عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

احداث خطوط انتقال نیرو یکی از مهمترین دغده های صنعت برق کشور محسوب می‌گردد که هزینه احداث این خطوط از یک طرف و تأثیرات متقابل عوامل محیطی بر روی این خطوط از طرف دیگر باعث شده است که در مسیریابی این خطوط پارامترهای مختلفی در نظر گرفته شود. کلیه این پارامترها در ارتباط مستقیم با موقعیت مکانی دکلها و تجهیزات خطوط انتقال نیرو می‌باشد.سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای قابلیت‌های مختلفی از جمله امکان اخذ، بازیابی، بهنگام رسانی، نمایش، پردازش وتجزیه و تحلیل اطلاعات مکان مرجع می‌باشد. ...

با توجه به اینکه عملیات مهندسی در حال حاضر جهت طراحی خطوط انتقال نیرو با تکیه بر استانداردهای جهانی و تجزیه و سوابق کار کارشناسان و طراحان و اعمال نظرات و سلیقه‌های متفاوت صورت می‌گیرد که حاصل آن اجرای طرحهای گوناگون با اختلاف فاحش از نظر شرایط اولیه طراحی می‌باشد. بنابراین لازم است ضمن هماهنگی در عملیات روش واحد و یکسانی براساس شرایط یکسان در این خصوص ارائه گردد به طوری که ضمن تضمین کیفیت آن از نظر فنی و اقتصادی نیز قابل قبول صنعت برق باشد. ...

احداث خطوط انتقال نیرو یکی از مهمترین فعالیتهای صنعت برق کشور محسوب می‌گردد که با توجه به هزینه احداث این خطوط از یک طرف و تأثیرات متقابل عوامل طبیعی و محیطی بر روی این خطوط از طرف دیگر باعث شده است که در مسیریابی این خطوط پارامترهای مختلفی در نظر گرفته شود. کلیه این پارامترها در ارتباط مستقیم با موقعیت مکانی دکلها و تجهیزات خطوط انتقال نیرو می‌باشد. سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای قابلیت‌های مختلفی از جمله امکان اخذ، بازیابی، بهنگام رسانی، نمایش، پردازش وتجریه و تحلیل اطلاعا ...

چکیده ندارد.

مدیریت بار عاملی اساسی در بهبود کیفیت بهره برداری و استفاده اقتصادی از شبکه های تولید ، انتقال و توزیع برق است . هدف این مقاله معرفی یکی از ابزارهای فنی برای اعمال این مدیریت می باشد که در ایران فعلا در شبکه برق تهران وجود دارد و تکمیل و استفاده از همه امکانات بالقوه آن می تواند راهگشای حل مشکلات در کار مدیریت بار باشد . ...

شناخت عناصر و سیستمهای حفاظتی انواع شبکه‌های توزیع و فوق توزیع - جمع‌آوری اطلاعات و آمارهای لازم - اخذ نظرات کتبی - شفاهی مشاورین و خبرگان - مشخص شدن انواع عناصر و انواع شبکه‌ها که نیاز به حفاظت دارند - تعیین انواع عناصر حفاظتی در تجهیزات مختلف الکتریکی - تعیین فواصل اطمینان - تعیین روش عیب‌یابی - تعیین روشها و آزمایشات مربوط به سیستمهای حفاظتی - تعیین مشخصات فنی استانداردها و آئین کارهای مورد نیاز سیستمهای حفاظتی ...

ابتدا الگوریتم های ریاضی منایب برای بهینه کردن افت فشارهای شبکه انتخاب خواهد شد . سپس الگوریتم تخمین سطح شبکه به نوعی اصلاح خواهد شد که بتواند برای هر مقدار از انتشار جریانها سطح تبادل جدید (‏‎A‎‏) مورد نیاز شبکه را تخمین زده و آنرا در مقابل هزینه پمپ ها و کمپرسورها . هزینه برق آنها و میزان انرژی کاهش یافته بهینه سازد و پس از تکمیل TRAGETING‎ ، روش طراحی (‏‎DESIGN‎‏) ، مناسب تدوین خواهد گردید . این روشها در یک مثال واقعی بکار میرود ونتایج مورد بحث قرار خواهند گرفت . ...

بررسی نوع هادیها، انواع تیرها با توجه به مسیر و منطقه انواع بست و پیچ و مهره بررسی شبکه‌های فشار ضعیف احداثی با مقره فنجانی یا راک دوخانه و سه خانه و غیره. ...

انجام تقسیمات وضع کارهای اجرائی و رده‌بندی آنها - انتخاب واحد کار مناسب برای هر ردیف کار اجرائی - تعیین قیمت پایه (بها واحد برای هر ردیف و تعیین اجزا آن - تعیین ضرایب مختلف - تهیه و تدوین مشخصات فنی و شرایط کارهای اجرائی - تهیه و تدوین فهرست بهای کارهای احداث خطوط انتقال - تهیه و تدوین آنالیز قیمت احداث خطوط انتقال نیروی برق - انجام هماهنگی‌های لازم، سازمان برنامه بودجه انجام هماهنگی لازم به منظور انطباق فهرست و آنالیز کارها، خط مشهای وزارت نیرو. ...