عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زنان در شاهنامه، حضور گسترده‌ای دارند و نقش آن‌ها را در داستان‌‌های شاهنامه، نمی‌توان نادیده انگاشت. زنان، تقریباً در همه‌ی داستان‌های شاهنامه، یا به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم حضور دارند. این حضور با توجّه به عملکرد آنها، در دوره‌ی پهلوانی شاهنامه بارزتر است. آن‌ها گاهی تا جایی پیشرفت می‌کنند که مسائل مهم مملکتی را برعهده می‌گیرند و به خوبی از عهده‌ی اداره‌ی کشور بر می‌آیند و این نشان از ارج و قربی است که فردوسی برای زنان قائل شده است. موضوع این پژوهش، مقایسه‌ی زنان ایرانی و ...

شاید بتوان شاهنامه را بزرگترین سند ملی،حماسی و هویت فرهنگی سرزمین کهنسال ایران از دوران تاریک و راز آلود عهد اساطیر دانست که گونه های متفاوتی از مظاهر زندگی و اندیشه ی قوم ایرانی در طی چند هزاره در آن پدیدار است. یکی از نمود های بارز آن تصور دخالت عالم کیهانی و اختران در زندگی و سرنوشت انسان به خصوص شاهان و قهرمانان است . شاهنامه از متون پهلوی عصر ساسانی متاثر است. این متون که در شرح اندیشه های ادیان باستانی ایران مانند آیین های مهری ، زروانی ، زرتشتی واسلام وتمدنهای کهن در ت ...

فردوسی، شاعر حماسه سرای بزرگ جهان و شاهکار بی مانندش شاهنامه از دیرباز مورد توجه و پژوهش پژوهندگان قرار گرفته است. با آنکه درحوزه شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی کارهای ارزنده ی بسیاری صورت گرفته ،اما در حوزه ی بلاغت جای پژوهش های بایسته خالی است. این پژوهش به بررسی اطناب و ایجاز با تاکید بر بخش پهلوانی شاهنامه پرداخته است.برای این منظور منابع متعددی از کتب معانی بررسی گردید و ضمن نشان دادن اختلاف آرای نویسندگان، نظرات آنها نیز نقد و بررسی شد. در بخش ایجاز علاوه بر بیان انواع ای ...

نظام‌های سیاسی شاهنشاهی که براساس خودکامگی اداره می‌شود، حاکی از ظلم و ستم و بیداد در میان سرزمین ها و اقوام است. حکومت این نظام ها براساس استبداد مطلقه است. شاهنامه به انتقاد این نظام‌ها می‌پردازد و عمق فاجعه را در امور داخلی و خارجی آنها به نمایش می‌گذارد. حکومت های فریدون و کیخسرو که نهایتاً به حکومت‌های ضحاک و گشتاسب می گراید، حاکی از نوع نظام سیاسی یکسان است. بنابراین، با وجود حاکمانِ مختلف، نتیجه همسان خواهد بود. در این پروژه از نگاه «ماکس وبر» و «فوکو» مبحث قدرت در شاه ...

چکیده شاهنامه فردوسی، اثر بی نظیر و عظیم فردوسی، سرشار از مسائل و موضوعات اجتماعی، حماسی، فرهنگی و تاریخی می باشد و مطالعه هر گوشه از آن، بیانگر موضوعات جامعه شناسی فراوانی از جمله اجتماعات انسانی و روابط و تعامل آن ها با یکدیگر می باشد. فردوسی در راه خدمت به فرهنگ جامعه و تعالی آن، مباحث و موضوعات جامعه شناسی فراوانی را در شاهنامه مورد توجّه قرار داده است. حماسه هشت سال دفاع مقدّس، از افتخارات بزرگ و بی نظیر ایران اسلامی می باشد که مسائل جامعه شناسی ارزشمندی در آن موج می زن ...
نمایه ها:

این پژوهش، دو متن مادر، یعنی اوستا و شاهنامه را که از نظر حضور شخصیّت‌ها با هم شباهت دارند، مورد بحث تطبیقی قرار داده است. در این بررسی تطبیقی، شخصیّت‌های اسطوره‌ای اوستا، در مقایسه با شاهنامه‌ی حکیم فردوسی، بررسی و تحلیل شده است. پژوهشگر در این بررسی و تحلیل، ناهمانندی‌ها و همانندی‌های روایت‌ها را با هم سنجیده و میزان، نوع تحوّل و دگردیسی شخصیّت‌ها را توضیح داده و توصیف کرده است. در همین راستا، پژوهشگر بر آن بوده است که با ارائه‌ی نمونه‌هایی از دو متن اوستا و شاهنامه، مخاطب ...

منظومه‌های حماسی و پهلوانی‌ کُردی که اغلب زیر نام شاهنامه‌ی کُردی شناخته شده‌اند، منظومه‌هایی هستند که ریشه در اسطوره داشته و دربردارند‌ه‌ی باورها و پنداشته‌های جمعی ملّت کُرد از بن تاریخ تاکنون می‌باشند. پایان‌نامه‌ی حاضر سعی در مقایسه‌ی شاهنامه‌ی فردوسی و شاهنامه‌ی کُردی (تولّد جهانگیر و جنگ‌نامه‌ی ایران و تورانیان) از نظر محتوا دارد و گاه در حد مجال و توان به مقایسه‌ی جنبه‌های زبانی و ادبی نیز پرداخته است. روش تحقيق در این پایان‌نامه کتابخانه‌ای بوده و مطالب آن با تهیه‌ی ...

خاقانی از نظر پشتوانه های فرهنگی از برجستگان تاریخ شعر پارسی است، بر این اساس و به سبب اهمیت شاهنامه فردوسی در غنای فرهنگی- ادبی متون پس از خود ونیز چند دلیل و انگیزه دیگر، آثار خاقانی از تلمیحات متنوع شاهنامه ای آکنده است. در این میان، اشاراتی وجود دارد که آنها را می توان ((ظرایف و نوادر تلمیحات)) نامید و در دو دسته قابل بررسی است: نخست تلمیحاتی که ماخذ داستانی آنها معلوم است و دیگر اشاره هایی که امروز منبعشان شناخته نیست و اصطلاحاَ ((تلمیحات سرگردان)) است. خاقانی از تلمیحا ...

این پایان‌نامه دارای سه بخش کلی، شامل باورها، آیین‌ها و اندرزها می باشد و در آن تلاش شده میان تعداد معینی از باورها، آیین و اندرزهای متون مزدایی و شاهنامه فردوسی مقایسه‌ا‌ی تطبیقی انجام گیرد. بخش باورها شامل چهار فصل در موضوعات خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و فرجام شناسی است. در فصل خداشناسی از خداوند، دوبن‌گرایی، نگرشی بر دین بهی و ادیان دیگر سخن گفته شده است. در قسمت خداوند از ذات خداوند، رابطه‌ی مردم با او و رابطه‌ی او با آفرینش، در دوبن‌گرایی از رابطه‌ی دو بن ...