عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به مطالعاتی که در سالهای اخیر بر روی شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در مشهد بعمل آمده است وجود بیماری شانکر باکتریایی عامل خشکیدگی گزارش گردیده است علائم بیماری بصورت ایجاد شانکر در روی پوست و تنه درخت می‌باشد که با برداشتن پوست ، نسوج زیر آن برنگ قهوه‌ای درآمده‌اند و در محل شانکر ترشح صمغ دیده می‌شود بارندگی در تشدید بیماری در فصول پائیز و بهار موثر است . در بررسیهای انجام شده گسترش بیماری فوق در حومه مشهد مورد توجه قرار گرفت با در نظر گرفتن خسارت زیادی که این ...

بیماری شانکر باکتریائی مرکبات (xanthomonas axonopodis PV. cltri) که تا سال 1369 جزو بیماریهای قرنطینه‌ای کشور محسوب می‌شد متاسفانه امروز در بیشتر نقاط جنوبی کشور به صورت کانونهای آلودگی استقرار یافته و با آلودگی شدید درختان لیموترش ، خسارتهای سنگین اقتصادی را به باغداران جنوب کشور وارد نموده است . برای عامل این بیماری بر اساس صفات بیماریزائی (حساسیت درختان مرکبات به بیماری)، علائم بیماری، انتشار جغرافیائی و روشهای مختلف آزمایشگاهی، تا کنون 5 فرم یا پاتوتیپ شناخته شده است . در ...

شانکر باکتریایی درختان میوه یکی از عوامل خشکیدگی درختان میوه هسته‌دار می‌باشد. البته شانکرهای ایجاد شده در نتیجه صدمه حشرات ، قارچها که بطور معمولی وجود دارند نبایستی با عواملی که مسئول واقعی هستند اشتباه گردد. تحقیقات اخیر نشان داده است که در بعضی از نمونه‌ها خشکیدگی و ترشح صمغ نتیجه تهاجم باکتری می‌باشد. تنه درخت ، شاخه درخت جوانه خواب ، برگها و شکوفه‌ها نقاط مورد حمله می‌باشند. پس از 11 طه عامل بیماری در محل شانکر ساقه ، شاخه‌ها بتدریج روبه زوال می‌روند و رشد برگها نیز متو ...

علائم بیماری بلاست مرکبات روی درختان پرتقال و آلمو در چند منطقه مازندران در سال 1367 مشاهده شد. علائم بیماری روی شاخه ابتدا به صورت لکه‌های بیضی شکل یا کشیده به رنگ سبز تیره بوده که به مرور زمان قهوه‌ای رنگ و نکروز شده و در مواردی منجر به پژمردگی قسمتهای انتهائی ساقه، بالاتر از محل لکه، می‌گردید. علائم بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار نیز روی هلو، زردآلو و گوجه در بسیاری از مناطق شرق مازندران دیده شد. علائم شامل لکه‌های کشیده فرو رفته قهوه‌ای رنگ در حوالی جوانه‌ها ...

با توجه به اثرات پایه بر پیوندک و تفاوت بین زمان گلدهی درختان زردآلو و آلو بمنظور تاخیر انداختن زمان گلدهی و انتخاب پایه مقاوم در مقابل شانکر باکتریایی این طرح با 12 تیماردر 4 تکرار با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در سال جاری نسبت به عملیات به زراعی (کوددهی، آبیاری، سمپاشی و ...) اقدام گردید. همچنین به منظور تربیت درختان به فرم مناسب اقدام به سربرداری و تولید بازوی مناسب گردید. ...

بر اساس آمار نامه کشاورزی سال 1390، ميزان توليد سالانه کيوی در ايران 221000تن بوده که بيشترين آن مربوط به استان مازندران با توليد 180000 تن می باشد. استانهای گيلان و گلستان با توليد 40000 و 1800 تن به ترتيب مقامهای دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. طبق آمار سازمان خوار و بار جهاني، ايران جزء هفت کشور عمده توليد کننده کيوي در جهان مي‌باشد. علی رغم سابقه کوتاه کشت کار ميوه کيوي در ايران، اما به دليل شرايط اقليمي بسيار مناسبي که در استان‌هاي شمالي ايران مثل گيلان، مازندران و ...

بادام از قدیمی‌ترین درختان میوه هسته‌دار می‌باشدکه یکی از بیشترین تولیدات خشکبار جهان را به خود اختصاص داده است. شانکر باکتریایی که بوسیله پاتووار‌های Pseudomonas syringae ایجاد می‌شود یکی از مشکلات جدی باغ‌های درختان میوه هسته‌دار می‌باشد. در این تحقیق طی سال‌های 1391-1390 نمونه‌برداری از باغات بادام و در کنار آن درختان میوه هسته‌دار واقع در مناطق مختلف استان خراسان رضوی صورت گرفت. علائم بیماری در درختان آلوده به صورت زخم‌های نکروتیک برگ، ترشح صمغ روی جوانه‌ها، سرشاخه‌ها وتن ...

-1تعیین آلودگی در مناطق مختلف استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و احتمالا جنوب فارس به شانکر مرکبات . -2تشخیص نژاد یا نژادهای موجود در منطقه به روشهای استاندارد باکتری‌شناسی گیاهی. -3تعیین مقاومت و حساسیت انواع مرکبات به شرایط موجود این بیماری. ...

در بین ارقام گیلاس مورد مطالعه از نظر حساسیت به شانکر اختلاف بسیار معنی‌داری مشاهده شد. ارقام شعاع السلطنه، سیاه مشهد، بلامارکا، شبستر، حاجی یوسفی، ناپلئون، دیررس ایتالیا، رودجون، و قزوین نسبت به سایر ارقام دارای بالاترین مقاومت و ارقام هیبرید شماره 1 کرج، سیاه دانشکده، همدان، لابرت، قرمز رضائیه، مشهد، زرد دانشکده، اراک، ابرده، و یک یکسری به عنوان نیمه حساس و ارقام بلدی برابرن و قرمز باغ نو به عنوان بسیار حساس ارزیابی شدند ولی به طور کلی هیچکدام از ارقام به طور کامل مقاوم نبو ...