عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی از انجام چنین تحقیقی بررسی وضعیت فعلی اطلاع‌رسانی کشور و کسب آگاهی نسب به توانمندیها و نقاط ضعف مدیریت اطلاعات در سطح کشور است ، تا با ترسیم چهرهء واقعی وضعیت اطلاع‌رسانی کشور، در صورت وجود نارسایی و تنگنا با ارائه طرحی پیشنهادی نسبت به رفع نقائص موجود اقدام گردد. ...

کتابخانه‌های دانشگاهی برای برقراری ارتباط کامپیوتری و بهره‌مند شدن از منابع یکدیگر باید سخت‌افزار، نرم‌افزار مناسب و سیستم ارتباطی مطمئن در اختیار داشته باشند. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت موجود سیستم مخابراتی کشور در ارتباط با نیاز شبکه اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های دانشگاهی است . فرضیه تحقیق بیانگر آنست که سیستم مخابراتی موجود کشور قابلیت ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی و توان پشتیبانی از آن را دارد. جامعه آماری این تحقیق از یکسو در برگیرنده 30 تن از متخصصین، دست‌اندرکاران امور طراحی، سا ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

ظهور و بروز رسانه های جدید، توسعه فناوری ها و بروز دگرگونی های گوناگون منبعث از روند توسعه در کشور، جهت گیری ها و راهبردهای سازمانی، مسئولین سازمان صدا و سیما را برآن داشت تا با هدف تکمیل آرایش رسانه ای در بستر وب، تولید و انتشار چندرسانله ای را در فضای رسانه های جدید مورد توجه قرار دهند. شکل گیری معاونت رسانه مجازی سازمان صدا و سیما نیز با هدف بهره گیری و تطبیق با وضعیت جدید، در همین راستا ارزیابی می شد. در این مقاله به بیان یک تجربه مدیریتی خاص و مطالعات کارشناسی و محیطی پی ...