عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بسته نرم‌افزاری TABNET توسط مرحوم دکتر اسدالله‌بیک و آقای مهندس حسین تقی‌پور در شرکت مهندسی مشاور آب خاک ، برای ارزیابی و انتخاب بهینه طرح شبکه‌های آبیاری تهیه شده است . بخشی از تواناییهای این نرم‌افزار عبارتست از: -1 طرح هیدرولیکی کانال در ابعاد مختلف با در نظر گرفتن عواملی نظیر حداقل و حداکثر سرعت مجاز، حداقل و حداکثر عمق خاکبرداری و خاکریزی، نسبت مناسب عرض کف ، به عمق آب ، رقوم سطح آب مورد نیاز در آبگیر مزارع، تغییرات سطح آب در قسمتهای مختلف مسیر کانال و عوامل موثر دیگر، - ...

در این مطالعه یک مدل ریاضی بر اساس حل معادله‌های پیوستگی و ممتنم و با کمک معادله مانینگ و معادله نفوذ کوستیاف تعدیل شده جهت ارزیابی، طراحی و شبیه‌سازی مراحل مختلف آبیاری جوبچه‌ای و نواری ارائه گردید. به منظور بررسی و آزمون نتایج مدل مبادرت به انجام آزمایشهای صحرایی پیشروی و پسروی در مزرعه برای دو روش آبیاری جوبچه‌ای و نواری گردید. آزمون مدل در شرایط مختلف از نظر بافت و خصوصیات نفوذپذیری خاک ، طول شیب مزرعه و همچنین جریان هادی ورودی متفاوت انجام پذیرفت . سپس نتایج محاسبات مدل ...

از مسایل عمده در برنامه‌ریزی و طراحی شبکه‌های آبیاری، تصمیم‌گیری در مورد مقادیر راندمان مصرف آب است که باید در محاسبات به کار گرفته شود. چون انتخاب راندمان مصرف آب راندمان مصرف آب برای طراحی یک شبکه آبیاری معمولا به صورت فاکتور تخمینی انجام می‌گیرد بنابراین مهندسان در انجام محاسبات خود با فرضیات غیر مطمئن مواجه هستند که برای جبران این عدم اطمینان، به کانال‌ها، ساختمان‌های هیدرولیکی و مخازن ذخیره آب ، ظرفیت زیادتر از اندازه مورد لزوم داده می شود. تعیین راندمان مصرف مصرف آب یکی ...

احداث سیستم‌های آبیاری پیچیده احتیاج به سرمایه گذاری‌های قابل ملاحظه‌ای دارد که هزینه‌های هنگفتی را بر دولت و استفاده کنندگان آن تحمیل می کند. بنابراین برای دستیابی به منافع معقول به مدیریتی جدی و کوشا در امور بهره‌برداری و نگهداری احتیاج است تا ابتدا اهداف اقتصادی-اجتماعی پروژه به دست آید، سپس منافع حاصله از پروژه به صورتی باشد که بتواند هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری را کاملا بپوشاند. طی سال‌های اخیر بدون شناخت کافی، پروژه‌هایی تهیه و اجرا گردیده که متناسب با شرایط منطقه ن ...

از آنجائیکه مسئله رسوب در شبکه آبیاری سد سفیدرود گیلان با توجه به عملیات رسوبزدائی تشدید شده است ، مطالعاتی در این باره لازم به نظر میرسد، در مطالعات از طریق نمونه‌برداری از ابتدای آبگیرها و کانالها، بررسی شرایط هیدرولیکی جریان نظیردبی، سرعت ، ضریب‌زبری، و همچنین دانه‌بندی و آزمایشهای شیمیائی انجام میشود و در پایان فصل آبیاری وضعیت کانالها از نظر رسوبگذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بر این اساس ضرایب مقاومت جریان، محاسبه پروفیل سطح آب و محاسبات مربوط به بار رسوبی و مواد ت ...
نمایه ها:

سالانه مقدار زیادی رسوب به طرف مختلف وارد شبکه های آبیاری شده که مشکلاتی را در حین بهره برداری و نگهداری بوجود می اورد . تاثیر رسوبات در شبکه های آبیاری و زایدات کشاورزی که به آن در حین انتقال آب اضافه می شود و کاربرد آن در زمینهای کشاورزی با اندازه گیری های مورد نظر قابل بررسی است . در این تحقیق قدرت حمل رسوب در کانالها ، میزان رسوب در روی شبکه ها از طریق آب ورودی و میزان رسوب موجود در آن ‏‎(TSS)‎‏ و همچنین میزان رسوب در پایان دوره بهره برداری و ترکیب شیمیایی روی رسوبات ته ...

اکثر سدهای احداث شده در کشور گرچه با صرف هزینه‌های بسیار سنگین دارای شبکه‌های آبیاری مدرن شده‌اند و راندمان انتقال در این شبکه‌ها در حد قابل قبول می‌باشد ولی عدم کنترل و دقت در توزیع و تنظیم جریان سبب کاهش راندمان توزیع و هدر رفتن سرمایه‌های زیادی گردیده است .با توجه به رشد سریع و پیچیدگی سیستمهای توزیع و کمبود روزافزون آب انجام بررسیهایی به منظور تعیین سیستمهای کنترل جریان شامل سازه‌های تنظیم‌کننده سطح آب و سازه‌های تنظیم‌کننده جریان و انتخاب یک سیستم کنترل متناسب با شرایط ف ...

داده‌های این طرح نشان می‌دهد که مقادیر سیلسیم در منابع مختلف آبی شبکه آبیاری سپیدرود تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، همچنین در طول فصل تفاوت چشمگیری ملاحظه نمی‌شود در مجموع مقدار متوسط سیلسیم در این منابع در حدود 5/5PPM می‌باشد. ...

در این طرح تحقیقاتی بازده کاربرد آب در روش‌های آبیاری سطحی تحت مدیریت زارعین در مناطق اصفهان، گلستان و خراسان تحت کشت محصولاتی نظیر گندم، جو، ذرت ، هویج و ... مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است . نتایج نشان می‌دهند که متوسط بازده کاربرد آب آبیاری در اکثر مزارع تحت مالعه نسبت به میانگین ارقام گزارش شده برای کشور (37 درصد) بیشتر بوده و مقادیر آن بسته به مدیریت زارع، روش آبیاری، نوع محصول و ... متغیر ست . از میان 21 مزرعه مورد مطالعه حداقل بازده کاربرد آب مربوط به مزارع گندم ک ...