عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدل‌سازی یکی از روش‌های غیر مستقیم مطالعه منابع آب‌های زیرزمینی است که به علت کارایی بالا و هزینه کمتر نسبت به روش‌های دیگر در حال حاضر توجه زیادی را به خود جذب نموده است. مطالعه حاضر با استفاده ازنسخه‌های مادفلویPMWIN 5.3 و PMWINPro صورت گرفته است. منطقه مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی دز بوده که در دشت دزفول اندیمشک واقع است.داده‌های پایشی آب‌های زیرزمینی، لیتولوژیکی، پارامترهای هیدروژئولوژیکی و داده‌های بارندگی در مدل مورد استفاده قرار گرفتند مدل دشت دزفول اندیمشک به رو ...

با توجه به شرایط آب و هوایی و محیطی مناطق مختلف ایران و مساعد بودن زمین های زراعی، رشد و توسعه صنعت کشاورزی باید از الویت های اصلی دولت ها باشد. در این راستا نحوه آبیاری و زهکشی از معیار های اولیه توسعه این بخش خواهد بود. یکی از راه های صحیح آبیاری و زهکشی، پوشش بتنی کانال های آبرسانی می باشد که برای نگهداری آن در دراز مدت، شناسایی اثرات مواد شیمیایی موجود در آب و خاک بر مقاومت و دوام بتن ضروریست. امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی مشخص شده است که تنها توجه به مقاوت فشاری به عن ...

محدودیت منابع آب و خاک و ضعف عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دنیا ضرورت بهبود بهره‌وری و ارتقای عملکرد شبکه‌ها را ایجاب می‌کند. بر اساس معیارهای جهانی یکی از شاخص‌های توسعه‌ کشاورزی ساخت، نوسازی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی است. ارزیابی وضعیت موجود سیستم‌های آبیاری نشان داده است که عملکرد اغلب آنها بعلت نقائص مختلف در طراحی و اجرا، عدم نگهداری و بهره‌برداری مناسب و فقدان مدیریت مطلوب، پایین‌تر از حد مورد انتظار می‌باشد. با توجه به اینکه ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی سرما ...

محدود بودن منابع آبی کشورمان و همچنین افزایش روزانه مصرف آب، استفاده بهینه از منابع آب را امری ضروری می‌سازد. شبکه‌های آبیاری و زهکشی به عنوان یکی از مصرف کنندگان آب در بخش کشاورزی می‌باشند که بهبود عملکردشان در این شرایط امری ضروری می‌نماید. برای بهبود عملکرد شبکه، گام نخست ارزیابی آن می‌باشد. این پژوهش در شبکه آبیاری و زهکشی گلستان واقع در 110 کیلو‌متری گرگان و در محدوده‌ی شهر گنبد کاووس انجام پذیرفت. به دلیل حجم بالای داده‌های مورد نیاز برای ارزیابی شبکه‌ها و ضرورت انجام ...

زهکشی در کشاورزی اهمیت بالایی دارد و بدون زهکشی کشاورزی پایدار ممکن نیست. در صورتی که اراضی کشاورزی به صورت طبیعی زهکشی نشوند ایجاد زهکشی مصنوعی از الزامات کشاورزی می‎باشد. حفر کانال‎های زهکشی یکی از روش‎های مرسوم به منظور زهکشی مصنوعی می‎باشد. بررسی روابط جریان آب به سمت کانال‎های زهکشی از جمله مسائل مورد علاقه محققان فن زهکشی است. در این پایان‌نامه به مطالعه جریان آب به کانال‎های زهکشی که به صورت موازی با یکدیگر در خاک حفر شده‎اند پرداخته شده است؛ این کانال‎ها با مقاطع مستط ...

در راستای توسعه ی منابع آب، اقدامات زیادی جهت کنترل و انتقال آب انجام گرفته است، در حالی که اقدامات کافی جهت توزیع اصولی آب در مزرعه به دلیل عدم اجرای کامل شبکه های توزیع، صورت نگرفته است. یکی از راه های ارتقای بهره‌وری در این رابطه، اجرای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی است. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی سازه های موثر بر مشارکت بهره برداران در توسعه ی شبکه های فرعی آبیاری در حوزه ی رودخانه ی بوژان شهرستان نیشابور پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی بود که در اجرای ...

عملکرد ضعیف شبکه‌های آبیاری باعث پایین آمدن راندمان‌های انتقال و توزیع و در نتیجه هدر رفتن آب و مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی می‌گردد. سازه‌های کنترل و تنظیم سطح آب در مسیر کانال‌های آبیاری و زهکشی، می‌توانند تأثیر بسزایی در بالا بردن راندمان و کاهش مصرف آب داشته باشند. از این رو در این تحقیق برای تحلیل عملکرد کانال اصلی(درجه 1) شیب‌آب دشت سیستان که طبق نظرات بهره‌برداران و تحقیقات بعمل‌آمده از سازمان آب منطقه‌ای سیستان و بر ‌اساس بازدیدهای میدانی، مشکلاتی به لحاظ عملکرد، ...

در تحقیق حاضر برای تخصیص بهینه آب در طول فصل زراعی در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی‌چای ابتدا به بررسی وضعیت منابع آب موجود اعم از آب موجود در مخزن سد علویان، سفره‌های آب زیرزمینی، بارندگی موثر، آب برگشتی از شهر مراغه و آورد رودخانه ورجو‌چای پرداخته شد. برای پیش‌بینی آورد رودخانه صوفی‌چای و اسفستانج از شبکه عصبی در محیط نرم‌افزار MATLAB استفاده شد و در ادامه نیاز‌های موجود در محدوده طرح که شامل نیاز شرب و صنایع شهر مراغه، نیاز‌های زیست محیطی و نیاز آبی محصولات کشاورزی در شبکه آبیا ...

در این تحقیق اثر پارامترهای مهم در طراحی شبکه های‌ زهکشی شهری مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور بخشی از شبکه زهکشی کرمانشاه که شامل دو شهرک عسگریه و کرناچی می باشد با نرم افزار SEWER GEMS تحلیل و بررسی گردید. با تحلیل شرایط موجود شبکه نقاط مشکل‌ساز آن مشخص و در مورد علت آن نیز بحث گردیده است. در مرحله بعد با اصلاح شیب که یکی از مشکلات اصلی شبکه بود، شبکه شبیه سازی شد. با شناسایی عوامل اثر گذار مانند قطر لوله ها در نقاط مختلف، شیب خط لوله ها، لحاظ کردن افت در منهول‌ها و و ...