عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشور ما ایران مساحتی در حدود سه برابر کشور فرانسه و تراکم جمعیتی در حدود 1 به 3 آن کشور و 1/5 برابر تراکم جمعیت آمریکا را دارد. بنابراین لازم است که در احداث خطوط راه آهن جدید از یک خط مشی منطقی و برنامه ریزی شده پیروی کنیم تا در آینده دچار مشکالت امروزی کشورهیا صنعتی نشده و مجبور به بستن بعضی از خطوط راه آهن خود نشویم. برنامه ریزی آینده راه آهن در ایران به خصوص به علت موقعیت خاص جغرافیایی، وجود منابع نفت و گاز در کشور و امکن استفاده از سوخت ارزان در ترابری جاده بیشتر از کشور ...

بمنظور افزایش راندمان و بهره‌وری جهت برقی کردن خطوط شبکه راه‌آهن در نظر است نتایج حاصله از این مطالعات سرمایه‌گذاری در خط برقی را در مسیرهای مختلف شبکه راه‌آهن توجیه می‌نماید. ...

پیشنهاد شده در مسیر تبریز-خراسانک راه‌آهنی به موازات آزادراه احداث شود. و نیز کاهش هزینه و زمان مطالعه و انتخاب مسیر و فرصتهای کافی برای خرید زمین ارزانتر و سهل‌تر از اهداف این پروژه است . توازی خط آهن با آزادراه بخاطر محاسنش می‌تواند بعنوان مسیر اولیه برای طراحی مسیر در نظر گرفته شود. ...

با توجه به مکانیزه نمودن سیستم بهره‌برداری از واگنهای راه‌آهن که نقش اساسی در امور سیر و حرکت خواهد داشت این پروژه بعنوان مکمل پروژه فوق‌الذکر بوده و با شناسایی گلوگاههای شبکه و ارائه راه حلهای مناسب میزان بهره‌وری از شبکه را بهبود بخشیده و باعث توسعه روند حمل و نقل خواهد شد. ...

تعمیرات واگنهای باری به روش نسبتا" قدیمی انجام می‌شود لذا بازنگری سیستماتیک به آن و سیستم دهی علمی و فنی تعمیرات مناسب شرایط روز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارمی‌باشد ...

چکیده ندارد.