عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از کاربردهای الگوریتم های داده کاوی ، تقسیم بندی است. با کمک داده کاوی می‌توان داده ها را به دو یا چند گروه دلخواه تقسیم کرد.دراین تحقیق هدف تقسیم‌بندی مشتریان دارنده پایانه فروش بانک ملت استان همدان به دو گروه سودآور و غیر‌سودآور است. به این منظور از سه روش مجزا استفاده شده است: قواعد انجمنی، ترکیب ماشین بردارهای پشتیبان و شبکه استنتاج عصبی-فازی و درخت تصمیم‌گیری. ابتدا ویژگی های مشتریان از طریق چک لیست جمع آوری شد و پس از آن سودآور یا غیر سود آور بودن آنها از طریق پایگ ...