عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1- مرور ادبیات فنی در بحث مدلسازی هیدرولیکی 2- مرور ادبیات فنی در بحث بهینه سازی شبکه های آبرسانی 3- مرور ادبیات فنی در بحث قابلیت اطمینان شبکه های ابرسانی 4- ارائه متدلژی مدل هیدرولیکی 5- ارائه متدلژی بهینه سازی 6- تهیه مدل هیدرولیکی تحلیل شبکه با در نظر گرفتن رابطه دبی- فشار 7- تهیه مدل بهینه سازی شبکه با استفاده از مدل ریاضی فوق 8- حل مثالهای نمونه 9- نتیجه گیری. ...

سیستم‌های خدماتی در جامعه شهری که کارکرد آنها بر روی یکدیگر اثر متقابل دارد و زندگی شهری به‌ آنها وابسته است را می‌توان شریان‌های حیاتی نامید بطوریکه عملکرد بد آنها باعث عملکرد بد فعالیت‌های شهر می‌شود و حیات جامعه شهری به خدمت‌رسانی این شبکه‌ها وابسته است. شبکه‌های آبرسانی یکی از اعضاء حساس و حیاتی خانواده بزرگ شریان‌های حیاتی هستند. در طی زلزله‌های گذشته خسارت‌های زیادی در این شبکه‌ها مشاهده شده است، که درنتیجه این صدمات، آسیب‌های زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم متوجه ساکنی ...

در این پروژه، وضعیت آلودگی میکربی شبکه های آبرسانی 52 روستای شهرستان شبستر از توابع استان آذربایجان شرقی، علل آلودگی و ارتباط آلودگی میکربی با بروز بیماریهای مرتبط با آب آلوده در آن روستاها مورد بررسی قرار گرفته است.از آنجا که آلودگی میکربی آب روستاها از معضلات بهداشتی و زیست محیطی بویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد، و تامین آب سالم یکی از شاخصهای توسعه محسوب می گردد، در این پروژه سعی گردیده ضمن بررس وضعیت شبکه های آبرسانی روستاهای مورد مطالعه از نظر منابع تامین کننده، مخا ...

آب آشامیدنی یکی از نیازهای اساسی بشر است که تامین آن مستلزم احداث شبکه های آبرسانی جدید و گسترش و بازسازی شبکه های موجود است اجرای شبکه ها همواره با هزینه بسیار بالا همراه است که تجهیزات و لوله ها بخش مهمی از آن هزینه ها را شامل می شود . هر گونه صرفه حویی در این زمینه به صرفه جویی کلان در سطح ملی منجر خواهد شد . طراحی با سعی و خطا هرگز به طرح بهینه منجر نخواهد شد و لذا استفاده از نرم افزارهای طراحی بهینه امری ضروری بنظر میرسد . روش های بهینه سازی متفاوتی امروز دراین زمینه کار ...

طراحی بهینه شبکه های آبرسانی در دو سطح می تواند مطرح باشد . در سطح اول با منظور کردن جانمایی معلوم شبکه، قطر بهینه لوله های شبکه تعین می شود . استفاده از این روش امروزه معمول و متداول بوده و تحقیقات زیادی بر روی آن صورت گرفته است . در سطح دوم جانمایی شبکه (مسیر لوله هل) به همراه قطر لوله ها جهت حداقل کردن هزینه های شبکه تعیین می شود . تجربه نشان داده که صرفه جوئی های حاصل از بهینه سازی جانمایی بسیار بیشتر از سطح اول است . ...

در این مقاله روشی برای طراحی بهینه جانمایی و قطر لوله های شبکه های آبرسانی با اطمینان پذیری معلوم ارائه شده است . روش مورد نظر بر اساس مفهوم مهندسی اطمینان پذیری استوار شده است که در آن تعداد مسیرهای مستقل از گره های مخزن به گره های شبکه نمایشگر اطمینان پذیری شبکه فرض می شود . روش مورد نظر روشی تکراری است که با شروع از جانمایی حداکثر شبکه ، در هر تکرار امکان حذف یکی از لوله های شبکه را در تکرار بعد فراهم می کند. ...

یافتن موقعیت نشت در شبکه های توزیع یکی از مسائل و دغدغه های مهم کاربران و سازمان های مربوطه می باشد. این مسئله برای کشورهایی مثل ایران که جزء کشورهای کم آب و خشک جهان محسوب می شوند از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مرتبه نخست باید موقعیت نشت مشخص شود تا با انجام عملیات به موقع از هدرروی آب جلوگیری شود. لذا تاکنون روش هایی جهت تشخیص موقعیت نشت ارائه شده است که مستلزم برداشت های زیاد هیدرولیکی و یا بررسی نقطه ای شبکه آبرسانی می باشند. در این پایان نامه، روش جدیدی جهت تشخیص موقعی ...

در این تحقیق روشی برای ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های آبرسانی از نقطه نظر پارامترهای فشار و تغییرات فشار در گره ها و سرعت در لوله ها ارائه شده است. چارچوب روش پیشنهادی از دو مرحله تشکیل شده است که مرحله اول به شبیه سازی و تحلیل هیدرولیکی شبکه های اختصاص دارد. در این مرحله از روش تحلیل مبتنی بر فشار که در ادبیات فنی به ‏‎(Head Driven Simulation Method) HDSM‎‏ مشهور است، استفاده شده است. در روش تحلیل مبتنی بر فشار برخلاف روشهای رایج دبی خروجی از گروه ها مستقل از فشار نبوده ...

خوردگی ورسوب گذاری ازشاخصهای مهم درارزیابی کیفیت آب است ایجادخوردگی و رسوب گذاری صنعت تصفیه و انتقال آب رابامشکل مواجه می کند همچنین خوردگی باعث ورود اجزا جانبی به آب آشامیدنی وب روز الودگی آب و کاهش عمرلوله ها و اتصالات میشود هدف ازاین مطالعه بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرشوشتر و تعیین پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری شبکه آبرسانی این شهر می باشد دراین مطالعه جهت پارامترهای موثردرپتاسنیل خوردگی و رسوب گذاری ازنقاط مختلف شبکه توزیع و درفاصله زمانی 6ماه که درفصل های پاییز وزمستان صورت ...