عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیر تکاملی شعر ایران حاصل تلاش شاعران بزرگی است که بی‌ادعا و تنها چشم‌انداز گسترده‌ای را در پیش‌روی فرهنگ و ادب این مرز و بوم ترسیم کرده‌اند. نیما یوشیج نقطه عطف شعر و شاعری در ایران است به گونه‌ای که در گذرگاه سنت به تجدد قرارگرفته و از این رو مطالعه و بررسی آراء و نظرات او در این باب اهمیت ویژه‌ای دارد. از سوی دیگر احمد شاملو بدون شک یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین شاگردان نیما و البته شاعران عصر ماست و روند پیدایش شعر سپید او و میزان تأثیرپذیری شاملو از نیما یوشیج از جمله ...

این پایان نامه با هدفِ بررسیِ‏ آرا احمد شاملو به عنوان یکی از متفکران ایرانی صورت گرفته تا شاید بتوانیم با این بررسی، بخش کوچکی از اندیشه این متفکر ایرانی را به خوانندگان و جویندگان ِعلاقه مند نشان دهیم.همان طور که از عنوان پایان نامه بر می‏آید، در این رساله به مفهوم انسان و کشف جایگاه آن در اندیشه احمد شاملو پرداخته است. در ضمن این پژوهش کوشیده شده است که بدین پرسشها پاسخی گفته شود: اولا آیا نگاه فلسفی منسجمی درباره انسان در آثار شاملو وجود دارد یا خیره ثانیا در صورت وجود چن ...

پیوند شعر با رویدادهای اجتماعی آشکار و تنگاتنگ است. این پیوند تنگاتنگ شعر و حوادث جامعه را می‌توان در بررسی اشعار آشکارا مشاهده کرد. یک نمونه از این حوادث، حادث? کودتای 28 مرداد 32 است که اثر ژرفی بر ساختار اندیشه شاعران بر جای نهاد. کودتایی که برباد دهنده آرزوهای ملی ایرانیان و بویژه روشنفکران بود. در اشعار اکثر شاعران معاصر می‌توان این تأثیر را ملاحظه کرد، در این دوره اشعاری سروده شد که سرشار از اندوه و یاس، احساس شکست و پوچی است. مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو از جمله شاعرا ...

از میان نظریات زبان شناختی، آرای هلیدی-که خود محصول تحول در مطالعات فرمالیستی-ساختارگرایی مکتب پراگ است- به سبب تکیه بر چارچوب نظری تعریف شده و علمی در کشف لایه‌های زبانی متن و ایجاد زمینه‌های فهم کیفیت زبان متن با معنا و مفهوم آن، می‌تواند راهگشای منتقد برای ارزشیابی یک متن ادبی و به دنبال آن ارائه یک الگوی ساختاری مناسب باشد. روشن است این رویکرد دلایل توفیق یا بی‌توفیقی نویسنده یا شاعری خاص را نیز آشکار می‌سازد. احمد شاملو در میان شاعران معاصر به علت تشخص سبکی و زبانی مختص ...

واژه‌یmetaphor (استعاره)،از واژهی یونانی metaphora گرفته‌شده که خود مشتق است، از meta به معنای «فرا» وpherein به معنای «بردن». مقصود از این واژه دستهی خاصی از فرایندهای زبانی است که در آن‌ها جنبههایی از یک شی به شی دیگر فرا برده یا منتقل میشوند، به نحوی که از شی دوم به گونهای سخن میرود که گویی شیِ اول است. (هاوکس،11:1380). استعاره از مباحثی است که از گذشتهی دور ذهن متفکران را به خود مشغول کرده است. در آغاز فیلسوفان، منطقیون و منتقدان ادبی به استعاره پرداختند و بعدها زبانشن ...

متناقض‌نمایی در علم بلاغت، بیانی ظاهراً متناقض با خود یا مهمل است که میان دو امر متضاد را جمع کرده باشد؛ اما در اصل دارای حقیقتی باشد که از راه تأویل بتوان به آن دست یافت. یکی از ویژگی‌های ادبی شعر شاملو «پارادوکس» است که شاعر به وسیله‌ی آن توانسته تأثیر کلام خود را دو چندان کند. این ویژگی سبکی شاملو، در دفاتر مختلف شعری وی جلوه‌های متفاوتی دارد. با توجه به اهمیت متناقض‌نمایی و تضاد در آثار احمد شاملو، در این پژوهش برآنیم تا پس از بیان کلیات، اهداف و پیشینه‌ی پژوهشی این موضو ...

موضوع این پژوهش «بررسی تطبیقی اشعار آدونیس و احمد شاملو» ‌است که در آن به بررسی برخی اشتراکات موضوعی و مضمونی در شعر آدونیس و احمد شاملو پرداخته‌شده-است. رابطه‌‌ی جوامع با یکدیگر باعث نزدیک شدن اندیشه‌ها و کاربرد مضامین و مفاهیم مشترک در میان اندیشمندان و شاعران می‌شود. همین نکته به تنهایی یکی از ضرورت‌های‌ طرح موضوعاتی با رویکردهای تطبیقی در ادبیّات است. از طرف دیگر ارتباط ادب فارسی با ادب عربی دلیل دیگری بر ضرورت انجام پژوهش‌هایی از این دست باشد. دست‌آوردهای این پژوهش شا ...

در سال‌های اخیر، بهره‌گیری از علم زبان‌شناسی در بررسی آثار ادبی بسیار مرسوم شده‌است. بررسی‌های زبان‌شناختی در حوزه ادبیات، اغلب، به‌منظور شناسایی ویژگی‌های سبکی موجود در آثار ادبی، صورت‌می‌گیرند. پژوهش حاضر نیز، با بهره‌گیری از آراء ساخت‌گرایان و نظریه زبانی لیچ در باب هنجار‌گریزی، به بررسی زبان‌شناختی شعر سپید شاملو، به‌عنوان نمونه‌ای از شعر معاصر، می‌پردازد. هنجار‌گریزی از مهم‌ترین مسائل قابل‌توجه در شعر نو است. اما، حوزه آن بسیار گسترده است؛ چنان‌که لیچ هشت نوع هنجار‌گری ...

آزادی، این آرزوی دلپذیر انسانی ، ازجمله موضوعات و مفاهیمی است که از دیرباز ذهن بشر را مشغول خود ساخته و عطش سیری ناپذیر آن انسان را به دنبال خود کشانده است . این گوهرگرانبها چه به عنوان نیاز فکری و درونی و اخلاقی و چه در مفهوم نوین امروزی به عنوان نیاز اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ، همواره مورد توجه و تأکید بزرگان اندیشه و بودن و سرودن بوده است . در سروده های شعرای بعد از مشروطه تا آغاز انقلاب اسلامی ، اندیشه ی آزادی خواهی با مفهوم نوین آن ، از بسامد بالایی برخوردار است . در این ...