عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 280

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده شاهنامه‌ی فردوسی به عنوان یک شاهکار ادبی، سرشار از رموز و نکته‌های ادبیست که هر یک را باید با دید مخصوص به خود بررسی نمود. تصویر در شاهنامه فردوسی یکی از این نکته‌هاست و این زمانی آشکار می‌شود که این کتاب گرانقدر از این دیدگاه مورد تحلیل قرار گیرد . درپژوهش حاضر با موضوع " تجلّی تصویر در آیینه‌ی شاهنامه‌ " به بررسی تصاویر شعری این اثر ، عوامل تصویرسازی ،انواع تصویر ، وصف وگونه‌های آن ،کاربرد رنگ ، جنگ‌افزارها و عناصر طبیعی پرداخته شده است. این پژوهش در سه فص ...

یکی از زمینه‌های اصلی هر حماسه‌ای ، داستانی یا روایی بودن آن است . حماسه ملی ما نیز به عنوان اثری حماسی، جنبه داستانی خود را حفظ کرده است و فردوسی به‌خوبی توانسته با بهره گیری از عناصر داستانی، شاهنامه را به مجموعه‌ای منسجم و یکپارچه از داستان‌ها بدل کند. یکی از این عناصر، عنصر« کشمکش» است . کشمکش از عناصر اساسی پیرنگ و از تضاد و تعارض شخصیت‌ ونیروها با یکدیگربه وجود می‌آید و باعث ایجادپیچیدگی و به تبع آن گره افکنی و سوق دادن داستان به بحران و تعلیق و نقطه اوج می شود و در حق ...

بشر در تاریخ زندگانی خود همواره با دو مفهوم رنج وآگاهی آشنا بوده و این دو مفهوم بیشتر مواقع لازم و ملزوم همدیگر بوده اند.معمولاَ انسان ها با تحمل رنج وسختی به آگاهی رسیده وگاهی بابرخورداری ازآگاهی دچاررنج وگرفتاری شده اند. این پدیده در ابعاد مختلف زندگی از جنبه های فلسفی، روانشناختی، عرفان و اسطوره شناختی انعکاس داشته است. در این پایان‌نامه چیستی، نوع و نسبت میان رنج وآگاهی را در شاهنامه فردوسی تحلیل و بررسی کرده ا یم و نشان داده ایم که فردوسی در بیان مستقیم خود یا در چارچوب ...

درحماسه ملی ایران به مناسبت‏های گوناگون نام اشخاص بسیاری آمده است. میزان حضور افراد در داستان‏های شاهنامه گاه کوتاه و اندک وگاه بلند و بسیار است؛ اما برای مطالعه زندگانی یک یا چند شخصیت از میان این حجم انبوه هیچ منبع مدون و طبقه‏بندی شده‏ای وجود ندارد تا پژوهشگر بدون جست‏وجوی بخش‏های بسیاری از این مجموعه عظیم و مطالعه تک تک ابیات آن بتواند به آسانی به اطلاعاتی که نیاز دارد دسترسی پیدا کند. جست‏وجوی علاقه‏مندان به شاهنامه گاه مربوط به حادثه‏ای واحد از زندگانی شخصیتی است که حضو ...

شاید بتوان شاهنامه را بزرگترین سند ملی،حماسی و هویت فرهنگی سرزمین کهنسال ایران از دوران تاریک و راز آلود عهد اساطیر دانست که گونه های متفاوتی از مظاهر زندگی و اندیشه ی قوم ایرانی در طی چند هزاره در آن پدیدار است. یکی از نمود های بارز آن تصور دخالت عالم کیهانی و اختران در زندگی و سرنوشت انسان به خصوص شاهان و قهرمانان است . شاهنامه از متون پهلوی عصر ساسانی متاثر است. این متون که در شرح اندیشه های ادیان باستانی ایران مانند آیین های مهری ، زروانی ، زرتشتی واسلام وتمدنهای کهن در ت ...

فردوسی، شاعر حماسه سرای بزرگ جهان و شاهکار بی مانندش شاهنامه از دیرباز مورد توجه و پژوهش پژوهندگان قرار گرفته است. با آنکه درحوزه شاهنامه پژوهی و فردوسی شناسی کارهای ارزنده ی بسیاری صورت گرفته ،اما در حوزه ی بلاغت جای پژوهش های بایسته خالی است. این پژوهش به بررسی اطناب و ایجاز با تاکید بر بخش پهلوانی شاهنامه پرداخته است.برای این منظور منابع متعددی از کتب معانی بررسی گردید و ضمن نشان دادن اختلاف آرای نویسندگان، نظرات آنها نیز نقد و بررسی شد. در بخش ایجاز علاوه بر بیان انواع ای ...

روییدنی ها همواره سهم بزرگی در ابعاد گوناگون حیات بشری داشته اند؛که از جمله ی آن ها تجلّی تصاویر نباتی در ادبیات ملل بوده است. از آن جا که ادبیات فارسی نیز از این تأثیر به دور نمانده است در این پژوهش به بررسی جایگاه روییدنی ها در یکی از بزرگ ترین آثار ادب فارسی،شاهنامه ی فردوسی،پرداخته ایم. این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اوّل به کلّیاتی درباره ی پژوهش اختصاص یافته است. فصل دوم؛ مقدمات نظری تحقیق را در بر گرفته،پیشینه ی رستنی ها را در اقوام و ادیان از جهات گوناگون ب ...

شاهنامۀ فردوسی به سبب وجود هم‌زمان عناصر و نشانه‌هایی از اساطیر، آیین‌ها و ایدئولوژی‌های گوناگون در آن، محلّ تلاقی و تداخل نظام‌های نشانه‌شناختی و گفتمان‌های متعدّد است. از بین این گفتمان‌ها، حضور دو گفتمان مهری و زردشتی در شاهنامه چشمگیر و قابل توجّه است؛ در واقع اهمّیّت این دو ایدئولوژی در ایران باستان و شکل‌گیری بسیاری از زمینه‌ها و وقایع ایرانِ پسازردشتی در بستر روابط این دو آیین از یک‌سو و اشتمال شاهنامه بر ویژگی‌ها و عناصر نظام فکری، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جام ...
نمایه ها:
تعامل | 
تقابل | 

غم و شادی یکی از مباحث روان‌شناسی شاهنامه می‌باشد که تاکنون هیچ اثری به طور مستقل به آن نپرداخته است. در این تحقیق غم و شادی در شاهنامه فردوسی از دیدگاه روان‌شناسانه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث ارائه شده در 5 فصل تنظیم گردیده که سرفصل آن‌ها به قرار زیر است: فصل اوّل: آشنایی مختصری با فردوسی، شاهنامه، شعر حماسی و تعریف‌ها و عوامل غم و شادی از نظر روان‌شناسان و بررسی زیبایی هنری شاهنامه و چرایی نپرداختن به موضوع غم و شادی در شاهنامه و .... فصل دوم: عوامل ایجاد شادمان ...