عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نتایج حاصل از این بررسی به این شرح است : -1 95 درصد افراد مورد بررسی به نحوی بیننده برنامه‌های تلویزیون هستند -2 47 پاسخگویان بیننده برنامه‌های شبکه تهران هستند -3 6 درصد از بینندگان برنامه‌های شبکه تهران بین 1 تا 3 ساعت برنامه‌های شبکه تهران را تماشا می‌کنند -4 برنامه‌های "تئاتر در صحنه" (41 درصد)، "سلام تهران"، (37 درصد) و مدرسه مادربزرگها، (37 درصد) بهترین برنامه‌های شبکه تهران از نظر بینندگان این شبکه بوده است -5 پربیننده‌ترین برنامه شبکه تهران به ترتیب "سلام تهران"، ( ...

میزان بیننده سیما در این روز 60 درصد (442 نفر) از افراد نمونه (737 نفر) بوده است . پربیننده‌ترین برنامه تلویزیون در روز مورد بررسی، سریال داخلی "بی‌بی‌یون" با 24 درصد بیننده بوده است . در بین 5 شبکه تلویزیونی، شبکه یک با 33 درصد بیننده بیشتر از سایر شبکه‌ها بیننده داشته بعد شبکه 3، 25 درصد شبکه 5، 21 درصد، شبکه 2، 18 درصد و شبکه 4 زیر یک درصد بیننده داشته‌اند. در روز مورد بررسی شبکه 5 بیش از سایر شبکه‌ها برنامه‌های تولید داخل داشته است (95 درصد) و شبکه چهار بیش از سایر ش ...

هدف اصلی این پژوهش، تدوین راهبرد مطلوب شبکه تهران سیمای جمهوری اسلامی ایران با به کارگیری الگوی جامع برنامه ریزی راهبردی است. برای تحقق این هدف، روش تحقیق کیفی با تکنیک مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با خبرگان، کارشناسان و مدیران سازمانی و نیز مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی انتخاب شد. ...

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد که 56 درصد از افراد گروه نمونه بیننده برنامه‌های تلویزیون بوده‌اند، همچنین 40 درصد از مخاطبان، آگهی‌های پخش شده آن روز را تماشا کرده‌اند. آگهی‌های "محصولات اشی‌مشی" و "ماماکارونی" بیشترین درصد بیننده را در روز مورد بررسی به خود اختصاص داده‌اند به ترتیب 22 و 21 درصد. نتایج نشان می‌دهد که تبلیغات تلویزیون نسبت به سایر شیوه‌های تبلیغاتی، توجه مخاطبان را در زمینه انتخاب مارک تجاری کالای مورد نیازشان بیشتر جلب کرده است و مهمترین عوامل جلب ...

در فصل زمستان 1376، مجموعا 14 طرح پیامگیران سیما، اجرا شد، جمعیت نمونه عام که پاسخگوی سوالات ما در مورد برنامه‌های سیما بوده‌اند در مجموع برابر 9807 نفر در مناطق بیگانه شهر تهران بوده است که به طور متوسط در هر طرح از 700 نفر، نظرخواهی شده است . میانگین میزان بیننده برابر 63 درصد (6178 نفر) از کل جامعه نمونه 9807 نفر می‌باشد که با توجه به سن افراد، جوانان (15-24 سال) بیشتر از سایر گروههای سنی بینده برنامه‌های تلویزیون بوده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که با افزایش سن از می ...

این گزارش نتیجه نخستین نظرسنجی در مورد "مسابقه بزرگ " می‌باشد. نتایج حاصل از این گزارش نشان می‌دهد که: - 57 درصد پاسخگویان بیننده مسابقه بزرگ " بوده‌اند. - عمده‌ترین دلیل تماشا نکردن این برنامه، گذاشتن وقت (42 درصد). "اشکال گیرنده در دریافت این شبکه" (30 درصد) - "نداشتن علاقه" (22 درصد) بوده است . - 64 درصد از بینندگان با هدف "سرگرمی"، 30 درصد به "منظور کسب اطلاعات و آگاهی" این برنامه را تماشا می‌کنند. - 34 درصد بینندگان به همه قسمتهای "مسابقه بزرگ " علاقه دارند. - از ...

بر طبق نظرخواهی که در مورد برنامه‌های رادیو در روز یکشنبه 1377/8/3 به عمل آمد و میزان شنونده در روز مورد بررسی 14 درصد بوده است . مدت زمان گوش‌دادن به برنامه‌های رادیو در این روز 29 دقیقه بوده. درصد شنونده شبکه سراسری صدا 3 درصد، رادیو پیام 12 درصد و شبکه تهران 2 درصد بوده است . برنامه‌های "خانواده"، و "در راه شبت " و برنامه‌های رادیو قرآن هر کدام موفق به جلب 1 درصد شنونده شده‌اند. بیشترین ساعاتی که رادیوپیام شنونده داشته بین ساعتهای 9 الی 30:10 صبح بوده و نسبت علاقه شنوند ...

در فصل زمستان 1376، مجموعا طرح پیامگیران صدا اجرا شد. جمعیت نمونه عام که پاسخگوی سوالات ما در مورد برنامه‌های صدا بوده‌اند در مجموع برابر 4098 نفر در مناطق بیگانه شهر تهران بوده است که به طور متوسط در هر طرح از 683 نفر، نظرخواهی شده است . میانگین میزان شنونده در روزهای مورد بررسی فصل زمستان برابر 13 درصد می‌باشد که 12 درصد شنونده برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران و یک درصد شنونده رادیوهای بیگانه بوده‌اند. از 12 درصد شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران، 5 درصد شنونده شبکه سر ...

در مجموع 63 درصد از گروه نمونه به نحوی بیننده مسابقه بودند، که 42 درصد از آنان همیشه یا اکثر اوقات این برنامه را تماشا می‌کرده‌اند، و عمده‌ترین دلیل پاسخگویان برای تماشا نکردن مسابقه، نداشتن وقت بوده است . 72 درصد از بینندگان به منظور سرگرمی این مسابقه را تماشا کرده‌اند. زنان و افراد در گروه سنی 20-24 سال بیشتر از سایرین بیننده این مسابقه بوده‌اند. افراد با تحصیلات دبیرستان بیشترین و افراد بی‌سواد کمترین میزان بینندگان مسابقه را تشکیل داده‌اند. 72 درصد از بینندگان از مجری ...