عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با هدف مقایسه متغیّرهای فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی کارمندان فعّال و غیر فعّال با دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی به روش میدانی اجرا شد. تحقیق از نوع علّی پس از وقوع بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارمندان و دبیران مرد سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بودند که در سال 89 بر اساس آخرین آمار وزارت آموزش و پرورش 45766 نفر اعلام شده است.حجم نمونه در دسترس 1143 نفراز کلیه کارمندان دفتری و دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان شبستر بود. 4 گروه 15 نفری از بین کار ...

شوراهای حل‌اختلاف روستایی یکی از نهادهای محلی و مردمی است که بعد از انقلاب اسلامی(سال 1381)، با هدف حل و فصل اختلافات روستاییان در بیرون از محیط دادگاه و از طریق روش کدخدا منشی و هم‌چنین در جهت جذب مشارکت مردمی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی، در عرصه مدیریتی و قضایی روستاها ظاهر شدند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عملکرد شورای حل‌اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی روستاهای شهرستان شبستر برای پاسخگویی به این سوال که موفقیت شورای حل‌اختلاف در تعالی مدیریت توسعه روستایی شهرستان شبست ...

در چند دهه اخیر، به علت ظهور و افزایش پدیده مصرف گرائی در کشورهای در حال توسعه، به میزان قابل توجهی برحجم زباله های شهری افزوده شده است. شهرستان شبستر، یکی از شهرهای بزرگ واقع در شمالغرب تبریز، با وجود پیشرفتهای مهم، هنوز به سیستمی سازمان یافته جهت دفن زباله‌های شهری مجهز نشده است. اغلب موارد، زباله های تولید شده در نزدیک شهر سوزانده می‌شود که به علت نزدیکی به شهر وقرار گرفتن محل دفن زباله در مسیر باد غالب شهر بوی نامطبوع آن به شهرآورده می‌شود که چنین فرایندی می تواند باعث ای ...

از جمله اقداماتی که در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه برای تحقق توسعه پایدار و کاستن از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت می‌گیرد اجرای برنامه‌های توسعه گردشگری در سطوح محلی، ملّی و بین‌المللی است. گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و در عین حال از پاک‌ترین صنایع عصر حاضر به شمار می‌رود که توجه ویژه دولت‌ها و کشورهای جهان را به خود جلب نموده است. افزون بر این، برنامه-ریزی توسعه پایدار گردشگری گزینه شاخص بخش گردشگری می ...

یکی از موانع توسعه در سطح ملی عدم تعادل مناطق و نواحی کشور است.لذا لازمه توسعه متعادل و همه جانبه برنامه ریزی منطقه ای و سعی در رفع این نابرابری ها می باشد.شناخت وضعیت موجود اولین گام برنامه ریزی به شمار می رود.پژوهش حاضر با عنایت به سه گام برنامه ریزی (شناخت- تحلیل- طرح) در راستای شناخت وضعیت شهرستان های استان آذربایجان شرقی و تعیین جایگاه شهرستان شیستر در استان با استفاده از 46 شاخص اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی و با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی به رتبه بندی شهرستان ها ...

ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت دنیا، تنها 0/36درصد منابع آب تجدید‌شونده دنیا را در اختیار دارد. این منابع از توزیع زمانی و مکانی نامناسبی نیز برخوردار است. بنابراین ضرورت بهره‌برداری اصولی و مدیریتی از منابع آب زیرزمینی به خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک روشن است. در منطقه شبستر نیز که اقلیم نیمه‌خشک دارد و %90 آب موجود در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، این ضرورت وجود دارد. در این راستا طراحی و ساخت سدهای زیرزمینی به عنوان راهکار مدیریتی، گام مهمی در استحصال آب، احیاء و توسعه منابع ...

دانستن روند تغییرات منابع آب در هر منطقه در نحوه استفاده بهینه از آن اهمیت فراوانی دارد. در این مطالعه روند تغییرات آب زیرزمینی و بارش دشت شبستر‌-‌صوفیان در دو مقیاس ماهانه و سالانه ارزیابی شدند. برای این منظور از اطلاعات 29 حلقه چاه پیزومتری استفاده شد. برای بررسی روند تغییرات بارش دشت مذکور از داده‌های 6 ایستگاه باران‌سنجی در دوره آماری 1389-1373 استفاده شد. به منظور بررسی روند از آزمون مان‌-‌کندال پس از حذف اثر ضریب خودهمبستگی معنی‌دار مرتبه اول استفاده شد. شیب خط روند متغ ...

دوزبانگی در بیشتر کشورهای جهان پدیده‌ای کاملاً رایج است و این امر دلیل روشنی بر اهمیت مطالعه افراد دوزبانه است. در پژوهش حاضر، مهارت قصه‌گویی 60 دانش‌‌آموز آذری-فارسی‌زبان شهر شبستر در دو زبان اول و دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای گردآوری داده‌ها از آزمودنی‌ها خواسته شد تا به بازگویی اثری موسوم به «داستان قورباغه» که یکی از ابزارهای بسیار رایج در تشخیص مهارت قصه‌گویی است، بپردازند. این اثر توسط مرسر مه‌یر پدید آمده و متشکل از 24 تصویر بدون نوشته می‌باشد. داده‌های گردآوری‌شد ...

پیش‌بینی تراز آب و شوری در مدیریت منابع آب زیرزمینی در سفره‌های ساحلی، بالاخص در مناطق خشک و نیمه‌خشک مانند کشور ایران اهمیت بسیار زیادی دارد و برنامه‌ریزی مناسب به منظور بهره‌برداری مطمئن از این منابع مستلزم وجود ابزار توانمند جهت پیش‌بینی پارامترهای فوق‌الذکر می‌باشد. در این رساله با توجه به توانایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدل‌سازی سیستم‌های پیچیده، توأم با قابلیت علم زمین آمار در مدل‌سازی داده‌های مکانی، یک مدل تجربی ترکیبی به منظور پیش‌بینی زمانی و مکانی تراز آب زیرزمین ...