عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 48

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق، کاربرد روش جدید بهینه‌سازی گروهی، در برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال مطرح شده است. این روش، ترکیبی بهینه از گزینه‌های توسعه، بمنظور حداقل کردن تابع هدف را مشخص می‌کند، در حالیکه قیود مختلف توسعه شبکه را درنظر می‌گیرد. در این تحقیق، از چند رویه مختلف از روش بهینه‌سازی گروهی، برای برنامه‌ریزی توسعه شبکه استفاده شده و کارایی آنها در برنامه‌ریزی توسعه شبکه مورد مقایسه قرار گرفته است. رویه‌های انتخاب شده، براساس نتایج تحقیقات انجام شده در استفاده از روش بهینه‌سازی گرو ...

حقوق مالی انتقال (FTR) یکی از ابزارهای مالی برای پوشش ریسک بازيگران بازار برق در مواجهه با پديده پرشدگي خطوط انتقال است. هر FTR از نقطه تزریق به نقطه دریافت تعريف ‌می‌شود که این نقاط می‌توانند يك شين، ناحيه يا منطقه باشند. FTR كه بين دو نقطه از شبكه (دو شين يا دو ناحيه) تعريف مي‌شود، به دارنده خود اين حق را مي‌دهد كه در صورت بروز پرشدگي در شبكه انتقال و ايجاد تفاوت در قيمت‌هاي برق در اين دو نقطه، به ازاي ظرفيت FTRي كه خريده است، وجوهي را دريافت كند. پرداخت‌كننده اين وجوه معم ...

افزايش جمعيت و تغييرات عمده در الگوي مصرف انرژي، افزايش ساليانه ميزان انرژي الكتريكي مصرفي و بالا رفتن پيك مصرف برق در هر سال با در نظر گرفتن اين مطلب كه عمده نياز بار پايه شبكه‌های برق دنیا از نيروگاه‌هاي حرارتي تامين مي‌شود، جستجو براي يافتن جايگزين‌هاي مناسب و مطمئن براي منابع توليد الكتريسيته فعلي را امري ضروري مي‌سازد. با توجه به تكنولوژي‌هاي موجود در حال حاضر، توليد انرژي الكتريكي از سوخت‌هاي فسيلي موجب آلودگي شديد محيط زيست مي‌شود. یکی از چالش‌های اصلی پیش روی جامعه جه ...

به‌طور كلي، برنامه‌ريزي توسعه انتقال در بازار مقررات‌زدايي شده، به دو بخش تقسيم مي‌شود: سرمايه‌گذاري انتقال و برنامه‌ريزي انتقال. دو عنصر اساسي در برنامه‌ريزي انتقال، تحليل اقتصادي و تحليل قابليت اطمينان است. در اين پايان‌نامه، نحوة ارزيابي احتمالاتي قابليت اطمينان در برنامه‌ريزي توسعه انتقال مدنظر قرار گرفته است. محور اصلي مطالعات در اين پايان‌نامه، روش حل مسألة چندهدفه و نحوة تحليل قابليت اطمينان در قالب يك مدل چندهدفه مي‌باشد. براي حل مسأله بهينه‌سازي چندهدفه، از روش‌هاي M ...

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال یکی از حوزه های پر اهیمت در مطالعات سیستم قدرت می باشد که تمام بخشهای سیستم قدرت اعم از تولید و مصرف را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تجدید ساختار در صنعت برق ، تغییرات عمده ای در ساختار یکپارچه عمودی انحصاری ایجاد نموده است. هرچند وظیفه اصلی اجزای سیستم قدرت شامل تولید، انتقال و توزیع در سیستم های تجدید ساختار یافته همچنان ثابت باقی می ماند با اینحال قوانین جدید وضع شده جهت تضمین رقابت پذیری و همچنین دسترسی بدون تبعیض مصرف کنندگان ، جداسازی ها ، ...

تجدید ساختار شبکه‏های قدرت مبحث جدیدی را در بحث برنامهریزی توسعه این شبکه وارد کرده که با تفکیک بخش تولید و انتقال، باعث بروز و افزایش عدم‏قطعیت در‏ اطلاعات ورودی مسئله برنامه‏ریزی شبکه شده‏است؛ در این شرایط نیازی جدی برای ارائه مدل‏‏های برنامه‏ریزی سازگار با نیازمندی‏های جدید شبکه‏های قدرت احساس می شود. از دیدگاه بهره‌بردار و نهاد برنامه‌ریز سیستم قدرت، معیار بهینگی یک طرح توسعه ممکن است با معیار بهینگی طرح‌‏های توسعه پیشنهادی شرکت های تولید و شرکت‏های انتقال متفاوت و شاید د ...

حقیق ارزیابی سطح رقابت در یک بازار در حضور محدودیتهای شبکه از طریق یک سری شاخصهای مناسب و با ملاحظه رفتار استراتژیک تولید کنندگان می‌باشد. تمرکز نهایتاً بر روی مونیتور کردن و آشکارسازی نیروی بازار بالقوه ناشی از پرشدگی در خطوط انتقال است. پیدایش نیروی بازار مفهومی جدی و مهم در بازارهای انرژی الکتریکی امروز، می باشد. سیستمی مورد نیاز است که روند بازار را نظارت کند که البته تحقیقات و پیشنهادات زیادی در رابطه با چگونگی مواجهه با این مشکل در طول سالها، ارائه شده است. ما ایده ای ...

سیستم‌های برق شامل سه بخش می‌شوند که عبارتند از: تولید، انتقال و توزیع. تمامی این ‏بخش‌ها برای افزایش قابلیت اطمینان و بهره‌وری انرژی، نیاز به تعمیرات پیشگیرانه دارند. اغلب ‏بسته‌های برنامه‌ریزی تعمیرات، برنامه‌ریزی تعمیرات پیشگیرانه،‌ در یک پریود برنامه‌ریزی بهره‌برداری ‏یک تا دو ساله، به منظور حداقل نمودن کل هزینه بهره‌برداری، در ضمن برآوردن تقاضاهای انرژی ‏سیستم و قیود تعمیرات می‌باشند.‏ یکی از مسائلی که بهره‌برداران سیستم با آن مواجه می‌باشند، چگونگی برنامه‌ریزی برای ‏ ...

در این پایان‌نامه سعی شده است که ابتدا با آوردن مفاهیم کلی راجع به انواع روش‌های واسطه‌گری و پروتکل‌های آن دید کلی نسبت به سیستم-های واسطه ایجاد شود. سپس با بررسی رابطه‌ و نقش و کاربرد واسطه‌‌ها در شبکه‌های سلولی و شبکه‌های اقتضایی و چند ورودی‌-‌چند خروجی، اهمیت واسطه‌‌ها را بیان کنیم. در ادامه، در فصل چهارم هم مروری بر کارهای گذشته انجام شده است که با کار اصلی پایان‌نامه مرتبط بوده و در تعریف و حل مسئله‌ راه‌گشا بوده‌اند. در قسمت اصلی، یک شبکه بی‌سیم را در نظر می‌گیریم ک ...