عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نیاز به منبع انرژی قابل اعتماد جزئی جدانشدنی از زندگی بشر امروز است. این نیاز به خصوص در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک زیرساخت و پیش نیاز اساسی در مسیر توسعه بیشتر جلب توجه می کند. شاید با تکیه بر ذخایر سوخت های فسیلی این نیاز آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته باشد ولی محدود بودن این ذخایر واقعیتی انکارناپذیر است. باید توجه داشت که وابستگی یک کشور از لحاظ تامین انرژی میتواند به وابستگی های دیگر و دنباله روی از قدرت های صاحب انرژی منجر شود. همچنین با بوجود آمدن مشکل ...

با توجه به اهمیت عدم قطعیت برای مدل‌سازی مسائل موجود در علوم و مهندسی و اهمیت معادلات دیفرانسیل در سیستم‌های دینامیکی، محققین تلاش به حل معادلات دیفرانسیل فازی کردند. هدف این پایان‌نامه به دست آوردن جوابی دقیق‌تر نسبت به روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل فازی می‌باشد. در این پژوهش روشی برای حل معادله دیفرانسیل فازی از مرتبه‌ی اول با شرط اولیه به وسیله‌ی شبکه‌های عصبی پیشرو ارائه شده است. علاوه بر روش فوق، دو روش عددی رانگ-کوتا از مرتبه‌ی چهار و اویلر اصلاح شده برای حل مع ...