عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 138

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی ویژگی های نقاشی دانش آموزان قربانی قلدری و عادی پایه ی پنجم ابتدایی انجام شد. جامعه موردنظر در این پژوهش کلیه ی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان گتوند واقع در استان خوزستان است. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. روش نمونه گیری در این پژوهش، خوشه ای چند مرحله ای است به این صورت که ابتدا از بین 10 مدرسه، 6 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس از هر مدرسه یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از هر کلاس 13- 14 نفر دانش آموز به صورت تصادفی ...

هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس هوشمند با مدارس عادی بود. طرح این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس شهر تهران بودند. نمونه های این پژوهش از 62 دانش آموز مدارس هوشمند و 62 دانش آموز مدارس عادی تشکیل شده بود. روش نمونه گیری ای که برای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، نمونه گیری هدفمند بود که دلیل آن هم این بود که سعی بر آن بود که نمونه های انتخاب ...

پژوهش حاضر پژوهشی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون است که آموزش مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی را روی رضایت زناشویی بررسی می کند. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر قدس می باشد. گروه نمونه تعداد سی نفر از مادران با رضایت زناشویی پایین بودند که با روش نمونه گیری در دسترس از یک مدرسه انتخاب شده و به روش تصادفی ساده در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش به مدت 8 جلسه، تحت آموزش به روش بهبود کیفیت زندگی قرار گرفتند و روی گروه کنترل ...

این پژوهش در رابطه با بررسی علل ضعف خطّ تحریری در دانش آموزان دوره ابتداییِ شهرستان بروجرد انجام پذیرفته است. نمونۀ مورد بررسی 9 کلاس دانش آموزان دوره ابتدایی(سال تحصیلی 1388- 1389 ) با جمعیّتی بالغ بر 237 نفر(از جامعه اي در حدود 20000 دانش‌آموز) بود. ازاین تعداد 80 نفر کلاس اوّل ، 77 نفر کلاس دوّم و 80 نفر هم کلاس سوّم بودند. برای انتخاب معلّمان از روش نمونه گیری هدفمند ، و برای انتخاب دانش آموزان از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. برای این کار سه پایۀ تحصیلی اوّل، ...

موضوع این پژوهش به منظور بررسی ارزشیابی فعالتی های یاددهی- یادگیری درس هنر و تأثیر ویژگی های معلمان در آن، در بین دانش آموزان ابتدایی پایه ی پنجم شهرستان سرپل زهاب در سال تحصیلی 89-90 می باشد. سوال کلی پژوهش تعیین میزان ارزشیابی فعالیت های هنری داشن آموزان می باشد که به صورت ویژه به تحلیل عواملی همچون تربیت شنوایی، عملکرد دانش آموزان در زمینه نقاشی و کاردستی، بیان و توانمندی در قصه گویی و اجرای برنامه های نمایشی در کلاس مورد کنترل قرار می گیرد. در این باره میزان تاثیر ویژگی ه ...

کودک اساس انتخاب شغل را از بدو تولد پایه گذاری می کند، و با انتخاب های بسیاری که با صرف نیرو، توسعه استعدادها و بروز علایق و رغبت های خویش می کند به حیات شغلی خویش فرم و شکل می دهد. انتخاب خاص در ابتدای کار و شغل یکی از انتخاب هاست ، گر چه ممکن است مهم ترین آنها باشد، اما از نظر فرایند کلی تکوین و سیر انتخاب شغلی ، باید روشن شود که این فرایند نمی تواند، و نباید در هیچ موقع خاصی تحمیل گردد.جریان انتخاب شغلی، نظیر سایر جریان ها فرایندی فردی است و در افراد مختلف به درجات متف ...

تعليم و تربيت دوره ي پيش از دبستان و آموزش رسمي در زمان ما اهمّيّتي ديگر يافته است و پژوهش هاي بسياري در اين زمينه انجام گرفته است .در همين راستا، اين پژوهش به منظور بررسي تأثيرآموزش و پرورش پيش دبستاني بر يادگيري زبان فارسي دانش آموزان پايه ي اوّل ابتدايي شهرستان سروآباد كردستان انجام گرفته است . فرضيه هاي تحقيق عبارتند از : 1ـ بين يادگيري زبان فارسي دانش آموزاني كه از آموزش و پرورش پيش دبستاني برخوردار بوده اند و گروهي كه اين دوره را تجربه نكرده اند ، تفاوت وجود دارد . 2 ...

پس از گفتار، خواندن از اساسی ترين وسايل انتقال اطلاعات و نيز پايه ياد گيری ساير علوم است . مشکلات خواندن، مهمترين عامل عدم موفقيت در مدرسه دانسته شده و در واقع ساده ترين نشانه اي است که با کمک آن مي توان شکست کودک را در بسياري از زمينه هاي تحصيلي پيش بيني کرد . عملکرد خواندن مستلزم در هم آميختن دو فرآيند پايه و اساسي است که عبارتند از : رمز گرداني شکل نوشتاري گفتار و درک پيامي که از طريق شکل نوشتاري ارائه می شود . در پژوهش حاضر تلاش شده است تا توانايي دانش آموزان پايه چهار ...

بهداشت دهان و دندان يکي از مهم ترين شاخه هاي بهداشت عمومي به شمار مي رود. توجه به اين مقوله يکي از برنامه هاي سازمان بهداشت جهاني در حوزه پيشگيري از بيمار يهاي مزمن و ارتقاي سلامت مي باشد. از طرف ديگر ، دانش آموزان گروههاي سني پايين به دليل اهميت خود در برنامه هاي بهداشت دهان ودندان ، مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند . تحقيق حاضر با هدف تعيين آگاهي ، نگرش وعملكرد دانش آموزان چهارم ابتدايي شهر تهران در مورد بهداشت دهان ودندان در سال تحصيلي 92-1391انجام شد . مطالعه حاضرپژوهش م ...