عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه به مسئله جریان در شبکه تک‌کالایی اکیداً محدب غیرخطی تفکیک‌پذیر (SSCNFP) می‌پردازیم و تعدادی برنامه شدنی اولیه را برای مسئله فوق ارائه می‌کنیم. این برنامه‌ها یک بردار شدنی اولیه را قبل از همگرائی یک برنامه دوگان لاگرانژ ، به دست می‌آورند. انگیزه ارائه این راه‌حل‌ها این است که یک بردار شدنی اولیه از یک بردار دوگان لاگرانژ قابل دسترس نیست، مگر اینکه بردار لاگرانژ بهینه باشد. مزیت این برنامه‌ها نسبت به برنامه‌های قبل (ونتورا و کورت) این است که طوری طراحی شدند ...

با پیشرفت صنعت و درآمیخته شدن زندگی با آن، مسئله نویز به یک چالش تبدیل شده است. در این میان روش کنترل فعال نویز و ارتعاشات با عمری کم‌تر از یک قرن، روشی موثر برای کنترل نویزها و ارتعاشات با فرکانس‌ پایین به‌شمار می‌آید. در این روش سیگنالی دقیقاً مشابه با سیگنال نویز ولی با اختلاف‌فاز 180 درجه ساخته و شرایطی فراهم می‌شود تا این دو سیگنال باهم برهم‌نهی داشته باشند. با برهم‌نهی این دو سیگنال و طبق اصل تداخل مخرب اثر دو سیگنال حذف می‌شود. در این روش برای ساخت سیگنال ضدنویز از روی ...

در این پایان‌نامه برای جلوگیری از تغییر ناگهانی زاویه هدایت تریستورهای TCR-SVC به سبب تغییر زاویه آتش این ادوات، و همچنین جلوگیری از تغییر ناگهانی توان راکتیو خروجی این ادوات راه حلی پیشنهاد می‌شود. ابتدا پدیده تغییر ناگهانی زاویه تریستور در این ادوات بررسی می‌شود. نقش شرایط اولیه مدار بر این پدیده مطالعه خواهد شد. معادلات حالت توصیف کننده رفتار این تجهیزات از ادبیات موجود استنتاج می‌شود سپس با درنظرگرفتن پارامترهای یک TCR-SVC واقعی نشان خواهیم داد علاوه بر تغییر شرایط اولیه، ...