته بندی داده ها) است، می توان از آن بعنوان روشی مناسب برای تعیین (پیش بینی) میزان هزینه/ سود در خدمات بیمه استفاده نم ...

پدیده خشکسالی یکی از بلایای طبیعی می باشد که احتمال وقوع آن در تمام مناطق اقلیمی امکان پذیر است و در هر منطقه ای که روی می دهد، باعث ایجاد آسیب های جدی در محیط زیست و زندگی انسان ها می شود. بنابراین پیش بینی این پدیده مضر، می تواند تاثیر قابل توجهی در کنترل و مدیریت منابع آب داشته باشد و آثار مخرب آن را تا حد امکان کاهش دهد. برای انجام این منظور، ابتدا با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده چند متغیره (MSPI)، مشخصه های خشکسالی در حوضه آبریز لیقوان چای بدست می آید و سپس از ...

با توجه به نیاز به مشتری محوری برای پیشی گرفتن از رقبا در دنیای رقابتی امروز، در این تحقیق عوامل موثر بر میزان مشتری محوری متصدیان امور بانکی (فروشندگان خدمات بانکی) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. عواملی که ارزیابی خواهند شد عبارتند از: هم-ذات پنداری، انعطاف پذیری رفتاری، عواطف انسانی، اعتقادات مذهبی، وفاداری، تعهد سازمانی، مفهوم و هویت درک شده از کار، کنترل خروجی، کنترل فرآیند، رضایت شغلی، فضای روانی سازمان، رهبری تحول آفرین و توانمندسازی. ارزیابی از طریق پرسشنامه انجام شد. د ...