عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مناسب‌ترین روش کنترول بیماری سل در کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط خاص این کشورها هنوز جای بحث دارد. در این مطالعه عملگرد مرکز مبارزه با سل در مدع 2 سال با عملکرد بعد از ادغام بیماری سل در شکبه‌های بهداشتی، درمانی و در مناطق روستایی شبستر مقایسه گردید. در سالهای 68 و 69 مرکز مبارزه با سل شبستر موفق به شناسایی 4 بیمار مبتلا به سل ریوی گردید در حالیکه در 2 سال بعدی در همان منطقه 16 بیمار مبتلا به سل ریه اسمیر مثبت توسط کارگزاران خانه‌های بهداشتی شناسایی شد. از نظر سنجش آگ ...

چکیده ندارد.