عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از ابعاد و شکل‌های تقلب در بیمه اتومبیل، می‌توان به همکاری گروهی برای ارتکاب تقلب اشاره کرد. شرکت‌های بیمه علاقه زیادی به شناسایی گروه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری از بیمه دارند؛ چرا که این گروه‌ها بیشترین خسارت تحمیلی را برای بیمه موجب می‌شوند. در این تحقیق، بر اساس روابط بین موجودیت‌های شبکه تقلب بیمه اتومبیل، ساختار شبکه‏ اجتماعی مناسب جهت شناسایی حلقه تقلب‌های گروهی در بیمه اتومبیل ارائه شده است. شبکه‏ها عمومی‌ترین بازنمایی هر دامنه رابطه‌ای هستند که اجازه فرموله کردن پیچی ...

با گسترش روزافزون استفاده از ارتباطات و انتقال اطلاعات در بستر شبکه‌ها و اینترنت، حجم وسیعی از مبادلات تجاری و اداری، از این طریق صورت می‌پذیرد. امروزه سرویس‌های اینترنتی و تحتشبکه، به عنوان قابل‌اعتمادترین، سریع‌ترین و در دسترس‌ترین ابزارهای ارتباطی به شمار می‌روند. با توجه به اهمیت فوق العاده‌ای که شرکت‌های بزرگ بخصوص بانک ها به استفاده از چنین بسترهایی در اداره امور خود می‌دهند، جایگاه و اهمیت مقوله امنیت به وضوح مشخص است.مرکز عملیات امنیت، مرکزی با پایش ??×??? شبکه است که ...

ارتباط مستقیم (D2D) کاربران به صورت زمینه ای در شبکه های سلولی نسل چهارم (4G) می تواند بدون نیاز به طیف اضافی و با تشریک طیف سلولی بین کاربران سلولی و زوج های ارتباط مستقیم، ظرفیت شبکه را افزایش دهد. در این نوع ارتباط کاربرانی که در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، به کمک زیرساخت شبکه سلولی و با استفاده مجدد از طیف سلولی، یک پیوند مستقیم تشکیل می دهند و ترافیک خود را به جای عبور از ایستگاه پایه و شبکه سلولی، مستقیماً از این پیوند عبور می دهند. به منظور بهره برداری از این نوع ارتباط ...

در دنیای امروز رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک کشور برقرار است، بطوریکه می توان گفت تکنولوژی یکی از عوامل اساسی برای ایجاد ثروت، توانایی و دانایی کشورها بوده و وسیله ای قدرتمند در توسعه ملی تلقی می شود. بدین جهت است که در سطح بین المللی، جنگ اقتصادی، تکنولوژیکی جانشین جنگهای نظامی گردیده است. بنابراین اتخاذ استراتژیهای مناسب انتخاب، توسعه و کابردی سازی تکنولوژی در بخشهای مختلف اقتصاد کشور جزء ضروریات بازسازی و توسعه اقتصادی کش ...

هدف از این پژوهش، امکان سنجی ایجاد شبکه اطلاع رسانی برای کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران است. روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری، کلیه کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مستقر در شهر تهران می باشد. در این پژوهش وضعیت این کتابخانه ها از نظر تجهیزات، منابع، نیروی انسانی، نحوه سازماندهی منابع و بازیابی آنها و ...مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که کتابخانه های مورد بررسی از لحاظ نقاط ضعف و قدرت در سطوح مختلفی قرار دارند. ...

در این پایان‌نامه، به بررسی مسئله ارسال منابع در شبکه‌های اطلاعاتی می‌پردازیم. ابتدا به معرفی مسئله در قالب‌های سازنده شبکه‌های اطلاعاتی می‌پردازیم و بیان می‌کنیم وجود اطلاعات جانبی تنها در گره‌های گیرنده نمی‌تواند هنگام ارسال منابع مستقل رویکرد کدگذاری جداگانه را از حالت بهینه خارج کند. مسئله ارسال منبع روی کانال رله را به ارسال هم زمان سه منبع همبسته روی شبکه رله تعمیم می‌دهیم. شبکه رله, شبکه‌ای شامل یک فرستنده، چند رله و یک گیرنده است که رله‌ها نه تنها در انتقال اطلاعات فر ...

در این پایان‌نامه نظریه هماهنگی را به عنوان مسأله‌ای کلی‌تر از مسأله‌ی صرفا مخابراتی که هدف آن ارسال منابع اطلاعاتی و بازسازی فرآیندهای تصادفی در شبکه‌ای از گره‌های توزیع‌یافته است، بررسی می‌کنیم. در حقیقت، مسائل صرفا مخابراتی زیرمجموعه‌ای خاص از این دست مسائل هستند. هدف مطرح‌شده در این پایان‌نامه آن است که با حداقل مخابره‌ی اطلاعات مبادله‌شده‌ی موردنیاز بر روی یال‌های با ظرفیت محدود بین گره‌های شبکه، مجموعه‌های قابل‌حصول از توزیع‌های مشترک وظایف قابل‌انجام توسط گره‌ها را تعی ...

هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع راهنمایی شهر قم از نظر منابع، نیروی انسانی، تجهیزات، خدمات، فضا، بودجه و امکانات ماشینی به منظور امکان سنجی ایجاد شبکه اطلاع رسانی برای این کتابخانه‌ها می باشد. روش تحقیق پیمایشی توصیفی و طراحی سیستم بوده و جامعه مورد پژوهش شامل کل کتابخانه‌های آموزشگاهی شهر قم می‌باشد.گردآوری اطلاعات از طریق پریشنامه، مصاحبه و مشاهده مستقیم انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات براساس نرم افزار spss صورت گرفته است.یافته‌های تحقیق ...

شناخت و استفاده مناسب از منابع اطلاعاتی موجود، یکی از راه های افزایش سطح بهره وری، استفاده مناسب و بهینه از منابع و پیشبرد آموزش و پژوهش می باشد. در این میان شبکه ها به عنوان نوع خاصی از نظام های همکاری کتابخانه ای، جهت متمرکزسازی و توسعه برنامه ها و خدمات اشتراکی شامل استفاده از رایانه برای ارتباطات می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی جنبه های مختلف ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی در زمینه علوم دریایی می باشد، تا با استفاده از یافته های آن به ایجاد چنین شبکه ای در سطح ملی اقدام گ ...